neděle 10. května 2015

Paulownia tomentosa, flowers, fruits and leaves near to the Eiffel´s tower..
The English Version

My free impressions from Paris

We were There When the Paulownia Trees were In Bloom

We were (me, my son and our friend in common, see my previous posts with this topic) in Paris in the end of Aprel of last year (2014).
Just we emerged from the Parisian subway and we were walking to the Eiffel´s tower when I noticed some trees in full bloom alongside our way to the left. The trees born unusual flowers. They were blue and violet in color. I couldn´t examine them in detail ´cause they were higher above my head and there was no time ´cause my attendants were walking faster in front of me and I didn´t want to loose them.

When I´m writing "unusual flowers" I mean they were unusual to me. I´ve never met this sort of a tree in Prague streets. I´ve never come upon them in any Czech or Moravian city. Maybe I would be more lucky in some of our aristocratic gardens or in some of our botanical gardens. Simply said, I´ve never met this species in my country.
Magnolia x soulangeana in a Prague garden.

It was at the first time I´ve ever seen this sort of a tree on my own eyes just in Paris near to the Eiffel´s tower. But it has already been in my memory in theory for a long time. I´ve known this species from my botanical atlases and textbooks. It took a while than I identified it exactly. First I thought it to be a sort of Catalpa bignonioides Walt. (Bignoniaceae Juss. the family) but I wasn´t satisfied with it. I had to continue on my walking ´cause my attendants were disappearing among people but I didn´t cease thinking of the right identification. If I can say it in this way I´d say that I was browsing in my memory. My searching for the right species in my memory finished with a success. Suddenly Paulownia tomentosa (Thunb.) Steub. came to my mind and I knew that it was the right answer.

As you may know from some of my previous posts dedicated to my impressions from Paris we were at the Eiffel´s tower twice. The right botanical name of the tree came to my mind only at our second visit to the Eiffel´s tower. Then I noticed fallen flowers on a pavement under the trees as well as under my feet. I could examine them in the more detailed way. I wasn´t forced to climb up to the lowest branches or to jump up and down there to reach some of them. Well, I didn´t want to attract attention of all the other people around me. So much for an accidental botanical investigation in streets of Paris.

Another way how to get a closer view of the tree´s flowers and leaves could manage my camera but I had no time to adjust the appropriate function at our first visit of the Eiffel´s tower. Our second visit of the Eiffel´s tower brought the two pictures by this method at last and you can see them here.

A day or two later I noticed the tree in more Parisian streets. Paulownia tomentosa has often been planted in Parisian streets while its cultivation in Prague private gardens and in streets has been more than rare.

If this tree of which origin is in Asia is prosperous in Paris I don´t see any reason why not to introduce it into our cities and gardens in more numbers, too. Paulownia tomentosa is placed by botanists to  Scrophulariaceae Juss. the family as I can see in one of my many botanical books.
This family doesn´t comprise any trees with the exception for the Paulownia in Czech republic.
Why P. tomentosa hasn´t become more popular in my country? Why Magnolia x soulangeana or Gingko biloba yes and this interesting tree no?

The pictures of the Magnolia tree was taken on Sunday (05.10. 2015) and they all capture the same tree. The tree has grown in a private garden not too far from the place where I´ve been living (the Prague section named Dolní Chabry).
P. tomentosa in flower near to the Eiffel´s tower.

The Czech version

Moje volné dojmy z Paříže

Byli jsme tam, když kvetla pavlovnie

Loni, koncem dubna (2015), jsme (já, syn a náš společný přítel, viz některé mé předchozí příspěvky) byli v Paříži.
Zrovna jsme se vynořili z pařížského metra a kráčeli k Eiffelově věži, když jsem si všimnul nějakých stromů v květu podél cesty vlevo. Ty stromy měly neobvyklé květy. Měly modrofialovou barvu. Podrobně jsem si je prohlížet nemohl, protože byly výš nad mou hlavou a nebyl čas, neboť moji společníci šli přede mnou rychleji a já je nechtěl ztratit.

Píšu-li "neobvyklé květy", míním, že byly neobvyklé pro mne. V pražských ulicích jsem se s tímto druhem stromu nesetkal. V žádném českém či moravském městě jsem na ně nikdy nenarazil. Snad bych měl větší štěstí v některé z našich aristokratických zahrad nebo v botanických zahradách. Jednoduše řečeno, v mé zemi jsem se s tímto druhem nikdy nesetkal.
M.x soulangeana, one flower lost in foliage, Prague.

Poprvé, co jsem kdy tento strom spatřil, to bylo právě v Paříži poblíž Eiffelovy věže. Avšak teoreticky jsem ho měl v paměti už dlouhou dobu. Znal jsem ten druh z botanických atlasů a učebnic. Chvíli trvalo, než jsem ho určil přesně. Nejdřív jsem ho považoval za nějakou sortu katalpy trubačovité (Catalpa bignonioides Walt.) (čeleď trubačovité (Bignoniaceae Juss.)), ale spokojen jsem s tím nebyl. Musel jsem jít dál, protože moji společníci mizeli mezi lidmi, ale na přesné určení jsem myslet nepřestával. Mohu-li to takto říci, řekl bych, že jsem listoval v paměti. Mé pátrání po správném druhu skončilo úspěchem. Pojednou mi na mysl přišla pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa (Thunb) Steub. a já věděl, že to je správná odpověď.

Jak snad víte z některých z mých předešlých příspěvků věnovaných dojmům z Paříže, byli jsme u Eiffelky dvakrát. Správný botanický název stromu jsem si uvědomil teprve při její druhé návštěvě. Tehdy jsem si povšiml spadaných květů na chodníku pod stromy a také pod mýma nohama. Mohl jsem si je prohlédnout podrobněji. Nemusel jsem šplhat k nejnižším větvím nebo tam poskakovat, abych některé z nich dosáhl. Inu, nechtěl jsem přitahovat pozornost všech ostatních lidí kol sebe. Tolik k nahodilému botanickému průzkumu v pařížských ulicích.

Druhý způsob, jak získat detailnější pohled na květy a listy toho stromu, mohl zvládnout můj foťák, ale já neměl čas nastavit příslušnou funkci při první návštěvě Eiffelky. Naše druhá návštěva Eiffelovy věže přinesla konečně dva obrázky touto metodou, můžete je zde vidět.
M. x soulangeana, last flowers in foliage, Prague.

O den či dva později jsem si všímal toho stromu v dalších paříšských ulicích. Pavlovnie se v pařížských ulicích vysazuje často, zatímco její kultivace v pražských soukromých zahradách a ulicích je více než vzácná.

Pokud se tomuto stromu, jehož původ je v Asii, daří v Paříži, nevidím žádný důvod, proč ho ve větším množství nezavádět také do našich měst a zahrad. Botanici zařazují pavlovnii plstnatou (P. tomentosa) do čeledi krtičníkovitých (Scrophulariaceae Juss.), jak vidím v jedné ze svých botanických knih.

V Česku tato čeleď neobsahuje žádné stromy až na pavlovnii. Proč se pavlovnie nestává v mé zemi oblíbenější?  Proč magnolie Soulangeova (Magnolia x soulangeana) či jinan dvoulaločný (Gingko biloba) ano a pavlovnie plstnatá ne?


České popisky k obrázkům (shora dolů):
Snímky šácholanu (magnolie) Soulangeova (Magnolia x soulangeana) pořízeny 10.5. 2015 a všechny zachycují tentýž exemplář. Strom roste v jedné soukromé zahradě nepříliš vzdálené od místa kde bydlím (pražská čtvrť Dolní Chabry).

Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa), květy plody a listy, poblíž Eiffelovy věže.
Šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangeana) v jedné pražské zahradě.
Kvetoucí pavlovnie plstnatá (P. tomentosa) poblíž Eiffelovy věže.
Šácholan Soulangeův (M. x soulangeana), jeden květ ztracený v olistění, Praha.
Šácholan Soulangeův (M. x soulangeana), poslední květy v olistění, Praha.


Žádné komentáře:

Okomentovat