pondělí 11. července 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy The Range

The Part Two/ The Climb Up To Pluskovec The Hill

It would be very good
to find the Coral Root Orchid
in this wood
(My own ding-dong)
The Fig.1: Orchis mascula ssp. signifera with typical purple points in the white center of
the labium. Our first found orchid in Moravian Beskydy The Range. It was found at the
foot of Pluskovec the hill. 6.9. 2016. The photo was taken by my smart phone, Samsung
Galaxy, S7.

After our unsuccessful searching for the Coral Root Orchid (Collarorhiza trifida) in Český Kras the region in Bohemia I have not given the thought to find it up still. Why could not I find it in any else habitat if the time of its flowering has still been actual? Why could not it grow in any dense forest in Beskydy The Range? This was why I started studying various preserved habitats in the destination we were going to visit to. Mostly I learnt that its occurrence in Beskydy The Range was a past. It was found in various localities there a time before but now it did not grow in them already. Still I found one habitat in Moravian Beskydy The Range where its occurrence was presented till this time: Pluskovec the hill near to Velké Karlovice the settlement. By this way just Pluskovec the hill became to be the first object of our greatest interest.
The Fig.2: Dactylorhiza majalis ssp. majalis grew nearby to the previous plant. 6.9. 2016.
I took this photo by my smart phone, Samsung Galaxy, S7 at the foot of Pluskovec the hill.

The ding-dong under the title of this post I thought out on our way up to the top of Pluskovec the hill to stimulate my companions in searching for the Coral Root Orchid.
By Vendy´s car we were in the place within a short while. The car was left at the foot of the hill and our next way by foot continued on in the steeper and steeper climb up. First the climb up was mild and the path was lined with a dense, taller and colorful vegetation consisting of manifold herbs and grasses. When we left last house behind our backs my companions before me announced the first finding of an orchid in the growth alongside the path. It was our first orchid in Moravian Beskydy The Range absolutely. Most of its flowers were fading away but while I was staying with it and I was taking some pictures of it my boys were announcing a next orchid growing nearby the first one. A while later I could see that the second plant was different from the first one. It was an orchid, too, but its flowers had different drawing on their labia.
The Fig.3: Two "flowering heads" of Dactylorhiza majalis ssp. majalis drowned in
the dense surrounding vegetation of the wet ditch alongside our path. 6.9. 2016.
The photo was taken at the foot of Pluskovec the hill by my smart phone Samsung
Galaxy, S7.
There were a lot of various herbs to the left side of the field path. It was a wet ditch covered with a dense vegetation and rightly behind it a steep slope rose up. The opposite side of the path was lined with a forest and a slanted terrain began to climb up further in it. While the left side was open the right side was shadowy. Near to the right side of the path a stream was going through the forest. In the moment I experienced the well known effect caused by too much impulses coming in your brain.
The Fig.4: On the opposite side of our field path I could not miss a big marked plant growing
in the mixed forest near to the stream. Even though I saw this plant in the wild at the first time in
my life I evoked its Czech botanic name almost immediately: Samorostlík klasnatý! Its Latin name
is Actaea spicata. It belongs to Ranunculaceae the family. 6.9. 2016, the photo taken by my
smart phone, Samsung Galaxy, S7 at the foot of Pluskovec the hill.

A while later we went to a place where there were two sylvan paths. We took the one turning to the right. Here our climb up began in the middle of an adult mixed forest. Here I gave a signal to my companions to devote their maximal efforts to the sylvan unnoticeable orchid which we went to search for there. The terrain seemed to be very convenient to the Coral Root Orchid. 
The Fig.5: A whole view of Actaea spicata growing in the forest at the foot of Pluskovec the hill.
The tiny flowers arranged in a wide panicle consisting of separate spikelets were not opened yet.
6.9. 2016.The way climbing up and up was the only place where no trees grew. The scheme of our searching was similar to the one in Český Kras the region in Bohemia. First of all we payed our attention to margins of the path and from time to time we left the path and entered sylvan rooms further from it.

To be continued.

The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

Část druhá/ Výstup na kopec Pluskovec

Najít korálici v tomhle lese
by bylo moc bezva
(vlastní slogan)

The Fig.6: This plant names Majanthemum bifolium in Latin and I have seen it many times
but first I have seen it in flower at the foot of Pluskovec the hill. 6.9. 2016.


Po našem neúspěšném pátrání po korálici troklané (Corallorhiza trifida) v Českém Krasu v Čechách jsem se myšlenky najít ji pořád nevzdával. Proč bych ji nemohl najít na nějaké jiné lokalitě, je-li doba jejího kvetení stále aktuální? Proč by nemohla růst v nějakém hustém lese v Beskydech? Proto jsem začal studovat různé chráněné lokality v destinaci, kterou jsme se chystali navštívit. Převážně jsem se dozvěděl, že její výskyt v Beskydech je minulostí. Byla tam před nějakým časem nacházena na různých lokalitách, ale dnes už na nich neroste. Přesto jsem našel jednu lokalitu v Moravských Beskydech, kde se její výskyt uváděl až dodnes: Kopec Pluskovec poblíž osady Velké Karlovice. Tímto způsobem se právě kopec Pluskovec stal prvním objektem našeho nejvyššího zájmu.
The Fig.7: One inflorescence of M. bifolium in more detail. 6.9. 2016.

Říkanku pod titulem tohoto postu jsem vymyslel cestou vzhůru k vrcholu Pluskovce, abych povzbudil své společníky v pátrání po korálici. Anglicky se rýmuje, zde její obsah přeložím volně a prostou rýmu: "Najít korálici v tomhle lese by bylo moc bezva".
The Fig.8: We were passing by last cottages on our way to the top of
Pluskovec the hill. The photo was taken by my Canon. 6.9. 2016.

Vendovým autem jsme byli na místě během chvilinky. Auto bylo zanecháno na úpatí kopce a naše další cesta pěšky pokračovala ve stále strmějším stoupání. Zprvu byl výstup mírný a cestu lemovala hustá, vyšší a pestrá vegetace sestávající z rozmanitých bylin a travin. Když jsme zanechali za zády poslední dům, moji druzi přede mnou oznámili první nález orchideje v porostu podél cesty. Byla to naše absolutně první orchidea v Moravských Beskydech. Většina jejích květů uvadala, ale zatímco já jsem u ní zůstával a pořizoval její obrázky, moji hoši hlásili další orchideu rostoucí opodál té první. O chvíli později jsem viděl, že druhá rostlina se od první liší. Taky to byla orchidej, ale její květy měly na pyscích jinou kresbu.
The Fig.9: The steep slope to our left side rightly behind the ditch next to
the path at the foot of Pluskovec the hill. 6.9. 2016. The photo was taken
by my Canon.

Na levé straně polní cesty byla spousta různých bylin. Byla to mokrá škarpa zarostlá hustou vegetací a hned za ní se zvedal strmý svah. Protější stranu cesty lemoval les a šikmý terén začínal stoupat dále v něm. Zatímco levá strana byla otevřená, pravá byla stinná. Poblíž pravé strany cesty protékal lesem potok. V té chvíli jsem zažíval dobře známý efekt způsobený příliš mnoha podněty, které vám přichází do mozku.

Po chvíli jsme došli k místu, kde byly dvě lesní cesty. Vydali jsme se tou, která se stáčela doprava. Tady náš výstup začal uprostřed zralého smíšeného lesa. Tady jsem vydal signál mým společníkům, aby věnovali maximální úsilí lesní nenápadné orchideji, po níž jsme tam přišli pátrat. Cesta stoupající stále výš byla jediným místem, kde stromy nerostly. Schéma našeho pátrání se podobalo tomu v Českém Krasu v Čechách. Především jsme věnovali pozornost okrajům cesty a tu a tam jsme cestu opouštěli a vstupovali do lesních prostor dále od ní.
The Fig.10: I came upon this amphibian in a place where our way turned to the right. I think
this frog is Rana temporaria. Its coloration fuses with its surroundings almost perfectly.
Pluskovec the hill, 6.9. 2016. The shot was caught by my Canon.Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula ssp. signifera) s typickými nachovými puntíky v bílém středu pysku. Naše první nalezená orchidej v Moravských Beskydech. Byla nalezena na úpatí kopce Pluskovce. 9.6. 2016. Foto bylo pořízeno mým chytrým mobilem Samsung Galaxy, S7.
The Fig.11: This herb with white flowers is Sanicula europaea. Also it was present in the habitat
where we searched for the Coral Root Orchid at the first time. 6.9. 2016. Pluskovec the Hill. 

Obr.2: Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) rostl opodál předešlé rostliny. 9.6. 2016. Tento snímek jsem pořídil svým chytrým mobilem Samsung Galaxy, S7 na úpatí kopce Pluskovce.
The Fig.12: Neottia nidus-avis again. We had seen this orchid in Český Kras the region at the
first time and we could observe it in the sylvan terrain of Pluskovec the hill, too. We could see
many plants of this species there. 6.9. 2016

Obr.3: Dvě "kvetoucí hlavy" prstnatce májového pravého (D. majalis ssp. majalis) utopené v husté okolní vegetaci vlhké škarpy podél naší cesty. 9.6. 2016. Foto bylo pořízeno na úpatí kopce Pluskovce mým chytrým mobilem Samsung Galaxy, S7.
The Fig.13: You can find more plants of N. nidus-avis in this sylvan terrain
of Pluskovec the hill. 6.9. 2016.

Obr.4: Na opačné straně cesty jsem nemohl přehlédnout velkou nápadnou rostlinu rostoucí ve smíšeném lese poblíž potoka. I když jsem rostlinu viděl v přírodě poprvé v životě, téměř bezprostředně jsem si vybavil její český botanický název: samorostlík klasnatý! Latinsky se jmenuje Actaea spicata. Patří do čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). 9.6. 2016. Foto pořízeno mým chytrým mobilem Samsung Galaxy, S7 na úpatí kopce Pluskovce.

Obr.5: Celkový pohled na samorostlík klasnatý (A. spicata) rostoucí v lese na úpatí kopce Pluskovce.
Drobné květy uspořádané v široké latě sestávající z jednotlivých klásků nebyly ještě otevřené. 9.6. 2016.

Obr.6: Tahle rostlina se jmenuje latinsky Majanthemum bifolium (pstroček dvoulistý) a viděl jsem ji mnohokrát, ale poprvé jsem ji viděl v květu na úpatí kopce Pluskovce. 9.6. 2016.

Obr.7: Jedno květenství pstročku dvoulistého (M. bifolium) detailněji. 9.6. 2016.

Obr.8: Procházeli jsme zrovna kol posledních chalup cestou na vrchol kopce Pluskovce. Snímek byl pořízem Canonem. 9.6. 2016.

Obr.9: Strmá stráň  po naší levé straně hned za škarpou vedle cesty na úpatí kopce Pluskovce. 9.6. 2016. Foto bylo pořízeno Canonem.
The Fig.14: The same shot as it is on the previous photo in more detail
(for the blind). 6.9. 2016.

Obr.10: Na tohoto obojživelníka jsem narazil v místě, kde se cesta stáčela doprava. Myslím, že tahle žába je skokan hnědý (Rana temporaria). Její zbarvení splývá s okolím téměř dokonale. Kopec Pluskovec, 9.6. 2016. Snímek byl zachycen mým Canonem.

Obr.11: Tahle bylina s bílými květy je žindava evropská (Sanicula europaea). Byla rovněž přítomna na lokalitě, kde jsme po korálici pátrali poprvé. 9.6. 2016. Kopec Pluskovec.

Obr.12: Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) opět. Tuhle orchideu jsme poprvé viděli v oblasti Českého Krasu a mohli jsme ji pozorovat také v lesnatém terénu kopce Pluskovce. Viděli jsme tam mnoho rostlin tohoto druhu. 9.6. 2016.

Obr.13: Můžete si hledat další hlístníky hnízdáky (N. nidus-avis) v tomto zalesněném terénu kopce Pluskovce. 9.6. 2016.

Obr.14: Tentýž snímek jako na předešlém obrázku detailněji. (pro slepé). 9.6. 2016.

Pokračování příště

1 komentář:

  1. Zdravím Vás Zdenku, prosím Vás, možná mne mýlí ta fotka, ale nemá tam být místo Actaea spicata, Cimicifuga europaea. Nevím je to vlastně taky samorostlík, ale byl by to teda špek :) Adam Majer

    OdpovědětVymazat