neděle 24. dubna 2016

The English Version

The Icarus Fall

Well, this is a next inspiring Greek myth I longed to express by a drawing. I did a roughcast several months ago but it remained unfinished in this form for a long time. Almost yesterday (4.8.´16) in the evening I finished it completely.
As long as I know Daedalos was his Father. He was an inventor and he longed to fly like a bird. He wanted to see the world in the same way as the birds could see it. He made bird wings for himself and he attached them to his arms and his first attempts to fly up turned out to be successful. He did not forget his son Icarus and then he made bird wings for him, too.

To be able to fly as a bird had to be amazing and then no wonder that both Daedalos and Icarus enjoyed it. They were the first people able to do something like that. As soon as they adopted all basic flying maneuvers lower above ground they wanted to get higher and higher into the sky.

The fly had to be very exciting to young Icarus especially. His Father was much more careful and then he warned him not to approach to the Sun as they were nearing to its hot zone already. But Icarus did not hear his warnings or he did not want to hear them. Every wave of his wings got him nearer to the Sun´s firing sphere.

Then it happened what it had to. Wax holding all the wing construction together started melting quickly. Ikaros wings began to crumble away. Within a while his fly became to be a steep vertical fall. The only thing what his Father Daedalos could do was to watch the tragedy with no chance to help him.

Often our parents say to us: Don´t do it, this is no good way how to accomplish your goal, obey!, listen to my warnings etc. but we their children do not care of their advice too much and we prefer our own ways to their opinions. And that is very good ´cause:

If each of new generations did the same as the previous ones there could be no advance in the mankind´s development. Unfortunately, this principle has always had a lot of victims.


The Czech Version

Ikarův pád

Tohle je další inspirativní řecký mýtus, který jsem toužil vyjádřit kresbou. Před několika měsíci jsem udělal hrubý náčrtek, ale dlouhou dobu v této formě zůstával nedokončený. Teprve včera večer (8.4.´16) jsem ho úplně dokončil.

Pokud vím, jeho otcem byl Daidalos. Byl vynálezcem a toužil létat jako pták. Chtěl vidět svět stejně jako ho mohou vidět ptáci. Udělal si pro sebe křídla a připojil si je k pažím a jeho pokusy létat se ukázaly úspěšné. Nezapomněl na syna Ikara, a tudíž mu taky zhotovil křídla.

Moci létat jako pták muselo být úžasné, není tedy divu, že si to Daidalos s Ikarem užívali. Byli prvními lidmi schopnými něco takového provádět. Jakmile si osvojili všechny základní letové manévry nízko nad zemí, chtěli se dostat výš a výš do nebe.

Ten let musel být vzrušující zejména pro mladého Ikara. Jeho otec byl mnohem opatrnější, a proto ho varoval, aby se nepřibližoval ke slunci, jak už se blížili do jeho horké zóny. Ale Ikaros jeho varování neslyšel nebo je slyšet nechtěl. Každé mávnutí křídel ho přibližovalo ke sluneční palebné zóně.

Pak se stalo, co se stát muselo. Vosk, který držel celou křídelní konstrukci pohromadě, se začal rychle rozpouštět. Ikarova křídla se začala rozpadat. Během chvíle se jeho let změnil ve strmý kolmý pád. Jediné, co mohl jeho otec Daidalos dělat bylo sledovat tu tragédii bez šance mu pomoci.

Rodiče nám často říkají: Nedělej to, tohle není dobrý způsob, jak dosáhnout svého, poslechni!, naslouchej mým varováním a tak podobně., jenomže my, jejich děti, na jejich rady moc nedbáme a před jejich názory dáváme přednost vlastním cestám. A to je velmi dobře, protože:

Kdyby každá z nových generací dělala totéž jako předešlé, v rozvoji lidstva by neexistoval žádný pokrok. Bohužel, tento princip má vždycky spoustu obětí.

Žádné komentáře:

Okomentovat