pátek 12. prosince 2014

The English Version

The Three Czech Actresses

To test my skill in catching appearances drawn by heart from time to time I´ve tried to draw some of  celebs of whose faces have been well known. This time I present one picture called The Three Czech Actresses. My foreign friends will hardly know the faces but my Czech friends may know them because they´ve been our leading actresses. They´ve already been older ladies nevertheless they´ve been very favourite with our people. They´ve played a lot of great roles both in theatres and in movies already.

To my foreign friends: you can take the picture as three older ladies talking over cups of coffee, you can like it or dislike it. Still, you may know one of them because this one has gotten her popularity abroad too thanks to her special role in her personal life.
To my Czech friends: Maybe you´ll know the ladies of the boards meaning the world. If you know one of them at least then I´ll be glad if you let me know. They´ve been the leading and famous Czech actresses really.
I´m looking forward to your responses!

The Czech Version

Tři Herečky

Abych si ověřil svou dovednost v zachycování podob nakreslených zpaměti, občas se pokouším nakreslit některé z celebrit, jejichž tváře jsou dobře známé. Tentokrát uvádím obrázek nazvaný Tři české herečky. Moji zahraniční přátelé ty tváře sotva poznají, ale moji čeští přátelé je snad poznat mohou, protože to jsou naše přední herečky. Jsou to již starší dámy, ale u našich lidí velmi populární. Odehrály už spoustu rolí v divadlech i ve filmech.

Pro mé zahraniční přátele: Obrázek můžete brát jako tři starší dámy při hovoru nad šálky kávy, může se vám líbit nebo nelíbit. Přesto možná jednu z nich poznáte, protože ta svou popularitu získala také v zahraničí díky své zvláštní roli v osobním životě.
Pro mé české přátele: Snad tyhle dámy z prken, jež znamenají svět, poznáte. Poznáte-li alespoň jednu z nich, pak budu rád, dáte-li mi vědět. Jde opravdu  o přední a slavné české herečky.
Těším se na Vaše odezvy!

Žádné komentáře:

Okomentovat