neděle 11. října 2015

The Fig.1: Teky (to the left) and Aisha (to the right).
The English Version

On Aisha and Teky

Yesterday (10.10´15) I met with my son, his girlfriend and her Mother to undergo a trip. Our original purpose was to search for mushrooms. To search for mushrooms is a favorite hobby of many people here in Czech republic. Intriguingly, this very popular hobby among the Czech seems to have no analogy in other European countries. I have no idea why it is so.

To your imagine: Go to a forest and search for edible mushrooms. If you find some good species pick them up. They´re determined to be eaten later at home. Of course, you can be poisoned with some toxic species you thought to be edible ones but that´s your own risk. Maybe it is something like an adrenaline sport in my country. Will we survive it or not?
The Fig.2: You can see the ridge typical of this race on Aisha´s back.

Jitka, Mother of my son´s girlfriend, took with herself her own two dogs. It is a couple of Ridgebacks, the female Aisha and the male Teky. To observe their athletic bodies in motion is a great experience. This race has a friendly character but they' re strong dogs and they can be dangerous. At least I can imagine such a situation.
The Fig.3: Aisha and Teky in forward motion.

Jitka allowed them to move freely. From time to time they disappeared in rocky and woody terrain but they returned to us spontaneously except for Teky of who's returns weren't always so willing.
The Fig.4: Aisha and Teky in backward motion.

We went to our destination and back by a car. Our car was occupied with six living beings: four people and two dogs. Aisha and Teky were transported in the back part of the car as you can see on my photo (The Fig. 1). Just they got in. We were coming back home.
The Fig.5: Teky and Aisha on a woody path.

The Czech Version
The Fig.6: Teky is more robust and taller than Aisha.

O Aishe a Tekym

Včera (10.10´15) jsem se setkal se synem, jeho přítelkyní a její matkou, abychom podnikli výlet. Naším původním záměrem bylo hledat houby. Hledat houby je tady v České republice oblíbeným koníčkem mnoha lidí. Zvláštní je, že se tohle velmi populární hobby mezi Čechy zdá bez obdoby v ostatních evropských zemích. Nemám představu, proč tomu tak je.

Pro vaši představu: Jděte do lesa a hledejte jedlé houby. Najdete-li nějaké dobré druhy, sbírejte je. Později doma jsou určeny ke snědení. Ovšem, že se můžete otrávit některými jedovatými druhy, které jste pokládali za jedlé, ale to je vaše riziko. Možná je to v mé vlasti něco jako adrenalinový sport. Přežijeme to nebo ne?
The Fig.7: Teky sees you.

Jitka, matka synovy přítelkyně, s sebou vzala dva své psy. Je to pár Ridgebacků, fena Aisha a pes Teky. Pozorovat jejich atletická těla v pohybu je velký zážitek. Tohle plemeno má přátelskou povahu, ale jsou to silní psi a mohou být nebezpeční. Alespoň si takovou situaci umím představit.
The Fig.8: Aisha with her Madam in a rocky labyrinth.

Jitka jim dovolila pohybovat se volně. Čas od času zmizeli ve skalnatém a lesnatém terénu, ale vraceli se k nám spontánně, až na Tekyho, jehož návraty nebyly pokaždé tak ochotné. Na místo určení i zpět jsme jeli autem. Naše auto zabíralo šest živých bytostí: čtyři lidé a dva psi. Aisha s Tekym se přepravovali v zadní části vozu, jak můžete vidět na mé fotografii (Obr.1). Zrovna nastoupili. Vraceli jsme se domů.

The Fig.9: Aisha in a rocky rift.


České popisky k obrázkům:
Obr.1.: Teky (vlevo) a Aisha (vpravo).
Obr.2: Na Aishině hřbetě můžete vidět hřeben typický pro tuhle rasu.
Obr.3: Aisha s Tekym v dopředném pohybu.
Obr.4: Aisha s Tekym v pohybu vzad.
Obr.5: Teky s Aishou na lesní stezce.
Obr.6: Teky je mohutnější a vyšší než Aisha.
Obr.7: Teky vás vidí.
Obr.8: Aisha se svou paní ve skalním bludišti.
Obr.9: Aisha ve skalní průrvě.

3 komentáře:

  1. Nádherní psi, doufám, že je ta paní nevykrmí, byla by to velká škoda.

    OdpovědětVymazat
  2. Hi friend, looks like a great outing! We do have mushroom hunters here too, just not a well know activity.

    OdpovědětVymazat
  3. Hi Rick, many thanks for your continuous attention to my posts. Yeah, this trip was very pleasant. Also thanks for your information of your mushroom hunters. Here this is a mass matter. I prefer eating them rather than hunting them. I´m sorry that my response is so late. Thanks once again. Your friend Zdenek

    OdpovědětVymazat