pátek 6. listopadu 2015

The Fig.1: A stony guardian.
The English Version

From The Slapy Dam Back to Štěchovice (VII)

Four Species of The Ferns

Our way back to Štěchovice from the Slapy dam led alongside Vltava the river as you have already known from my previous posts. Alternatively the path climbed up higher above the river or it climbed down to its bank. Usually there were steep rocky walls to our left hand and views of the river to our right hand.
Some sections of our way were occupied with various sorts of cottages ranging from poor ones to luxury ones and some sections were formed by remote forested rocky walls only with the river to the right. In places there were the rocky walls naked and exposed to the Sun´s rays but mostly either sides of our narrow path were lined with old trees and bushes growing in steep rocky slopes. Their crowns shadowed our heads as well as wet vertical rocky walls to the left.
The Fig.2: Clusters of leaves of Asplenium trichomanes.
The walls were covered with various green, grey and brown hues of some species of the mosses, the algae and the lichens, the first pioneers occupying similar niches. Also I noticed some species of the ferns such as Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare, Asplenium trichomanes (it has several subspecies but I could identify the species only, to determine its subspecies is quite difficult) and A. septentrionale in one sporadic case.
The Fig.3: Dropping leaves of Polypodium vulgare.
Really, the wet rocks under the canopy of green tree crowns have been ideal niches for these species there. Despite of the long-termed hot weather ruling in the time of
our trip they seemed to be at good conditions.
The Fig.4: Polypodium vulgare, underside of the leaf with spores.
Yes I know you´ve already seen the ferns of Cystopteris fragilis and Polypodium vulgare in my posts but I like to publish them in this post once again. If nothing else the previous specimens came from different places.

The Fig.5: C. fragilis growing up from a rocky crevice.

They have been discreet descendants of their more famous predecessors from the Carboniferous age. The Fig.6: A rocky wall decorated with a moss.
The Czech Version

Ze Slap zpět do Štěchovic (VII)

Čtyři druhy kapraďorostů

Naše zpáteční cesta do Štěchovic ze Slapské přehrady vedla podél Vltavy, jak už víte z mých předešlých postů. Střídavě cesta šplhala výše nad řeku nebo klesala k jejímu břehu. Obvykle jsme měli po levici strmé skalní stěny a po pravici výhledy na řeku.
Některé úseky cesty zabíraly rozmanité sorty chatek, od chudých po luxusní a některé úseky tvořily jenom opuštěné zalesněné skalní stěny s řekou napravo.
Místy byly skalní stěny holé a vystavené slunečním paprskům, ale většinou obě strany úzké cesty lemovaly staré stromy a křoviska rostoucí ve strmých skalnatých svazích. Jejich koruny stínily naše hlavy a také kolmé skalní stěny nalevo. Stěny porůstaly rozmanité zelené, šedé a hnědé odstíny některých druhů mechů, řas a lišejníků, prvních průkopníků, kteří podobné niky osídlují. Všiml jsem si rovněž některých druhů kapradin, např. puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis), osladiče obecného (Polypodium vulgare), sleziníku červeného (Asplenium trichomanes) (má několik poddruhů, ale dokázal jsem určit pouze druh) a v jednom ojedinělém případě sleziníku severního (Asplenium septentrionale).
The Fig.7: A. trichomanes together with A. septentrionale (the thin long leaves).

Ano, vím, že už jste v mých postech kapradiny puchýřník křehký (C. fragilis) a osladič obecný (P. vulgare) viděli, ale rád je v tomto postu zveřejňuji znovu. Když nic jiného, předešlé vzorky pocházely z odlišných míst.

The Fig.8: A natural crenel.

Jsou nenápadnými potomky svých slavnějších předchůdců z Karbonu.


České popisky k obrázkům:

Obr.1: Kamenný strážce.
Obr.2: Shluky listů sleziníku červeného (A. trichomanes).
Obr.3: Spadající listy osladiče obecného (P. vulgare).
Obr.4: Spodní strana listu osladiče obecného (P. vulgare) se sporami.
Obr.5: Puchýřník křehký (C. fragilis) vyrůstající ze skalní štěrbiny.
Obr.6: Mechem ozdobemá skalní stěna.
Obr.7: Sleziník červený (A. trichomanes) spolu se sleziníkem severním (A. septentrionale) (ty tenké dlouhé listy).
Obr.8: Přirozená střílna.

Žádné komentáře:

Okomentovat