pátek 15. července 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy The Range

The Part Two/ On The Top of Pluskovec The Hill
The Fig.1: A happy fool on the hill called Pluskovec, Moravian Beskydy
The Range. 6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.

I began to gave the thought to find the Coral Root Orchid up somewhere under the top of Pluskovec the hill where the forest was changing into the mountainous meadows. In the course of our climb up we recorded no plant of this species in all the long sylvan section. Its character was very similar to the one in Český Kras the region.

The Fig.2: The happy Fool on the top of Pluskovec the hill once again.
Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.

And for a time I forgot it at all when we stood up on the top of the hill. We could enjoy beautiful panoramas of the surrounding landscape. We took a short rest on the top. The weather was ideal, the Sun was shining, except for sporadic white innocent clouds the sky was blue and then views of the landscape from the top gave a fascinating scenery to us. It was warm, I had a shirt with no sleeves. In a moment a beetle rested on my son´s hand and I was ready enough to caught its shot up by my smart phone. I identified it after our return to Prague.

I took a lot of pictures of the landscape on the top and besides, in an euphoria, I asked my son for to photo me, too. Now you can have an unique occasion to see one happy fool on the hill in this post.
The Fig.3: This beetle rested on my son´s hand on the top of Pluskovec at Velké Karlovice
the settlement, Moravian Beskydy the Range. A time later I identified it at home as to be
Melasoma populi, an abundant species, no rarity. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

What should I write more about our stay on the long back of Pluskovec the hill? Maybe that I felt a pleasant satisfaction I was there, that after the long climb up to stand on the top of the hill was a splendid award to me. Surely my photos will do a better work than my text in this while.
The Fig.4: A view of the surrounding landscape behind my back a couple of
meters under of the top of Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. The shot was taken by my Canon.


The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

Část II/ Na vrcholu Pluskovce

Myšlenku najít korálici jsem začal vzdávat někde pod vrcholem Pluskovce, kde les přecházel v horské louky. Během výstupu jsme nezaznamenali žádnou rostlinu tohoto druhu v celém dlouhém lesnatém úseku. Jeho charakter se velmi podobal tomu v Českém Krasu. A na čas jsem na ni zapomněl úplně, když jsme stanuli na vrcholu kopce. Mohli jsme si užívat nádherných panorámat okolní krajiny. Počasí bylo ideální, Slunce svítilo, až na sporadické bílé nevinné oblaky byla obloha modrá, a tudíž výhledy na krajinu z vrcholu nám poskytovaly fascinující scenérii. Bylo teplo, měl jsem triko bez rukávů. V jedné chvíli na synově ruce přistál nějaký brouk a já byl dost pohotový, abych jeho obrázek zachytil svým chytrým mobilem. Určil jsem ho po návratu do Prahy.
The Fig.5: Under the top of Pluskovec the hill in front of me. You can see
a part of its long back. Our friend Vendy in a meadow
to the right side of our way up to the top. 6.9. 2016, taken by my Canon.

Na vrcholu jsem pořídil hodně obrázků krajiny a navíc, v jakési euforii jsem požádal syna, aby vyfotil také mě. Teď máte v tomhle postě jedinečnou příležitost vidět jednoho šťastného blázna na kopci.

Co víc bych měl psát o našem pobytu na dlouhém hřbetě kopce Pluskovce? Snad, že jsem cítil příjemné uspokojení, že tam jsem, že stát na vrcholu toho kopce po dlouhém výstupu je pro mě báječnou odměnou. Moje fotografie jistě udělají v tuhle chvíli lepší práci než mé texty.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Šťastný blázen na kopci zvaném Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016, Samsung Galaxy, S7.
The Fig.6: A view of the wavy backs of many hills from the top of Pluskovec
the hill in Moravian Beskydy the Range. 6.9. 2016. Taken by my Canon.

Obr.2: Šťasný blázen na vrcholu kopce Pluskovce ještě jednou. Moravské Beskydy, 9.6. 2016, Samsung Galaxy, S7.
The Fig.7: The closer view of the panorama on the previous shot. The top of
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016, Canon.

Obr.3: Tento brouk přistál na ruce mého syna na vrcholu Pluskovce u osady Velké Karlovice, Moravské Beskydy. Po nějakém čase jsem ho doma určil jako mandelinku topolovou (Melasoma populi), hojný druh, žádná vzácnost. 9.6. 2016, Samsung Galaxy, S7.

Obr.4: Pohled na okolní krajinyu za mými zády pár metrů pod vrcholem kopce Pluskovce, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Tato fotka byla pořízena mým Canonem.

Obr.5: Pod vrcholem kopce Pluskovce přede mnou. Vidíte část jeho táhlého hřbetu. Náš přítel Venda v louce po pravé straně naší cesty vzhůru k vrcholu. 9.6. 2016, pořízeno mým Canonem.
The Fig.8: The path on the top of Pluskovec the hill leading to our climb down. Moravian
Beskydy the Range, 6.9. 2016, taken by my Canon.

Obr.6: Pohled na zvlněné hřbety mnoha kopců z vrcholu kopce Pluskovce v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.7: Bližší pohled na panorama na předešlém snímku. Vrchol kopce Pluskovce, Moravské Beskydy, 9.6. 2016, Canon.
The Fig.9: The Happy Fool is leaving the top of Pluskovec the hill, Moravian Beskydy.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.8: Cesta na vrcholu kopce Pluskovce vedoucí k našemu sestupu. Moravské Beskydy, 9.6. 2016, pořízeno mým Canonem.

Obr.9: Šťastný blázen opouští vrchol kopce Pluskovce, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Žádné komentáře:

Okomentovat