pondělí 20. července 2015

The English Version

The Massacre in The Two Towers Castle

I think that I´m kind.
Somebody could think of my character in a different way. I may lie anything to myself, I may see myself in too much pink colours or as you know very well usually a self-appreciation smells bad.
But if I look at my drawings I´m coming to a conclusion that they can´t lie, I think they disclose my fundamental character quite truly. I think they´re faithful reflexes of my true character.
It seems to me that the best expression of my words above is following:
I´d say that whether I´ve drawn an innocent girl or the most cruel slaughter the finished drawings have always been kind. I have no idea of why it is so. A kind execution, a kind murder, a kind killing, a kind ugliness.........I can´t help myself but that´s so simply. I can´t move it at all.
Seeing all the cruelty of cruelties in the recent world to be true I don´t want to do anything with it anyway.

My inspiration to this drawing was the cruel scene when old Walder ordered to kill Catelyn and her son together with their knights and relatives in his Two Towers Castle. I preferred the original book version rather than the much more cruel HBO´s version in which the young  pregnant wife of  Catelyn´s son is killed, too, in front of eyes of shocked TV watchers.

The Czech Version

Masakr ve Dvou Věžích

Myslím si, že jsem laskavý.
Někdo by o mé povaze mohl smýšlet jinak. Sám sobě mohu nalhávat cokoliv, mohu se vidět v až moc růžových barvách nebo, jak dobře víte, sebechvála obvykle smrdí.
Ale když se podívám na své kresby, docházím k závěru, že ty lhát nemohou, myslím, že můj podstatný charakter prozrazují docela pravdivě. Myslím, že jsou věrnými odrazy mé skutečné povahy.
Zdá se mi, že nejlepším vyjádřením mých slov výše je následující:
Řekl bych, že ať kreslím nevinnou dívku či nejkrutější jatka, hotové kresby jsou vždy laskavé. Nemám ponětí o tom, proč to tak je. Laskavá poprava, laskavá vražda, laskavé zabíjení, laskavá šerednost.....,nemohu si pomoci, ale je to prostě tak. Vůbec s tím nedovedu pohnout.
Když vidím všechnu tu krutost krutostí v současném světě, po pravdě řečeno, beztak s tím nic dělat nechci.

Mou inspirací k téhle kresbě byla krutá scéna, v níž starý Walder nařídil zabít na svém hradě Dvě věže Catelyn a jejího syna spolu s jejich rytíři a příbuznými. Dal jsem přednost spíše původní knižní verzi než mnohem krutější verzi HBO, v níž je před zraky šokovaných TV diváků zabita také mladá těhotná žena syna Catelyn.


Žádné komentáře:

Okomentovat