pondělí 21. prosince 2015

The English Version

How My Orchids Have Been
Before The Nearing Christmas Time (II)

Two cultivars of Brassia


The Fig.1: The lighter Brassia, its inflorescence in buds. (11.28.´15)


This cultivar of Brassia the genus is lighter in color than the other one. The latter has more darker pigments. This difference between the two can be observed in the phase when spikes with buds are formed already. 


The Fig.2: The lighter plant with opened flowers. (12.5.´15)

The Fig.1 and the Fig.2 show flowers of the lighter cultivar. First its tepals are yellow in color but later they get a more orange coloration (Also see some previous posts on this topic in my blog as well as the Fig.3 here). There is two different glassy leaves to the left on the Fig.2, too. They belong to Vanilla crenulata climbing up this Brassia´s foliage.

The Fig.3: A couple of days later the flowers get the more orange
coloration. (12.14.´15)

A not long time before the lighter Brassia had a dwarfed inflorescence. When it went away the plant began forming the present one. Its spider like flowers have been lasting till this time (12.17.´15).


The Fig.4: My flowering lighter Brassia with Vanilla crenulata before it. (12.14.´15)

What all can you see on the Fig.4? Well, you can see a mess of the lighter Brassia´s foliage, its present inflorescence in flower, the old dried orange rests of its previous spike (lower in the center), dried rests of the foliage and pseudo bulbs, its aerial roots (lower to the left, the white thin small snake for example) and at least but not last my vanilla from Reunion leaning on this Brassia´s foliage and on its original stick. The original purpose of the stick was to hold its flowering inflorescence when I bought this plant a several years ago.

The figures 5,6 and 7 show my second Brassia, the darker cultivar. First I have found that the plant has been forming two spikes but a couple of days later I have noticed the third one yet. The third has been the youngest and then it has been the smallest of them all. You can see it in the best way on the Fig.7. In a similar way as it can be seen with my Cymbi (the previous post) you can observe the translucent and sticky droplets at the bases of buds with the darker Brassia, too.
At the present time the plant has still been preparing its three spikes and it will take a time then they will show their first opened flowers.

Jak se mají moje orchideje
před blížícím se vánočním časem (II)

Dva kultivary Brassie

The Fig.5: The darker Brassia with two forming spikes. (12.5.´15)

Tento kultivar rodu Brassia je barevně světlejší než druhý. Posledně uvedený má tmavší pigmenty. Tento rozdíl mezi oběma můžeme pozorovat ve fázi, když už se vytváří květenství s pupeny.
The Fig.6: The darker Brassia. The sticky droplets at
the bases of buds are visible, too. (12.5.´15)

Obrázek 1 a obr. 2 ukazují květy světlejšího kultivaru. Zprvu jsou květy zbarvené žlutě, ale později získávají oranžovější zabarvení (také viz některé předešlé posty na toto téma v mém blogu a rovněž obr. 3 zde). Na obr. 3 vlevo jsou také dva odlišné lesklé listy. Patří vanilce Vanilla crenulata, která šplhá po olistění této Brassie.
The Fig.7: The darker Brassia, its base with pseudo
bulbs. (12.5.´15)

Nedávno měla světlejší Brassia jakési zakrnělé květenství. Když zvadlo, začala rostlina vytvářet tohle současné. Jeho květy podobné pavouku vytrvávají dodnes (17.12.'15).
The Fig.7: Also there is the third youngest spike visible with
the darker Brassia, it is in the center between the two older ones. (12.14.´15)

Co vše můžete vidět na obr. 4? Můžete vidět změť olistění světlejší Brassie, její nynější květenství v květu, staré suché oranžové zbytky předchozího květenství (níže uprostřed), zaschlé zbytky olistění a pahlíz, vzdušné kořeny (níže vlevo ten bílý tenký hádek například) a v neposlední řadě mou vanilku z Reunionu, která se opírá o olistění této Brassie a o její původní tyčku. Původním účelem tyčky bylo přidržovat květenství v květu, když jsem tuhle rostlinu před několika roky zakoupil.

Obrázky 5,6 a 7 ukazují mou druhou Brassiu, tmavší kultivar. Nejdřív jsem zjistil, že rostlina tvoří dvě květenství, ale o pár dní později jsem si povšiml ještě třetího. Třetí je z nich nejmladší a tudíž nejmenší. Nejlépe ho můžete vidět na obr. 7.
V současné době rostlina svá květenství stále chystá a proto nějaký čas potrvá než ukážou první otevřené květy.

České titulky k obrázkům:

Obr.1: Světlejší Brassia, květenství s poupaty. (28.11.´15)

Obr.2: Světlejší rostlina s otevřenými květy. (5.12.´15)

Obr.3: O pár dní později získávají květy oranžovější zbarvení. (14.12.´15)

Obr.4: Kvetoucí světlejší Brassia s Vanilla crenulata před ní. (14.12.´15)

Obr.5: Tmavší Brassia se dvěma tvořícími se květenstvími. (5.12.´15)

Obr.6: Tmavší Brassia. Při bázích poupat jsou také viditelné lepkavé kapičky. (5.12.´15)

Obr.7: Tmavší Brassia. Její báze s pahlízami. (5.12.´15)

Obr.8: U tmavší Brassie je také vidět třetí nejmladší květenství, je uprostřed mezi oběma staršími (14.12.´15)
3 komentáře:

 1. Odpovědi
  1. Florette, I thank you for your appreciation. Zdenek

   Vymazat
  2. Florette, I thank you for your appreciation. Zdenek

   Vymazat