sobota 14. května 2016

The Fig.1: My Haworthia started forming its inflorescence. Buds are concentrated
in one dense cluster. (taken on 4.23.2016).
The English Version

A Hot Report from My Tiny Collection of Succulents

First of all I want to write about one plant in this collection in my newest post. The plant, as I think, is Haworthia by name. For this time the other plants in the collection are a marginal frame in which my Haworthia grows. In other words, this text will belong to it only. Why? Because suddenly it decided to form inflorescence last month before. Since that time I have found it I have taken pictures of this development so far and today (05.11.´16) the first two flowers has opened at last. It is my first experience with this species in flower. No wonder then I have been watching this phenomenon with a great enthusiasm though the flowers has been minute and you can not compare them to big and pompous flowers of various tropical orchids for example.
The Fig.2: The top cluster of buds with my Haworthia in more
detail. (taken on 4.23.´16)

As I can observe actually the flowers have opened gradually from down to up, the first one has opened today early in the morning. I found it after my return to home from my night duty. It was at nine A.M.. I took several photos of it and a time later I went to bed to sleep. When I woke up at two P.M. again I could see that the second flower opened. Now I´m going to take photos of both the opened flowers.
Well, last photos with the first two opened flowers are done, too. I can continue on in my writing.

As I can see (and now you can, too) the corolla is white and the calyx forms a thin tube. All the inflorescence inclines against a window glass and the opened flowers are exposed with their mouths to the Sun, i.e. I can´t look into them to see the flower´s organs but I hope that next opened flowers will give a more chance to me to study them in more detail as well as to take some pictures of them. Yes I could play with the opened flowers just now so that I could get what I want to but I have no time to do it because I must prepare for my third night shift within about three hours. So that I postpone this action for next days.

The Fig.3: Several days later the inflorescence is taller and
buds start to separate from the original cluster.
(taken on 5.5.´16)
I am finishing this report on 05.12.2016 at 17.00 P.M. and in the mean time my Haworthia has opened no next flower. The first two flowers have been fresh and sound so far. Today the sunshine has been weaker than yesterday. Maybe this has been the main cause why the plant has slowed down its flowering activities.

Well, I would like to repair one my claim. After more observation I would say that the thin tube is formed by both the corolla and the calyx rather than by the calyx only.

There are more species and hybrids or cultivars of this genus both in wild and in culture. I have been able to identify its first name only so far. This genus Haworthia falls into the family of Liliaceae.

May means the month of the flowering plants here in Czech republic and my Haworthia confirms it fully. While Syringa vulgaris is flowering outside, the Haworthia is doing the same inside on a window sill of my private study.


The Czech Version

Horký report z mé pidi-sbírky sukulentů

V nejnovějším postě chci především psát o jedné rostlině ve sbírce. Jak se domnívám, rostlina se jmenuje haworthia. Ostatní rostliny ve sbírce jsou pro tentokrát okrajovým rámcem, v němž haworthia roste. Jinými slovy, tento text bude patřit jen jí. Proč? Protože se před měsícem náhle rozhodla vytvořit květenství. Od té doby, co jsem to zjistil, pořizuji obrázky tohoto vývoje až dosud a dnes (11.5.´16) se konečně otevřely první dva květy. Je to má první zkušenost s tímto druhem v květu. Není tedy divu, že úkaz sleduji s velkým nadšením, třebaže květy jsou drobné a nemůžete je srovnávat např. s velkými a okázalými květy různých tropických orchidejí.
The Fig.4: Buds in more detail. (taken on 5.5.´16).

Jak mohu aktuálně pozorovat, květy se otevírají postupně zdola nahoru, první se otevřel dneska časně ráno. Objevil jsem ho po návratu domů z noční služby. Bylo to v devět dopoledne. Udělal jsem několik jeho snímků a o nějakou dobu později jsem šel spát. Když jsem se opět ve dvě odpoledne probudil, zjistil jsem, že se otevřel druhý květ. Teď se oba otevřené květy chystám nafotit.
Poslední fotky s oběma prvními rozvitými květy jsou také udělány. Mohu pokračovat v psaní.

Jak mohu vidět (a teď i vy), koruna je bílá a kalich tvoří tenkou trubku. Celé květenství se opírá o okenní sklo a otevřené květy jsou svým ústím vystaveny slunci, tzn., že do nich nemohu nahlédnout, abych viděl květní orgány, ale doufám, že další otevřené květy mi poskytnou větší šanci studovat je podrobněji a také udělat nějaké jejich fotky. Ano, mohl bych si zrovna teď s otevřenými květy pohrát tak, abych získal, co chci, ale nemám na to čas, protože se musím přichystat na třetí noční službu během asi tří hodin. Takže tuhle akci odkládám na příští dny.
The Fig.5: The first opened flower in the lowest part
of the inflorescence.
 (5.11.´16, in the morning, at 9.00 A.M.)

Dokončuji tuhle reportáž 12.5.´16 v 17.00 hodin večer a prozatím haworthia neotevřela žádný další květ. První dva květy jsou dosud svěží a zdravé. Dneska byl sluneční svit slabší než včera. Snad to je hlavní příčina proč rostlina kvetení zpomalila.

Rád bych opravil jedno své tvrzení. Po dalším pozorování bych řekl, že tenká trubka je tvořena spíše kalichem i korunou než jenom kalichem.

V přírodě i v kultuře existuje více druhů, kříženců či kultivarů. Prozatím jsem dokázal určit pouze její rodové jméno. Rod Haworthia spadá do čeledi liliovitých (Liliaceae).

Tady v České republice znamená květen měsíc kvetoucích rostlin a moje haworthia to plně potvrzuje. Zatímco šeřík obecný (Syringa vulgaris) kvete venku, haworthia z Jižní Afriky dělá totéž uvnitř na parapetu v mé soukromé pracovně.České popisky pod obrázky:

Obr.1: Moje haworthia začala tvořit květenství. Poupata jsou soustředěna v jednom hustém shluku. (Fotografováno 23.4.2016)
Obr.2: Vrcholový shluk pupenů u mé haworthie detailněji. (foto 23.4.´16)


Obr.3: Po několika dnech je květenství vyšší a poupata se od původního shluku začínají oddělovat. (5.5.´16)

The Fig.6: The first opened flower of my Haworthia in detail.
(5.11.´16, at 9.00 A.M.) 

Obr.4: Poupata detailněji. (5.5.´16)

The Fig.7: The second opened flower joined to the first one. (11.5.´16 at 14.00 P.M.)

Obr.5: První otevřený květ v nejnižší části květenství. (11.5.´16, ráno v 9.00 hodin)

Obr.6: První otevřený květ mé haworthie detailně. (11.5.´16, ráno v 9.00 hodin)

Obr.7: Druhý otevřený květ se přidal k prvnímu. (11.5.´16, ve 14.00 odpoledne)

Obr.8.: Zatímco se během včerejška a dneška otevřely další dva květy, první dva už uvadají. (14.5.´16)

The Fig.8: While next two flowers opened during yesterday and today,
the first two flowers have already been going away. (taken on 5.14.´16)

Žádné komentáře:

Okomentovat