pondělí 2. února 2015

The English Version

A Beauty on A Stub

I took three pictures of it on our way across  the valley of the Rakovnický Brook (from Rakovník the town to Křivoklát the castle, on Saturday, 9.10. 2010).

I tried to identify this very decorative mushroom growing on woody substrate with a help of one of my atlases of the mushrooms.
The beauty seems to be Bjerkandera adusta of Polyporaceae the family.

While it breaks the stub down gradually it decorates its disappearing structure together with the green growth of a moss.The white facing is a masterpiece of the Nature.

By a mere coincidence or so I´ve prepared this post from yesterday but the idea to publish something of this beauty has been in my head for a longer time. I did a basic text of this post and I inserted the first photo to it. Then I postponed it and I switched myself to the G +. A while later I saw one post with the same species of the polypore before my eyes! Incredible! I had no time to study it in detail in that time. I´d say that the post has had a Hungarian author (I gave one like to the post). Simply he or she has overran me by one day.
There have still been a plenty of posts with Phalaenopsis the genera for instance on the G + but more posts devoted to Bjerkandera the genera have been much more improbable almost in the same time.
I´m writing about it because I want to stress that the first Bjerkandera post from yesterday isn´t a source of my inspiration to publish a post with the same topic. Is it a mere coincidence? Well, maybe R. Sheldrake would interprete it in a different way.

The Czech Version

Kráska na pařezu

Cestou napříč údolím Rakovnického potoka (z Rakovníku na Křivoklát, v sobotu, 10.9. 2010) jsem pořídil tři její obrázky.

Pokusil jsem se tuto velmi zdobnou houbu rostoucí na dřevěném substrátu určit pomocí jednoho ze svých atlasů hub.
Zdá se, že kráska je šedopórka osmahlá (Bjerkandera adusta) z čeledi chorošovitých (Polyporaceae).

Zatímco pařez postupně rozkládá, zdobí jeho mizející strukturu spolu se zeleným porostem mechu. Bílé lemování je mistrovským dílem Přírody.

Čirou náhodou či tak nějak připravuji tento příspěvek od včerejška, ale nápad zveřejnit něco o této krásce mám v hlavě delší dobu. Udělal jsem základní text příspěvku a vložil do něj první fotku. Pak jsem to odložil a přepnul se na G +. O chvíli později jsem před očima uviděl příspěvek se stejným druhem choroše! Neuvěřitelné! V té době jsem neměl čas studovat ho podrobně. Řekl bych, že příspěvek má maďarského autora (příspěvku jsem dal jeden like). Prostě mě on či ona předběhli o den. Na G + je např. spousta příspěvků s rodem Phalaenopsis, ale více příspěvků věnovaných rodu Bjerkandera skoro ve stejném čase je mnohem nepravděpodobnějších.
Píši o tom, protože chci zdůraznit, že první příspěvek s šedopórkou osmahlou ze včerejška není zdrojem mé inspirace zveřejnit příspěvek s tímto tématem. Jde o rizí shodu okolností? Nu, R. Sheldrake by to asi vykládal jinak.

Žádné komentáře:

Okomentovat