středa 5. října 2016

The English Version

I Am A Collector of Islands

The Fig.: A view of a part of Funchal the city of Madeira from a roofed veranda of our
apartment. Madeira, on October, 2016. Taken with my smart phone.
Obr.1: Pohled na část Funchalu, hlavního města Madeiry, ze zastřešené verandy našeho
apartmánu. Madeira, říjen, 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Yes, that is what I am because just now I have been in Madeira. After Corsica and Tenerife this has already been my third island I have ever visited to.
I have landed on Madeira on last Friday (9.30. 2016) together with my son Robert and our mutual friend Vendy. Next to the Madeira airport a rented car waited for us so that we could go to our booked apartment privately.
The apartment has a roofed veranda with a fascinating view of the Atlantic ocean as well as of a large part of Funchal, the city of the island, laying in steep slopes raising up above the sea.

The Fig.2: The second part of our view from the veranda. You can look at
the wide open Atlantic ocean. Madeira, on October, 2016. Taken with my
smart phone.


I did not suppose such a quick return to the Atlantic ocean after the stay at Tenerife on August of this year. Nevertheless from time to time an improbable thing can become probable.


The Czech Version

Jsem sběratel ostrovů

Ano, tohle jsem, protože zrovna teď jsem na Madeiře. Po Korzice a Tenerife je tohle už můj třetí ostrov, který jsem kdy navštívil.
Na Madeiře jsem přistál poslední pátek (30.9. 2016) spolu se synem Robertem a naším společným přítelem Vendou. Vedle madeirského letiště na nás čekalo pronajaté auto, takže jsme mohli do pronajatého apartmánu odjet soukromě.
Apartmán má zastřešenou verandu s fascinujícím výhledem na Atlantik a také na velkou část Funchalu, hlavního města ostrova, které leží v příkrých svazích zvedajících se nad moře.

The Fig.3: The Atlantic ocean with two islands on the horizon. Madeira, on October, 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.1: Atlantik se dvěma ostrovy na obzoru. Madeira, říjen, 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

Takový rychlý návrat k Atlatiku po pobytu na Tenerife v srpnu tohoto roku jsem nepředpokládal. Přesto se občas nepravděpodobné může stát pravděpodobným.Žádné komentáře:

Okomentovat