středa 29. července 2015

The Fig.1: A part of Lovosice the Bohemian town viewed from Lovoš the hill.
The English Version

Lovoš (IV/4)

It Is Long like Lovosice the Town

The picture one shows a known Bohemian town called Lovosice. You can see it from our sitting on a rocky outcrop in an open like steppe slope of Lovoš the hill in České Středohoří the range. If you want to know more about this trip I´m referring you to my previous posts with this topic.
Well, I don´t know why but Lovosice is connected with a phrase "it´is long like Lovosice". If you want to express that something is too long here in Czech republic, you can use this phrase and every Czech understands that "it had to be very long" really. On our way back to Prague we passed through the town but it didn´t seem to me longer than similar ones were. I´ve still had no idea of why Lovosice the town has been something like a measure for a too long matter. Now it occurs to me that the phrase may be derived from the name itself. It consists of eight letters, it´s a long word. Maybe this is the point. In short, Lovosice has been a symbol for something too long in my country.

Elbe the river can be seen on my picture, too, it goes through the town in wide meanders. I captured several woody islets in a side arm of Elbe, it looks like a side lake of the river but I don´t know if it is artificial or natural.

The second picture shows Lovosice far from Elbe the river. In the time we went back to Prague and we were passing through the town´s main square we could see local people watching the hockey match between Czech Republic and Canada (or The USA, now I don´t know it exactly) on a big screen displayed right in the Lovosice square under the sky. Our hockey team lost the match.

The Czech Version

Lovoš (IV/4)
The Fig.2: Another view of Lovosice the town. Lovoš the hill.

Dlouhý jako Lovosice

Obrázek jedna ukazuje známé české město Lovosice. Můžete ho vidět z našeho sezení na skalním výstupu v otevřeném stepním svahu kopce Lovoše v Českém středohoří. Chcete-li se dozvědět o našem výletu více, odkazuji vás na své předešlé příspěvky s tímto tématem.
Neví proč, ale Lovosice jsou spojeny s frází "je to dlouhé jako Lovosice". Chcete-li zde v Česku vyjádřit, že je něco moc dlouhé, můžete použít tuhle větu a každý Čech rozumí, že "to muselo být velmi dlouhé" opravdu. Cestou zpět do Prahy jsme městem projížděli, ale mně nepřipadlo delší než podobná města. Pořád nemám představu o tom proč jsou Lovosice jakýmsi měřítkem dlouhé záležitosti. Teď mne napadá, že se ta věta odvozuje z názvu samého. Skládá se z osmi písmen, je to dlouhé slovo. Snad tohle je ono. Zkrátka, Lovosice jsou v mé zemi symbolem čehosi moc dlouhého.

Na mém obrázku je také možné vidět řeku Labe, protéká městem v širokých zákrutech. Vyfotil jsem několik zalesněných ostrůvků v postranním rameni Labe, vypadá jako boční jezero téhle řeky, ale nevím, zda je umělé či přirozené.

Druhý obrázek ukazuje Lovosice dále od Labe. V době, kdy jsme se vraceli zpět do Prahy a projížděli jsme hlavním náměstím města, mohli jsme pozorovat místní sledující hokejové utkání mezi Českou republikou a Kanadou (či USA, teď to nevím přesně) na velké obrazovce vystavené přímo na lovosickém náměstí pod širákem. Náš hokejový tým ten zápas prohrál.

Žádné komentáře:

Okomentovat