neděle 9. srpna 2015

Fig.1: Stipa pennata, a rare grass in Czech republic.
The English Version

Lovoš (IV/5)

How I Saw One Rare Grass

While sitting on a rocky outcrop in the steep slope and enjoying the beautiful views of surrounding landscape under us suddenly we heard some voices sounding higher above us. Just in that time we realized that we found themselves several meters under an usual path. Its section just above us formed a turn where tourists could stop and view of the landscape. We heard some children reporting to their parents: "Mom, pappy, there´s people down there!"
Thanks to the children I felt that I became an interesting part of this wild piece of the Nature for a while and also its unexpected part. It was as if we were surprising exhibits of this place where the human presence wasn´t expected to be seen.

In the same moment I noticed a long plume waving in a mild wind not too far under my feet. I made an attempt or two to capture it by my Canon. You can see both the pictures here. I think it is a rare species in Czech republic, it belongs to Poaceae Barnhart the family and its name is Stipa pennata L. in Latin. Also this grass is known under the name of The St. Ivan´s pappi. According to botanists there are two varieties of this species in my country. Because the second variety is reduced to only one special locality I judge that my plants belong to the first one: Stipa pennata var. pennata.

The Czech Version
The Fig.2: The St. Ivan´s pappi growing in Lovoš the hill.

Lovoš (IV/5)

Jak jsem viděl vzácnou trávu

Zatímco jsme seděli na skalním výstupu ve strmém svahu a těšili se z krásných pohledů na okolní krajinu pod sebou, pojednou jsme uslyšeli nějaké hlasy, které zaznívaly výše nad námi. Právě v té době jsme si uvědomili, že se nacházíme několik metrů pod obvyklou cestou. Její část právě nad námi tvořila zákrut, kde se turisté mohli zastavit a dívat se na krajinu. Zaslechli jsme nějaké děti oznamující rodičům: "Mami, tati, tam dole jsou lidi!"
Díky těm dětem jsem měl dojem, že jsem zajímavou součástí toho divokého kousku přírody a také jeho součásti neočekávanou. Jako bychom byli překapivými exponáty místa, kde se zahlédnutí lidské přítomnosti neočeká.
The Fig.3: Stipa can enjoy similar views from Lovoš the hill.

Ve stejné chvíli jsem si povšiml dlouhého chmýru povlávajícího v mírném větru nepříliš daleko pod mýma nohama. Učinil jsem svým Canonem pokus či dva vyfotit ho. Oba obrázky tu můžete vidět. Myslím, že je to v České republice vzácný druh, patří do čeledi lipnicovitých (Poaceae Barnhard) a jmenuje se latinsky Stipa pennata L. (kavyl Ivanův). Tato travina je rovněž známa pod názvem chmýří Svatého Ivana. Podle botaniků existují v mé vlasti dvě variety tohoto druhu. Protože druhá varieta je omezena na jedinou zvláštní lokalitu, soudím, že moje rostliny patří k té první: Stipa pennata var. pennata (kavyl Ivanův var. pravý).

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Kavyl Ivanův (Stipa pennata), vzácná travina v České republice.
Obr.2: Chmýří (vousy) Sv. Ivana rostoucí na vrchu Lovoši.
Obr.3: Kavyl se může těšit podobnými pohledy z vrchu Lovoše.

3 komentáře:

  1. Tak se mi zdá, že na fotografii výhledu z Lovoše vidím Svažíkův kopec, významnou lokalitu zázaz(Orobanche).

    OdpovědětVymazat
  2. Však jsme tam taky našli ten první exemplář, jehož foto jsem Vám zaslal. Viz o tom více v příštím pokračování. ZŽ

    OdpovědětVymazat
  3. Jenom tedy Zdenku, kavyly jsou poměrně složitou skupinou, těžko takhle soudit, je-li to skutečně Stipa pennata, ve Středohoří může růst více druhů, když jsme byli na Oblíku, tam bylo asi pět druhů.

    OdpovědětVymazat