úterý 13. října 2015


The Fig.1: This long pond with both output and input was at the start of our trip to Kokořínsko the region, Czech republic.

The English Version

On One Mushroom Looking Like A Star

Our destination where we tried to find some mushrooms (on Saturday, 10.10.´15) was a region called Kokořínsko. This large region has its name derived from Kokořín the castle and means simply a vast landscape in its surroundings. The place where we found themselves exactly was near to Lhotka důl the village and it was about 5 km distant from Mšeno the town and about 7 km distant from the Kokořín castle.
The Fig.2: Geastrum sessile, like a fallen star.

As we went back to our car at the very end of our trip my son walking with Klára (his girlfriend) in front of me found something interesting and amusing as I could judge from their laughing and amused talking. When I came to them Robert (my son) showed me something resting on his palm.
My three attendants had no idea what was it. The thing looked like a star or an open flower of which petals were light brown in color. In the middle of the thing was something similar to a big round ovary. There was a small hole on the top of it and when Robert squeezed the ovary between his fingers carefully something like a smoke was coming out of the hole at a next great amusement of Robert, Klára and Jitka, her Mother. Also I could observe a curious uncertainty mirroring in eyes of my attendants. It might be a bomb left by an anarchist there or other hellish toy. It might be something dangerous. Well, a normal response to something new or unknown to us I think.
The Fig.3: G. sessile in more detail.

I´d like to make yet one notice to the psychology of the moment. I knew the thing. The first thing I told to them was that it was a mushroom. Interestingly, though they took this fact on their minds they could not understand why then it grew upside-down ´cause they thought "the ovary" to be a foot of it. They thought the petals to be its hat. I had to explain that "this ovary" is in fact something like an ovary but instead seed it contained spores, the smoke after squeezing it. Especially Klára seemed to take it with a massive dose of skepticism. She saw the mushroom sitting on its place attached to the substrate with its hat. So I started to describe to her the first phase of the mushroom looking like an dark brown egg. When the sporangium becomes adult, its cover bursts in their raphes forming a sessile star with more points around it.
The Fig.4: G. sessile, a reverse side.

I saw this mushroom alive in the first time in my life but unlike my attendants I knew it thanks to my continuous studies of many biological books. Even I was able to say its first name in Czech to them in that while. Even I remembered that I had drawn this mushroom after its pictures in a book several years ago. And so while my attendants were rather confused with it I was excited with this finding and I took it home with me. I identified this sample as to be Geastrum sessile with a help of one mycology guide.

The Czech Version

O jedné houbě, která vypadá jako hvězda

Naše destinace, kde jsme se pokoušeli hledat houby (v sobotu, 10.10´15), byla oblast zvaná Kokořínsko. Tento rozlehlý region má svůj název odvozen od hradu Kokořína a znamená prostě rozlehlou krajinu v jeho okolí. Místo, kde jsme se ocitli přesně, bylo poblíž osady Lhotky dolu a bylo asi 5 km vzdálené od městečka Mšena a asi 7 km od Kokořína.

Když jsme se na samém konci výletu vraceli k autu, syn, který šel s přítelkyní Klárou přede mnou, našel něco zajímavého a zábavného, jak jsem mohl usoudit z jejich smíchu a pobaveného hovoru. Když jsem k nim došel, Robert mi ukazoval cosi, co mu spočívalo na dlani. Moji tři společníci neměli ponětí, co to je. Ta věc vypadala jako hvězda nebo otevřený květ, jehož korunní plátky jsou světle hnědé. Ve středu té věci bylo něco, co se podobalo velkému kulatému semeníku. Na jeho vrcholu byl malý otvor, a když ten semeník Robert opatrně zmáčkl mezi prsty, z otvoru vycházelo cosi jako kouř k dalšímu velkému pobavení Roberta, Kláry a její matky Jitky. Také jsem mohl pozorovat jakousi zvědavou nejistotu, která se zračila v očích mých společníků. Třeba to mohla být bomba, kterou tam zanechal nějaký anarchista či jiná pekelná hračka. Snad to mohlo být něco nebezpečného. Inu, myslím, že normální reakce na cosi pro nás nového nebo neznámého.

The Fig.5: G. sessile two days after the trip.
Rád bych udělal ještě jednu poznámku k psychologii té chvíle. Já jsem tu věc poznal. Nejdřív jsem jim řekl, že je to houba. Zajímavé je, že i když ten fakt na vědomí vzali, nemohli pochopit, proč tedy rostla vzhůru nohama, protože "semeník" považovali za její třeň. Tu korunu měli za její klobouk. Musel jsem vysvětlit, že tento semeník je vlastně na způsob semeníku, ale místo semen obsahuje spory, ten kouř po jeho zmáčknutí. Zdálo se, že zvlášť Klára to bere s notnou dávkou skepticizmu. Tak jsem jí začal popisovat první fázi té houby, která vypadá jako tmavohnědé vejce. Když výtrusnice (sporangium) uzraje, její obal puká ve švech a vytváří kol ní přisedlou vícecípou hvězdu.
The Fig.6: Drying points are clinging to the sporangium.

Živou jsem tuhle houbu viděl poprvé v životě, ale na rozdíl od mých společníků jsem ji poznal díky svým nepřetržitým studiím biologické literatury. Dokonce jsem jim byl schopen v té chvíli říci její rodové české jméno. Dokonce jsem si pamatoval, že jsem tuhle houbu před několika lety kreslil podle jejích obrázků v jedné knize. A tak, zatímco mé společníky spíš mátla, mně nález vzrušil a vzal jsem ji s sebou domů. Určil jsem tento vzorek s pomocí mykologické příručky jako hvězdovku brvitou (Geastrum sessile).

Žádné komentáře:

Okomentovat