neděle 17. ledna 2016

The English Version

Several Actual Green Novelties
from My Small Orchid Collection
The Fig.1: The darker pigmented Brassia. Its one flower in detail. My plant has formed remarkably
big flowers in this period. Their appearance evokes the spider´s one. Hence its name in English:
the Spider Orchid.
My orchids has showed their flowers as you have already known from my previous three posts.
I took the newest shots of their flowering activities during this weekend (1.15. - 1.17.´16). You can enjoy them together with me.

The Fig.2: The darker pigmented Brassia, one flower like a five legged spider
 (the labium simulates the spider´s body).
The street behind the window is covered with snow! At last!

The Czech Version

Několik aktuálních zelených novinek
z mé malé sbírky orchidejí


The Fig.3: While the white flowering Dendrobium (to the left) has been fading away
the pink flowering Dendro (to the right) has opened its first three flowers today
(1.17.´16).

Moje orchidky předvádějí květy, jak už víte z mých předešlých tří postů.
Pořídil jsem nejnovější snímky jejich květních aktivit během tohoto víkendu. Můžete si je vychutnat spolu se mnou.

The Fig 4: The WF-Dendro formed more flowers than the PF-Dendro has been doing just now. 


The Fig.5: The PF-Dendro´s first three opened flowers in more detail. 


České popisky k obrázkům:
Obr. 1:
Brassia s tmavší pigmentací. Jeden květ v detailu. Moje rostlina vytváří v tomto období pozoruhodně velké květy. Jejich vzhled evokuje vzhled pavoučí. Odtud její anglický název "pavoučí orchidej" (the Spider Orchid).
Obr. 2:
Brassia s tmavší pigmentací, květ jako pětinohý pavouk (pysk napodobuje pavoučí tělo).
Ulici za oknem pokrývá sníh! Konečně!
Obr. 3:
Zatímco bělokvěté Dendrobium (vlevo) vadne, růžovokvěté Dendro (vpravo) otevřelo své první tři květy dnes (17.1.´16).
Obr. 4:
BK-Dendro vytvořilo více květů než RK-Dendro právě nyní.
Obr. 5:
První tři otevřené květy RK-Dendrobia v detailu.
Obr. 6:
Celkový pohled na tyto tři orchideje.The Fig. 6: The whole view of the three orchids.


Žádné komentáře:

Okomentovat