čtvrtek 5. ledna 2017

The English Version

A Next Specimen to My Gallery of The Addicts

J.M. is going stairs up. Maybe he is heading for a smoking room at the first floor.

J.M. stoupá po schodech. Snad směřuje ke kuřárně v prvním patře.


This one (J.M.) was dependent on alcohol. He suffered from diabetes and he had to take regular doses of insulin before main meals. The insulin doses was injected under his skin by the special insulin syringe.
His appearance was dark. Some of my female colleagues did not feel well in his vicinity. But he showed no aggression out, his behavior was calm. Only his dark appearance elicited bad feelings and impressions in some of my female coworkers.
He did not bear his three months lasting treatment in our ward. He decided to leave us much sooner before the end of his treatment established by our doctors. Simply he judged that the follow-up care was enough to him and he left us. Something tells me that it has not been forever.

The Czech Version

Další exemplář do mé galerie závislých

Tenhle (J.M.) byl závislý na alkoholu. Trpěl cukrovkou a musel brát pravidelné dávky inzulínu před hlavními jídly. Dávky inzulínu mu byly injikovány podkožně speciální inzulínovou stříkačkou.
Měl ponurý vzhled. Některé z mých kolegyň se v jeho blízkosti necítily dobře. On však žádnou agresi nevykazoval, jeho chování bylo klidné. Jen ten jeho ponurý vzhled vyvolával ošklivé pocity a dojmy v některých z mých spolupracovnic.
Tři měsíce trvající léčbu na našem oddělení nevydržel. Rozhodl se opustit nás mnohem dříve před koncem své léčby ustavené našimi lékaři. Prostě usoudil, že následná péče mu stačí a opustil nás. Něco mi říká, že to není navždy.

Žádné komentáře:

Okomentovat