pondělí 13. července 2015

The Fig.1: Pulsatilla pratensis subsp. bohemica in fruit. Lovoš.
The English Version

Lovoš (IV/3)

As we were crossing the slanted plain to our rocky outcrop I could see more interesting plants growing there. I was stopping and taking their pictures.
We could see more specimens of Iris aphylla subsp. aphylla, I could register Geranium sanguineum from Geraniaceae Juss., too, the species was familiar to me from rocky cliffs above Vltava the river. I captured flowering plants of Fumaria the genus.
Just we were approaching to our resting outcrop when I noticed plants in fruit. I called out joyfully as if I met some old familiar person. The plant confirmed the resemblance of this habitat to the one above Vltava the river where it occured too. Its Latin name was Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalický. This subspecies of P. pratensis was very rare in Czech republic and therefore it
The Fig.2: Geranium sanguineum, Lovoš.
was preserved and registered in the list of The Red Book of our most threatened plant species. It flowered early in the spring (III - V) so that we were late on 5.16. 2015, all specimens of this subspecies were in fruit. As you can see on my picture this plant is beautiful even if it is in fruit. Its seed are equipped with long plumes. Also you can see the long plums with various sorts of Clematis in fruit in the fall, they are climbing up fences of our gardens. Both Clematis and Pulsatilla are relatives. They are placed by botanists into the same Ranunculaceae Juss. the family.

As for Fumaria the genus I´m sure of the genus but not of the species. Hence its genus name only. It used to be placed into Fumarioideae the subfamily within Papaveraceae Juss. the family (Dostál, J., The flora of Czech republic, 1950). Now it has its own separate family Fumariaceae DC. together with Dicentra spectabilis (L.) Lemaire for example. D. spectabilis has often cultivated in Czech gardens, it comes from East Asia. It doesn´t occur in our Nature. Its flowers can be often seen on the G+ highway.

I´m closing today´s post with yet one photo of P. pratensis subsp. bohemica. This time it is a side view of the same specimen in fruit. 


The Czech Version

The Fig.3: I. aphylla subsp. aphylla, Lovoš.
Lovoš (IV/3)

Jak jsme přecházeli šikmou pláň k našemu skalnímu výstupu, mohl jsem vidět další zajímavé rostliny, které tam rostly. Zastavoval jsem se a fotil si je.
Mohli jsme vidět dalšř jedince kosatce bezlistého pravého (I. aphylla subsp. aphylla), registroval jsem kakost krvavý (Geranium sanguineum L., kakostovité (Geraniaceae Juss.)), druh, který znám dobře ze skalních srázů nad Vltavou. Nafotil jsem kvetoucí exempláře rodu zemědým (Fumaria L.).
Právě jsme se blížili k našemu odpočivnému skalnímu výstupu, když jsem si povšiml plodných rostlin. Vykřikl jsem radostně jako bych se setkal s nějakou starou známou osobou. Tahle rostlina potvrzovala podobnost lokality s lokalitou nad Vltavou, kde se rovněž vyskytuje. Latinsky se jmenuje Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalický (koniklec luční český). Tento poddruh koniklece lučního (P. pratensis) je v České repbulice velmi vzácný, a proto chráněný a registrovaný na seznamu Červené knihy našich nejohroženějších rostlinných druhů. Kvete brzy zjara (III - V), takže jsme 16.5. 2015 přišli pozdě, všechny exempláře tohoto poddruhu byly v plodu. Jak můžete vidět na mém obrázku tato rostlina je krásná, i když je v plodu. Její semena jsou vybavena dlouhými chmýry. Dlouhé chmýry můžete rovněž vidět u různých kultivarů plaménku (Clematis L.) v plodu na podzim, šplhají po plotech našich zahrad. Plamének (Clematis) i koniklec (Pulsatilla) řadí botanici do stejné čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae Juss.).
The Fig.4: Fumaria spec. div. from Lovoš.


Pokud jde o rod zemědým (Fumaria L.), jsem si jistý pouze rodem, nikoliv druhem. Proto pouze rodové jméno. Býval řazen do podčeledi Fumarioideae v čeledi mákovitých (Papaveraceae Juss.) (Dostál, J., Květena ČSR, 1950). Nyní má svou samostatnou čeleď zemědýmovitých (Fumariaceae DC.), např. spolu se srdcovkou nádhernou (Dicentra spectabilis (L.) Lemaire). Srdcovka nádherná se často pěstuje v českých zahradách. Pochází z východní Asie. V naší přírodě se nevyskytuje. Její květy se často vidí na dálnici G+.
Dnešní příspěvek uzavírám ještě jednou fotkou koniklece lučního českého (P. pratensis subsp. bohemica). Tentokrát to je boční pohled na stejný exemplář.

The Fig.5: P. pratensis subsp. bohemica, a side view. Lovoš.Žádné komentáře:

Okomentovat