pondělí 16. května 2016

The Fig.1: The place where Vltava the river (to the left) meets Labe the river.
The English Version

My Pictures from Mělník the Czech Town

On May the 13-th in 2016 I found myself in this northern Czech town without me or my two attendants planned it.
We went to it to take a dinner after our not too successful searching for our rare species of orchids growing in a slope nearby Drahobuz the village. They should grow there but our efforts to find one of them at least were in vain.
Never mind, instead of the orchids I found different interesting and rare species in this terrain. But I´m going to treat with this topic in some future posts in more details.
Maybe the orchids are superstitious. You see, it was on Friday the 13-th. The bad luck day. And our disability to find the orchids can be attributed to it. Fortunately, it was the only drawback of this last trip.
The Fig.2: The closer view of the two rivers meeting.

Let´go back to Mělník. We went to it to have a dinner. It was why we visited to the town. We found a restaurant At Emperor in one of its historic streets. We chose a table in an outer roofed garden of the restaurant where I could smoke. The garden was situated in a closed room among walls of surrounding buildings with planted trees and climbing plants.
I took goulash soup and then the Liblice´s trout with herbs and american potatoes.My drink was a raspberry lemonade and my last item was the Vienna coffee. Of course it was with an usual portion of cream floating on its surface. My attendants chose different meals to eat as well as different drinks to drink but all in all I can say that we all were satisfied.
The Fig.3: The silhouette of Říp the mountain at the horizon. 

Then we decided to go to the famous view of this old Czech town not too far away from the restaurant. You can see the meeting of the two Czech rivers there: Elbe and Vltava. Vltava the river comes into Elbe the river there and one river behind this point continues on under the name of Elbe.
Besides the view gives yet one bonus to you. You can see just right before your eyes the fascinating silhouette of our national symbol, Říp the mountain.

When we enjoyed the unique view we started going back to our car slowly. Naturally, I did not forget to take pictures of various historic fronts, streets, towers, churches as well as a large square on our back way to the car.

The Fig.4: Standing on the view this church tower is behind your back.

The way from Mělník to Prague did not take more than one hour. Well, next memories of a next nice trip have stayed in my brain. I tried to depict some of them to you in this post. The rest of my narration is illustrated with my photos.

The Czech Version

Moje obrázky z českého města Mělníka
The Fig.5: A large square in Mělník the Czech town.

Třináctého května 2016 jsem se ocitl v tomto severočeském městě, aniž bychom to já nebo moji dva druzi plánovali.
The Fig.6: The Cannon shots mark the walking zone in Mělník the town.

Zajeli jsme tam, abychom poobědvali po nepříliš úspěšném pátrání po našich vzácných druzích orchidejí, které rostou v jednom svahu poblíž vesničky Drahobuz. Měly by tam růst, ale naše snaha najít aspoň jednu z nich byla marná.
Nevadí, místo orchidek jsem v tom terénu našel jiné zajímavé a vzácné druhy. Ale podrobněji na tohle téma hodlám pojednat v některých budoucích postech.
Možná jsou orchideje pověrčivé. To víte, byl pátek třináctého. Smolný den. A naše neshopnost najít ty orchideje se tomu dá připsat. Naštěstí to byla jediná stinná stránka posledního výletu.
The Fig.7: By the way through this tower
we went back to the car.

Vraťme se k Mělníku. Zajeli jsme tam, abychom se naobědvali. Proto jsme tohle město navštívili. V jednom z jeho historických ulic jsme vyhledali restauraci U Císaře. Vybrali jsme si stůl v zastřešené venkovní zahrádce restaurace, kde jsem mohl kouřit. Zahrádka byla umístěna v uzavřeném prostoru mezi zdmi okolních budov s vysázenými stromy a popínavými rostlinami.
Dal jsem si gulášovku a pak Liblického pstruha s bylinkami a americkými bramborami. Pil jsem malinovku a mou poslední položkou byla vídeňská káva. Ovšem, že byla s obvyklou porcí šlehačky plovoucí na její hladině. Moji společníci si zvolili jiná jídla a také jiné pitivo, ale celkově mohu říci, že jsme byli všichni spokojeni.

Poté jsme se rozhodli zajít na proslulou vyhlídku tohoto starého českého města, nepříliš daleko od restaurace. Můžete tam vidět soutok dvou českých řek: Labe a Vltavy. Vltava se tam vlévá do Labe a jedna řeka za tímto bodem dál pokračuje pod jménem Labe. Navíc vám vyhlídka poskytuje ještě jeden bonus. Přímo před očima můžete vidět fascinující siluetu našeho národního symbolu, hory Řípu.
The Fig.8: The place where we took our dinner:
The restaurant At Emperor, its outer garden.

Když jsme si jedinečnou vyhlídku užili, vydali jsme se zvolna zpátky k autu. Přirozeně, že jsem na zpáteční cestě k autu nezapomněl fotit rozmanité historické fasády, ulice, věže, kostely a také jedno rozlehlé náměstí.

Cesta z Mělníka do Prahy netrvala víc než hodinu. V mozku mi zůstávají další vzpomínky na další hezký výlet. Snažil jsem se vám některé z nich vylíčit v tomto postě. Zbytek vyprávění ilustrují fotografie.

České popisky k obrázkům:

Obr.1: Místo, kde se Vltava potkává s Labem.

Obr.2: Bližší pohled na soutok obou řek.

Obr.3: Silueta hory Říp na obzoru.

Obr.4: Stojíte-li na vyhlídce, tuhle kostelní věž máte za zády.

Obr.5: Rozlehlé náměstí v českém městě Mělníce.

Obr.6: V Mělníce vyznačují pěší zónu dělové koule.

Obr.7: Cestou skrze tuto věž jsme se vraceli k autu.

Obr.8: Místo, kde jsme poobědvali: Restaurace U Císaře, její venkovní zahrádka.
Žádné komentáře:

Okomentovat