pondělí 11. srpna 2014

Fig.1: A hybrid of Phalaenopsis (to the left) and Brassia in full flower.
The English Version

I´ve liked The Orchids

I´ve been no great cultivator of the orchids (Orchidaceae the Family) I must point out in advance. But a few of them have decorated three window sills of the house where I´ve lived for about seven or eight years already: one w-sill in my room and one in the hall. The first w-sill has been exposed to the East, the second one to the North.

The Orchidaceae Family has belonged to my most favourite plant families of all in the context of my interest in the biology as well as in the context of the botany, one of its many branches.
Fig.2: The Spider Orchid (Brassia) starts flowering.

At the present time two of my several orchids have been in full flower. One hybrid of Phalaenopsis the genera and the Spider Orchid, maybe of Brassia the genera. Now the Phalaenopsis has been flowering away already while the Spider Orchid has been in full flower.
The Phalaenopsis has been the yougest of them, I got it in full flower on May of this year, it has ceased flowering only now. The Spider Orchid has been in my small orchid collection for seven or eight years and it has bloomed every year regularly. The two orchids have been placed in a larger aquarium on the windowsill with the East exposition. The bottom of the container has been covered with not too thick layer of Keramzit, the inert material. Water has flooded it but it has never exceeded it. The pots with the orchids have stood on this moist base. The moisture has soaked through the light substrates in the pots very slowly, in the way as the orchids have liked. The aquarium has been opened with no cover on its top. This micro-niche with the eastern exposition has been sufficient my orchids to be prosperous.
Fig.3:: Two flowers of the Spider Orchid (perhaps Brassia) in detail.

At the present time there has still been one orchid in my modest orchid collection it has made me joyful: the orchid of the Cymbidium genera. It´s going to flower too and it will be for the second time since I´ve replanted it from its original substrate to my own mixed medium. This robust orchid has grown in my conditions for about eight or nine years already. You can see its seven actual buds on my pictures presented here. Its big pot has stood in a plastic dish of which bottom has been covered with the Keramzit layer. This complex has been placed on the windowsill with the nothern exposition. You see, mostly the orchids have preferred the diffusible light rather than the direct one.
When my Cymbidium opened its buds fully I´ll take any pictures and of course, I´ll share them with you too.

A notice:
All my orchids are bought in usual shops with flowers. None of them is an original species. They´ve been products of various hybridizations ´cause the orchids have hybridize in a very ready way, not only species of the same genera but also species of different generi. Today there has been so a vast forest of the man made artificial combinations of the orchids that to be an absolute expert in it has been almost impossible. Therefore I present names of generi only with no certainty they are exact. I can be sure of the only fact: All the plants presented here have belonged to Orchidaceae the Family and then they´ve been the orchids realy.
I´d bet that you would find none of my orchids in the Nature.

The Czech Version
Fig.4: A Flower of Phalaenopsis in detail.

Mám rád orchideje

Předem musím podotknout, že nejsem žádný velký pěstitel orchidejí (čeleď vstavačovité /Orchidaceae/). Ale pár jich zdobí tři okenní parapety domu, kde už bydlím asi sedm či osm let: jeden parapet v mém pokoji a druhý v předsíni. První parapet má východní osvit a druhý severní.

Čeleď vstavačovitých (Orchidaceae) patří k mým nejoblíbenějším ze všech v kontextu mého zájmu o biologii a též v kontextu botaniky, jednoho z mnoha jejích odvětví.
Fig.5: The labium of the Phalaenopsis flower in detail.

V současnosti kvetou naplno dvě z mých několika orchidejí. Jeden hybrid rodu Phalaenopsis (můrovník) a "pavoučí orchidej" snad z rodu Brassia. Můrovník už odkvétá, zatímco Brassia kvete naplno.
Můrovník je z nich nejmladší, dostal jsem ho v plném květu letos v květnu, kvést přestává teprve teď. Pavoučí orchidej je v mé malé sbírce orchidejí už sedm nebo osm let a kvete každoročně pravidelně. Obě tyhle orchidky jsou umístěny ve větším akváriu na okenním parapetu s východním osvitem. Dno nádoby je pokryto nepříliš silnou vrstvou Keramzitu, inertního materiálu. Voda ho zaplavuje, ale nikdy ho nepřesahuje. Na této vlhké bázi stojí květináče s orchidejemi. Vlhkost prosakuje do lehkého substrátu v květináčích velmi pomalu tak, jak to mají orchideje rády. Akvárium je otevřené, nahoře bez krytu. Tato nika s východním osvitem postačuje, aby se mým orchidkám dařilo.
Fig.6: Actual seven buds of my Cymbidium.

V současné době mi dělá radost ještě jedna orchidka z mé skromné kolekce: Orchidea z rodu Cymbidium. Také se chystá do květu a bude to podruhé od té doby, co jsem ji přesadil z původního substrátu do svého vlastního namíchaného média. Tahle robustní orchidka roste v mých podmínkách už asi osm nebo devět let. Na obrázcích zde uvedených můžete vidět jejích sedm aktuálních poupat. Její velký květník stojí v plastové misce, jejíž dno je pokryté vrstvou Keramzitu. Tento celek je umístěn na okenním parapetu se severní expozicí. Víte, oni orchidky dávají před přímým světlem převážně přednost raději rozptýlenému světlu. Až moje
Fig.8: A whole view of my Cymbidium.

Fig.7: Brassia (maybe) in full flower.
 

Cymbidium naplno rozkvete, pořídím nějaká fota a samozřejmě, že se s nimi podělím i s vámi.

Poznámka:
Všechny mé orchideje jsou zakoupeny v běžných obchodech s květinami. Žádná z nich není původní druh. Jsou produkty rozmanitých křížení nejen druhů téhož rodu, ale také druhů odlišných rodů. Dnes existuje tak nesmírný les člověkem vytvořených umělých kombinací orchidejí, že být v něm naprostým odborníkem je téměř nemožné. Proto uvádím jen rodová jména bez jistoty, že jsou přesná. Jsem si jistý jediným faktem: všechny zde uvedené rostliny patří do čeledi vstavačovitých (Orchidaceae), tudíž jsou to opravdu orchideje.
Vsadil bych se, že v přírodě byste žádnou z mých orchidejí nenašli.

1 komentář:

  1. Orchideje mám taky ráda, tak díky za příspěvek.
    A.

    OdpovědětVymazat