sobota 8. srpna 2015

J.Z. is taking his pills.
The English Version

J.Z. on The Scene Again

I´ve written about J.Z. in one previous post, if you want you can find it (Delirium tremens of JZ).
He has been our patient. He has already been at our ward several times and nowdays he has spent his time with us again. He has a long-term problem with alcohol. His legal abilities have been particulary reduced.
His stay out of our ward has been temporary. He has been able to be free a couple of months only. Then overcome by the demon Alcohol he has returned to our ward like a badly thrown boomerang.

As long as I know he lives alone somewhere behind Prague near to a small village in an old house standing on a lot with a small wood. The lot is surrounded by fields. The house is without water. He has it in big plastic barrels. His brother transports them to the house. Their relationship isn´t good. No wonder, if we know JZ´s dependence on alcohol. While his brother lives his normal life with his family J.Z. has appeared to other people to be a very strange man or a harmless fool.

If I were a movie director doing a movie of V. van Gogh I´d do no casting ´cause just J.Z. would be my clear choice for the main role. He would be an appropriate adept, especially for last phases of the dramatic life of this great painter. J.Z. is not too tall, he´s slim and bony, his character is mild but if things don´t go as he wishes you can become to be angry, his blue eyes are the eyes of a paranoid psycho. If you observe the way how he oversteps a doorsill you can see a man overstepping a low obstacle in fire. His feet start doing something like a short dance over the doorsill and behind it he continues in his fast walking fluently again.
One of his nurses.
Similary, it is fascinating to observe the way how he takes his drugs. As soon as they land on his extended palm he becomes rigid and he´s hypnotizing them with his glare as if he stared at some worms rather than tablets. Then he starts rolling with his palm with drugs as if he were a hurler or as if he made himself sure of his accurate black.

Before than I´ve finished this post J.Z. has finished his stay in our protected surroundings. Nowdays he has found himself in his own unprotected zone again.
It will be up to him only how many time he will be able to spend there.
Good lack, dear J.Z.!


The Czech Version

J.Z. opět na scéně

Už jsem o J.Z. psal v jednom předešlém příspěvku, jestli chcete, můžete si ho vyhledat (Delirium tremens JZ). Je naším pacientem. Na našem oddělení už byl několikrát a v současnosti s námi tráví čas opět. Má dlouhodobý problém s alkoholem. Jeho právní schopnosti jsou částečně omezené.
Jeho pobyt mimo naše oddělení je dočasný. Volný je schopen být jen pár měsíců. Pak, udolán alkoholem, vrací se na naše oddělení jako špatně vržený bumerang.

Pokud vím, žije sám kdesi za Prahou poblíž nějaké vesničky ve starém domě, který stojí na pozemku s lesíkem. Pozemek obklopují pole. Dům je bez vody. Má ji ve velkých plastových barelech. Do domu je dopravuje jeho bratr. Jejich vztah je nedobrý. Není divu, víme-li o závislosti JZ na alkoholu. Zatímco jeho bratr žije normální život s rodinou, JZ se ostatním jeví jako podivín či neškodný blázen.
J.Z. in his dancing before a doorsill.

Kdybych byl filmový režisér, který dělá film o V. van Goghovi, nedělal bych žádný casting, protože pro hlavní roli by byl mou jasnou volbou právě J.Z.. Byl by vhodným adeptem, zejména pro poslední fáze dramatického života tohoto velkého malíře. J.Z. je nevysoký, je hubený a kostnatý, je mírné povahy, ale když to nejde podle jeho přání, dovede se naštvat, jeho oči jsou oči paranoidního psychopata. Pozorujete-li způsob, jakým překračuje dveřní práh, vidíte člověka, který překračuje nízkou hořící překážku. Jeho nohy začnou nad prahem provádět něco jako krátký tanec a za ním pokračuje opět v plynulé rychlé chůzi.
Podobně je fascinující pozorovat způsob, jakým bere léky. Jakmile mu přistanou na natažené dlani, ustrne a hypnotizuje je pohledem, jako by civěl spíš než na tablety na nějaké červy. Pak začne dlaní s léky pohupovat, jako by byl nadhazovač či jako by se ujišťoval o své přesné trefě.

Dříve než jsem tento příspěvek dokončil, J.Z. ukončil svůj pobyt v našem chráněném prostředí. Dnes se nachází opět ve vlastní nechráněné zóně. Kolik času tam dokáže strávit bude jen na něm.
Mnoho štěstí drahý J.Z.!

České popisky:
Obr.1: J.Z. bere prášky.
Obr.2: Jedna z jeho ošetřovatelek.
Obr.3: J.Z. při svém tanci před prahem.

Žádné komentáře:

Okomentovat