sobota 28. února 2015

The English Version

The Game of Thrones in My Illustrations

Hodor, Bran and EvilWolf

Bran is the youngest son of Eddar Stark. Eddar Stark, as all you the fans of the Martin´s fantasy have known, was cut down by a headsman and Bran was forced to hide himself but Bran´s feet were crippled after his fall from a tall castle wall.
He is carried from place to place on back of his groom called Hodor.
This man is single-minded, he can express one word only: Hodor. He repeats it in manifold emotional tints according to his immediate moods. While his mental abilities are very limited he is strong like a bull. In fact, the man is Bran´s horse. As Bran learns gradually he can leave his body mentally and visit to brains of other living beings including his evilwolf, he can enforce his will upon them. This is a good compensation for his handicap.Though he´s very strong Hodor is shrinking, if something bad happens Hodor often becomes nervous and he´s confused. Bran, in his efforts to easy him, enter his brain mentally. The role of Hodor is a great slavery to his actor I must write. Mostly you can see him with Bran on his back or in his arms.

The Czech Version

Hra o trůny v mých ilustracích

Hodor, Bran a zlovlk

Bran je nejmladším synem Eddara Starka. Eddar Stark, jak vy všichni fandové Martinovy fantazy už víte, byl sťat katem a Bran je nucen se skrývat, ale Branovy nohy jsou zmrzačeny po pádu z vysoké hradní zdi.
Z místa na místo je přenášen svým pacholkem zvaným Hodor.
Tento člověk je prostoduchý, umí vyjádřit jen jedno slovo: Hodor.  Opakuje ho v rozmanitých citových odstínech podle svých okamžitých nálad. Zatímco jeho duševní schopnosti jsou velmi omezené, je silný jako býk. Ten člověk je vlastně Branův kůň. Jak Bran postupně zjišťuje, dokáže své tělo mentálně opouštět a navštěvovat  mozky jiných živých bytostí včetně svého zlovlka, dokáže jim vnucovat svou vůli. Je to dobrá kompenzace za jeho postižení. I když je Hodor velmi silný, je bojácný, pokud se stane něco zlého, často znervozní a je zmatený.  Bran, ve snaze ho uklidnit, vstupuje mentálně do jeho mozku.
Musím napsat, že role Hodora je pro jeho herce velká dřina. Většinou ho vidíte s Branem na zádech nebo v náruči.


Žádné komentáře:

Okomentovat