čtvrtek 7. května 2015

The English Version

A Wandering about the Port in Bastia, Corsica (XII)

A Water Square

I´m coming back to my stay in Corsica a couple years ago. I was there with my son. I´ve never forgotten the splended week we spent in this mountainous French island. It was my first trip abroad in my life. First I saw a sea, first I enjoyed a fly in an airplain. I´ve written about it in my previous posts dedicated to Corsica in detail. This is a free continuation of my memories.

Well, we were in Bastia, in the northern city sitting on the forefinger like part of the island and it was pointing to France. Really, if you look at a map you can see Corsica like a clamped fist with a protruding forefinger. Bastia had its military airport in the World War the Second. Just this Bastia´s military airport was the starting point of A. de Saint Exupérry´s last fly.

But as we were wandering about Bastia we didn´t arrive at the military airport (indeed, I don´t know if it exists yet at all, I´ve read about it only), we found ourselves in the local port. It was divided into a lot of separated stands of which one penetrated to the very city. This stand full of small private ships and boats looked like a water square somewhere in Venice or so. Most of the smaler ships had masts and riggings, some of them were equipped with engines.
If you anchor your small ship in this stand you can get out of it rightly on a pavement and go to shops or restaurants. Till this time I haven´t known the exact way how the smaller ships and fishing boats have been able to get through this water pocket to an open sea and vice versa.

This story has had its free continuation.


The Czech Version

Toulání přístavem v korsické Bastii (XII)

Vodní náměstí

Opět se vracím ke svému pobytu na Korzice před pár lety. Byl jsem tam se synem. Nikdy nezapomenu na báječný týden, který jsme na tomto hornatém francouzském ostrově strávili. Byl to můj první výlet v životě do zahraničí. Poprvé jsem viděl moře, poprvé jsem si užíval letu v letadle. Podrobně o tom píši v předešlých vstupech věnovaných Korzice. Tohle je volné pokračování mých vzpomínek.

Nuže, byli jsme v Bastii, v severním městě, které sedí na součásti tohoto ostrova podobné ukazováčku a ten ukazuje na Francii. Skutečně, když se podíváte na mapu, můžete vidět Korziku jako zaťatou pěst s vyčnívajícím ukazovákem. Za II Světové války měla Bastia své vojenské letiště. Právě tohle bastijské letiště bylo startovním bodem posledního letu A. de Saint Exupérryho.

Ale jak jsme bloumali po Bastii, nedorazili jsme na tohle vojenské letiště (ostatně, nevím, zda ještě vůbec existuje, jen jsem o něm četl), ocitli jsme se v místním přístavu. Je rozdělen na spoustu oddělených kotvišť, z nichž jedno proniká do samého města. Tohle kotviště plné malých soukromých lodí a člunů se podobá vodnímu náměstí kdesi v Benátkách či tak nějak. Většina z těch menších lodí má stožáry a ráhnoví, některé z nich jsou vybaveny motory.
Zakotvíte-li svou loď v tomto kotvišti, můžete vystoupit přímo na chodník a zajít do obchodů nebo restaurací. Dodnes neznám přesný způsob, jak se ty menší lodě a rybářské čluny prokousávají touto vodní kapsou na otevřené moře a vice versa.

Tento příběh má své volné pokračování.

Žádné komentáře:

Okomentovat