středa 26. srpna 2015

The Fig.1: Flowering Dictamnus albus in Lovoš.
The English Version

Lovoš The Hill (V)

On The Path to The Top

The rest of the path to the top of Lovoš didn´t take too much time. Mostly it was sylvan both to our left hand and to our right one but in places there were opened bushy sections to our left hand, i.e. in the slope above us.
Just in the opened sections I could see specimens of Dictamnus albus L. in full flower higher above the path.

Tall trees in the slope under us, i.e. to our right hand, screened our views of the surrounding landscape up to the very top. The opened rocky and bushy sections to the left were the most interesting from the point of botany. But it was no time to stay in one place for a longer while. Somewhere in one of the opened sections alongside our path to the left Vendy saw the second specimen of Orobanche the genus. Unfortunately, I have no its photo. Vendy had his own camera, maybe I didn´t capture it ´cause Vendy did it. If it is true then Vendy must have it. I must ask him about it.

The Fig.2: A closer view of the same flowering D. albus.

The Czech Version

Lovoš (V)

Na cestě k vrcholu

Zbytek cesty k vrcholu Lovoše mnoho času nezabral. Většinou byla zalesněná po naší levé i pravé ruce, ale místy byly po levici otevřené křovité  úseky, tzn. ve svahu nad námi.
Právě v těchto otevřených úsecích jsem mohl zahlédnout plně rozkvetlé exempláře třemdavy bílé (D. albus L.) výše nad cestou.

Vysoké stromy ve svahu pod námi, tj. po naší pravici, clonily výhledy do okolní krajiny až na samotný vrchol. Otevřené skalnaté a křovinaté úseky nalevo byly z botanického hlediska nejzajímavější. Nebyl však čas setrvávat na jednom místě delší dobu. Kdesi v jednom z těch otevřených úseků podél naší cesty nalevo Venda uviděl druhý exemplář z rodu záraza (Orobanche). Bohužel, žádné jeho foto nemám. Venda měl vlastní foťák, možná jsem ho nevyfotil, protože to udělal Venda. Je-li to pravda, pak ho musí mít Venda. Musím se ho na to zeptat.

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Kvetoucí třemdava bílá (D. albus L:) na Lovoši.
Obr.2: Bližší pohled na stejnou kvetoucí třemdavu bílou (D. albus L.)


Žádné komentáře:

Okomentovat