neděle 31. července 2016

The English Version

A Sleepy Atmosphere in a Settlement (I)
The Fig.1: As we were passing by last cottages of Líský the village my attention
was attracted with this sleeping cat. I think that it is a good example of an
atmosphere of the lonely place. 7.30. 2016. Taken with my Canon.

Yesterday, on the 30-th July 2016 in the morning, me and my two usual partners parked the car in Líský the settlement lying in the landscape behind our national symbol, Říp the mountain.
Our first target was a lookout standing in a flat landscape behind and above the settlement.
As we were passing by last cottages I took two shots of a sleeping cat on an outer window sill.
I would say that the cat is a nice show of the atmosphere dominating the settlement in the morning time when we found ourselves there.

The Czech Version

Ospalá atmosféta v jedné osadě
The Fig.2: The sleeping cat from Líský the settlement once again at the closer
view. 7.30. 2016. Taken with my Canon. 

Včera, 30. července 2016 dopoledne, jsme já a moji obvyklí partneři zaparkovali auto v osadě Líský ležící v krajině za naším národním symbolem, horou Řípem.
Naším prvním cílem byla rozhledna, která stojí v ploché krajině za a nad touhle vískou.
Jak jsme procházeli kol posledních chalup, pořídil jsem dvě fotky spící kočky na venkovním parapetě.
Řekl bych, že ta kočka je pěknou ukázkou atmosféry vládnoucí v osadě v dopoledním čase, když jsme se tam ocitli.

Česká verze textů pod obrázky:

Obr.1: Jak jsme procházeli kol posledních chalup vesnice Líský, mou pozornost upoutala tahle spící kočka. Myslím, že to je pěkný příklad atmosféry toho osamoceného místa. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.2: Spící kočka z osady Líský znovu v bližším pohledu. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat