úterý 9. prosince 2014

The Fig.1
The English Version

Corsica (I)

Our Landing Party on the Airport plus Our Arrival in the City

Corsica was my first destination abroad in my lifetime. Me and my son spent one week there. We didn´t make use of any travel agency, we decided to visit to this island in the Mediterranean Sea in our own way.
Why did we choose just Corsica? To say truth I don´t know it exactly. Maybe it was my longing for a romantic and an unusual place, maybe it was an aversion to the notorious foreign destinations visited to by the Czech.
Simply said, when I pronounced the name of this French island it was decided. We would visit to Corsica, the poorest district of France, the birthplace of Napoleon Bonaparte, the island of the bloody revenge, the mountainous island looking like a hand of which the extended forefinger pointed to the France.
The Fig.2

We found no direct flight to Corsica. First we had to fly from The V. Havel´s airport (then still the Ruzyň´s airport) in Prague to Marseille, we overnighted in the Marseille airport´s terminal and then we took an airplain to Bastia, Corsica, in the morning of the next day. All our trip to Corsica (and my first trip abroad in my lifetime) began on Wendesday, 10.06.2010, in the late afternoon.

Bastia the city sits on the nothern eastern coast of the Corsica forefinger. Its airport is quite far behind it.
After our landing on the Bastia´s airport and passing through its airport hall we could enjoy our first impressions from this place out of the airport building. Standing with our backs to its face we looked at the Corsica inland.
It raises in waves of the mountainous terrain almost from the very near flat band of the coast. There was the sea surface behind the airport behind our backs and the hills, the mountains and the valleys in front of us. The blue and sunny sky above our heads, the warm subtropic weather and a lot of various species of palms around us. And a long line of taxi cabs with their drivers standing around them too.
The Fig.3

We chose one of them but he didn´t understand English so that we tried to chose the second one. This
one didn´t understand English too but he mediated our contact with the third taxi driver who was able to understand a simple phrase in English at last: "Please we want to go to the centre of Bastia."
We guessed that the English wasn´t the right language to this destination and our guess confirmed itself immediately at the Bastia airport.
When the taxi cab started going to our goal we were curious of what was going to be the centre of Bastia according to the gay. While the taxi cab was going a near two ways road we could observe surroundings behind its windows. There was the sea to the right side and the mountains to the left one. The way to the centre of Bastia took about half of one hour or so.

The Fig.4
The taxi driver left us with our bags on a pavement next to a frequent crossway at the lower level of the city near to the sea coast. We could see that the most of the houses and streets of Bastia climbed up higher to the hills, that the heart of this city had to be higher than we found ourselves in that moment.
If we were in the heart of it or out of it didn´t matter too much, the important thing was we were there. We managed the landing party, we arrived at the city and now we had to ensure our accomodation.

To the pictures: These photos were the first ones I took in the first day of our stay in Corsica.
1/ Palms on a beach. Our first day in Corsica was the last day for swimming and bathing.
2/ The trunk of one palm in detail.
3/ The crown of one palm.
4/ The beach and the sea.
5/ I´m sorry about the quality of the picture, it slants to the left a little. I was quite tired. Our night in the Marseille´s airport terminal didn´t give much sleep to us, after landing on the Bastia´s airport we took the taxi cab to the centre of the city and then we walked through it to its periphery alongside the coast finding any advisable hotel. It was a late afternoon when I started taking my first photos. It was warm, we carried our heavy bags, we had no sufficient meal and no advisable hotel at our sights yet.
Despite the conditions you can see the contrast: the sea to the right and the mountains to the left.
6/ Bastia climbes up to the slopes of the hills and mountains.
7/ No earthquake! The same cause as on the pictures of the num. 5 and of the num. 6.
8/ Furiani, the village on the hill near to the Bastia periphery. Its picture has decorated the screen of my comp till now. (It´s no this photo. I´m going to show you its enlarged version in some of my next blogs) Only this picture wasn´t taken in the first day but in the second day of our stay of Corsica.

 To be continued.

The Czech Version

Korsika (I)
The Fig.5

Náš výsadek na letišti plus příjezd do města

Korsika byla mou první zahraniční destinací v životě. Strávili jsme tam se synem týden. Nevyužili jsme žádnou cestovku, rozhodli jsme se navštívit tento ostrov ve Středozemním moři po svém.
Proč jsme si vybrali právě Korsiku? Po pravdě to přesně nevím. Snad to byla moje touha po nějakém romantickém a neobvyklém místě, možná to byla nechuť k notorickým zahraničním destinacím navštěvovaným Čechy.
Prostě, když jsem vyslovil jméno tohoto francouzského ostrova, bylo rozhodnuto. Navštívíme Korsiku, nejchudší distrikt Francie, rodiště Napoleona Bonaparta, ostrov krevní msty, hornatý ostrov, který se podobá ruce, jejíž natažený ukazováček ukazuje na Francii.
The Fig.6

Na Korsiku jsme nenašli žádný přímý let. Nejdřív jsme museli odletět z pražského letiště V. Havla (tehdy stále Ruzyňské letiště) do Marseille, přenocovali jsme na marseilleském terminálu a pak příští den ráno jsme odletěli do Bastie na Korsice. Celý náš výlet na Korsiku (a můj první zahraniční výlet v životě) začal ve středu, 6.10. 2010, v pozdním odpoledni.

Město Bastia sedí na severovýchodním pobřeží korsického ukazováčku. Jeho letiště je dosti daleko za ním. Po přistání na bastijském letišti a projití letištní halou jsme si mohli užívat první dojmy z tohoto místa mimo letištní budovu. Stáli jsme zády k jejímu průčelí a dívali se na korsické vnitrozemí.
Zvedá se ve vlnách hornatého terénu skoro od samého úzkého pásu pobřeží. Za letištěm za našimi zády byla mořská hladina a před námi pahorky, hory a údolí. Modrá a slunečná obloha nad námi, teplé subtropické počasí a spousta rozmanitých druhů palem kol nás. A také dlouhá řada taxíků s řidiči, kteří kol nich postávali.
The Fig.7

Vybrali jsme si jednoho z nich, ale anglicky nerozuměl, takže jsme se pokusili vybrat druhého. Ten také nerozuměl anglicky, ale zprostředkoval náš kontakt s třetím taxíkářem, který byl konečně schopen porozumět prosté větě v angličtině: "Prosím, chceme zavést do centra Bastie."
Tušili jsme, že angličtina není tím pravým jazykem do téhle destinace a naše tušení se bezprostředně u Bastijského letiště potvrdilo.
Když se taxík rozjel k našemu cíli, byli jsme zvědaví na to, co bude podle toho chlapíka centrum Bastie. Zatímco taxík ujížděl po úzké dvouproudé silnici, mohli jsme za jeho okny pozorovat okolí. Napravo moře a nalevo hory.
Cesta do centra Bastie trvala asi půl hodiny.
The Fig.8

Taxíkář nás s bágly zanechal na chodníku vedle frekventní křižovatky v dolní úrovni města poblíž mořského pobřeží. Viděli jsme, že většina bastijských domů a ulic šplhá výše do kopců, že srdce města musí být výše než jsme se v té chvíli nacházeli my. Jsme-li v jeho srdci či ne, na tom moc nesešlo, důležité bylo, že jsme tam.
Zvládli jsme výsadek, dorazili jsme do města a teď jsme si museli zajistit ubytování.

K obrázkům: Tyhle snímky byly první, které jsem pořídil v první den našeho pobytu na Korsice.
1/ Palmy na pláži. Náš první den pobytu na Korsice byl posledním dnem na plavání a koupání.
2/ Kmen jedné palmy detailně.
3/ Palmová koruna.
4/ Pláž a moře.
5/ Omlouvám se za kvalitu obrázku, trochu se svažuje doleva. Byl jsem dost unavený. Na letištním terminálu v Marseille jsme v noci moc nenaspali, po přistání na bastijském letišti jsme si vzali taxíka do centra města a pak jsme jím procházeli podél pobřeží na periférii a hledali vhodný hotel. První fotky jsem začal dělat pozdě odpoledne. Bylo teplo, nesli jsme těžké batohy, neměli jsme žádné pořádné jídlo a žádný vhodný hotel pořád v dohledu. Vzdor těmto podmínkám můžete vidět ten kontrast: moře napravo a hory nalevo.
6/ Bastia šplhá do svahů pahorků a hor.
7/ Žádné zemětřesení! Stejný případ jako na obrázcích č.5 a č.6.
8/ Vesnička Furiany na pahorku poblíž periférie Bastie. Její obrázek mi dodnes zdobí obrazovku mého počítače. (Tohle foto to není. Jeho zvětšenou verzi vám ukáži v některém z mých příštích blogů.) Jen tento snímek nebyl pořízen první, ale druhý den našeho pobytu na Korsice.

Pokračování příště

Žádné komentáře:

Okomentovat