čtvrtek 23. června 2016

The English Version

On What My Opinion of The Brexit is:

Hey The UK!
Stay!
Something Says to Me:
This Is The Only Right Way!

I´m listening to The Radio+, the only Czech radio broadcast of the spoken word with no music. It is 19.01 P.M. here in Czech republic. The two hours lasting discussion on the topic of The Brexit was finished just now. Today is Tuesday (06.21. 2016).

On Thursday the 23-th June, i.e. within two days, The people of The Great Britain should decide if their country leave The EU or not.

The debate I have listened to a while before brought nothing new or clear. Nobody can´t say surely how this referendum will finish. Only guesses and speculations and blind estimations. I have nothing better, too.

I don't know any rational and exact facts to prove or to document why the GB should stay or not in the EU. I own a few of instincts only. And a couple of emotions. It may be I own something like the sixth sense, too. And a lot of associations and impressions are teaming up in my brain. And the experience of sixty one years of my life. This is the foundations which I can build my opinion on.

All this say to me: Hey the UK! Stay! I would like you to stay with us in the EU. The EU without you would be like you would be without Scotland, like my country has been without Slovakia, like Serbia has been without Yugoslavia, like..... I know the EU has still been a very young girl to be perfect but to leave her just in her early youth seems to me to be too cruel to her.

Well, I have been finishing this on the Day of your Choice in the morning. It is my personal meaning I have been sending to you from Prague. Yes, I see, it is something like a vain calling from my private Hyde Park. Despite this I want to express my opinion of your Brexit: Please, Vote for our mutual way within the EU!

The Czech Version

O tom, co si myslím o Brexitu:


Hej, Spojené Království!
Zůstaň!
Něco mi říká:
Tohle je jediná správná cesta!

Poslouchám zrovna Rádio +, jedinou českou rozhlasovou stanici mluveného slova bez hudby. Tady v České republice je 19.01 h. večer. Právě teď skončila dvouhodinová debata na téma Brexitu. Dnes je úterý (21.6. 2016).

Ve čtvrtek, 23. června, tzn. za dva dny, by se lidé Velké Británie měli rozhodnout, jestli jejich země opusti EU nebo ne.

Debata, kterou jsem před chvíli poslouchal, nepřinesla nic nového či jasného. Nikdo jistě nedovede říci, jak tohle referendum dopadne. Pouhá tušení a dohady a slepé odhady. Také nemám nic lepšího.

Neznám žádná rozumná a exaktní fakta, abych dokázal nebo doložil, proč by měla GB v EU zůstat či ne. Mám jen několik málo instinktů. A pár emocí. Může být, že též vlastním něco jako šestý smysl. A v mozku se mi spájí spousta asociací a dojmů. A zkušenosti mých jedenašedesáti. Tohle jsou základy na nichž mohu stavět svůj názor.

Vše tohle mi říká: Hej, Spojené Království! Zůstaň! Byl bych rád, abys s námi v EU zůstalo. EU bez Tebe by bylo jako bys Ty bylo bez Skotska, jako moje země je bez Slovenska, jako Srbsko je bez Jugoslávie....... Vím, že EU je na to, aby byla dokonalá, pořád velmi mladá dívka, ale připadá mi, že opustit ji zrovna v jejím raném mládí, je pro ni příliš kruté.

Tohle dokončuji v Den Vaší Volby dopoledne. Je to mé osobní mínění, které Vám posílám z Prahy. Ano, vím, je to cosi jako marné volání z mého privátního Hyde Parku. Vzdor tomu chci svůj názor na váš Brexit vyjádřit: Prosím, volte pro naši společnou cestu v EU!


Žádné komentáře:

Okomentovat