čtvrtek 12. března 2015

The English Version

The Game of Thrones in My Illustrations

The Two Murders of Tyrion Lannister

When Tyrion escaped from his jail thanks to his brother Jamie he happened to find himself in his Father´s chambers where he found his love named Shae. He found her in a bed of his own Father, Tywin Lannister. Shae betrayed him twice ´cause she participated in his conviction for the Joffrey´s death and now she was lying in his Father´s bed but his Father wasn´t there. The dwarf choked Shae with her own necklace and then he started looking for his Father to revenge on him for all his injuries. He guessed that his Father couldn´t be too far. He was right. He found his Father sitting on his latrine. As he was going over to the place where he guessed his Father´s presence he armed himself with his Father´s crossbow hanging on a wall. He undrew a curtain screening the latrine with a tip of an arrow in the charged crossbow and he saw his Father in his embarrassing position. The first arrow hit Tywin Lannister but it didn´t kill him. Naturally, he had to be surprised extremely. He supposed his son was locked in one of the jails deeply in the castle´s underground and watched by his turnkeys. First he had to think that he was looking at a ghost of his aborted son but the first arrow in his body came back him to the reality very quickly. "You hit me," said as if he couldn´t believe in it and he tried to temporize but his efforts were in vain. The second arrow from the crossbow in the angry dwarf´s hands killed him.

The Czech Version

Hra o trůny v mých ilustracích

Dvě vraždy Tyriona Lannistera

Když Tyrion unikl díky bratrovi Jamiemu z žaláře, náhodou se ocitl v otcových komnatách, kde našel svou milenku jménem Shae. Objevil ji v posteli svého otce, Tywina Lannistera. Shae ho dvakrát zradila, protože se podílela na jeho odsouzení za Joffreyovu smrt a teď ležela v posteli otce, ale ten tam nebyl. Trpaslík Shae uškrtil jejím vlastním náhrdelníkem a poté se začal poohlížet po otci, aby se mu za všechna příkoří pomstil. Tušil, že otec nemůže být daleko. Nemýlil se. Našel otce sedět na latríně. Když k místu, kde tušil otcovu přítomnost, přecházel, vyzbrojil se otcovou kuší visící na zdi. Špičkou šípu v nabité kuši odhrnul závěs clonící latrínu a spatřil otce v jeho trapné pozici. První šíp Tywina Lannistera trefil, ale nezabil ho. Musel být přirozeně nesmírně překvapen. Předpokládal, že syn je zamčen a hlídán jeho žalářníky v jednom z žalářů hluboko v hradním podzemí. Zprvu si určitě myslel, že se dívá na přízrak svého nepodařeného syna, ale první šíp v jeho těle ho velice rychle vrátil do reality. "Tys mě střelil," pronesl jako by tomu nemohl uvěřit a pokusil se vyjednávat, ale jeho snahy byly marné. Druhý šíp z kuše v rukách rozzuřeného trpaslíka ho zabil.


Žádné komentáře:

Okomentovat