neděle 2. srpna 2015

Fig.1: The Church in Štěchovice calls for repairs.
The English Version

From Štěchovice to Slapy (I)

Our trio made this trip On Saturday (07.18.2015). Vendy´s car was left in a parking lot in Štěchovice.
Štěchovice is a small town at Vltava the river. It used to be a small village, a favourite destination of our tramping movement. The tramps in Czech republic are a specific phenomenon. Its beginning we can find in the period of the First Czech republic. The traditional tramping was connected with a longing to escape from cities and to spend free Sundays in the wild. The tramps wanted to free themselves from the namby-pamby life style in cities for a while at least. Their icon has become the wild West.
Just Štěchovice was the place where they started going from to the surrounding landscape with steep rocky cliffs falling down to Vltava the river.
The Vltava section between Štěchovice and Slapy (you can find both the places on a map) was one wild beauty called Svatojánské proudy (i.e. The St. John´s currents in English). But the time was running and two dams were built both in Štěchovice and in Slapy. The man needed electricity. He got it but he changed the original appearance of this landscape.
The Fig.2: A view from our parking lot in Štěchovice.
Our purpose was to go by foot from the Štěchovice dam to the Slapy dam and then to return to Štěchovice again. The way to the Slapy dam led across a long sylvan ridge high above Vltava. Vltava the river was out of our sights for a long time during this way. We climbed down to it again only when we reached the Slapy. We took a short rest under it. Then the second phase of our trip began. The back way to Štěchovice led alongside Vltava the river so that we could admire and enjoy its beauties fully.

Both the ways from one dam to another brought us a lot of experiences and of course I documented all our trip by my Canon. I´m going to show you some of pictures of this trip with my texts in next free continuations of my new serial.

The Czech Version
The Fig.3: A short bridge across a stream in Štěchovice.

Ze Štěchovic na Slapy (I)

Tenhle výlet podniklo naše trio v sobotu (18.7. 2015). Vendovo auto bylo zanecháno na parkovišti ve Štěchovicích.
Štěchovice jsou malý městys u Vltavy. Bývaly malou osadou, oblíbenou destinací našeho trampského hnutí. Trampové v Česku jsou specifický fenomén. Jeho začátek můžeme najít v období naší První republiky. Tradiční tramping byl spojen s touhou unikat z měst a trávit volné neděle v divočině. Trampové se chtěli alespoň na chvíli osvobodit od změkčilého životního stylu ve městech. Jejich ikonou se stal divoký Západ. Právě Štěchovice byly místem odkud se začínali vydávat do okolní krajiny se strmými skalními srázy spadajícími k řece Vltavě.
Vltavský úsek mezi Štěchovicemi a Slapy (obě místa si můžete vyhledat na mapě) byl jednou velkou krásou zvanou Svatojánské proudy. Ale čas běžel a ve Štěchovicích i na Slapech byly vybudovány přehrady. Člověk potřeboval elektřinu. Získal ji, ale změnil původní vzhled téhle krajiny.
The Fig.4: The way across the ridge to the right waits for us.
Naším cílem bylo jít pěšky od Štěchovické přehrady k přehradě na Slapech a potom se zase vrátit do Štěchovic. Cesta na Slapskou přehradu vedla přes táhlý zalesněný hřeben vysoko nad Vltavou. Během cesty byla Vltava dlouho mimo náš dohled. Znovu jsme k ní sestoupili teprve když jsme dosáhli Slapské hráze. Krátce jsme si pod ní odpočali. Pak začala druhá fáze našeho výletu. Zpáteční cesta do Štěchovic vedla podél Vltavy, takže jsme mohli naplno obdivovat a užívat si jejích krás.

Obě cesty od jedné přehrady ke druhé nám přinesly spousty zážitků a samozřejmě, že celý náš výlet jsem dokumentoval svým Canonem. Chystám se vám předvést některé obrázky z tohoto výletu se svými texty v dalších volných pokračováních svého nového seriálu.


České popisky k obrázkům:
Obr.1: Kostel ve Štěchovicích volá po opravách.
Obr. 2: Pohled z našeho parkoviště ve Štěchovicích.
Obr.3: Krátký most přes potok ve Štěchovicích.
Obr.4: Čeká na nás cesta přes hřeben vpravo.

Žádné komentáře:

Okomentovat