pondělí 21. září 2015

Klára, my son´s girlfriend in Stromovka.
The English Version


On The Royal Deer-park named Stromovka
in Prague

The Place of My Early Childhood

Last time I was there a week ago. It was on Saturday as it is today but this Saturday (09.19.´15) isn´t the previous one.
On the previous Saturday I visited to this place of my early childhood with my son and his girlfriend named Klára.
On this Saturday I´m sitting at my comp and trying to write a couple of lines about it.

In the medieval times Stromovka used to be a real royal deer-park but it was a long long time ago. Unfortunately or fortunately, I wasn´t born in so the old times. My poor small baby head saw the light of this world in the fifties of the past century. Then Stromovka has already been a park only. It is a park full of trees, hence Stromovka in Czech. It has had its character of a large park with a lot of decorated trees so far.

The Fig.1: The Prague Royal Deer-Park named Stromovka.
My Mother used to take me in my baby coach there very often and later she told me that when she pushed my baby coach on even asphalt paths of this park I was crying and crying but as soon as the terrain under wheels of my baby coach became devious I stopped crying and I fell asleep almost immediately.

Later My Father used to take long walks with me and my sester (she´s by two years youger than me) in Stromovka. We children could perceive its metamorphoses in individual yearly seasons. I could tell you a lot of stories and experiences they evoke in my mind when I´m writing about Stromovka but this post is limited. Perhaps there will be an occasion to come back to this topic in some of my next posts.
And so I´m stopping my writing for this time. Take a look at a couple of photos I took there (on 09.12.´15) as well as at my portrait of Klára, my son´s girlfriend, I finished yesterday (on 09.20. ´15).
In addition to the Fig.3 I must say that this is one of side and nearer arms of Vltava the river. Vltava branches in this section forming island in the middle of its stream between its real banks. The Prague Zoo can´t be seen on this photo. You can see an islet´s bank on the opposite side only. The Prague Zoo is behind it.

The Fig.2: The Park has its ponds and small lakes, too.
The Czech Version

O Královské oboře Stromovce v Praze

Místo mého raného mládí

Naposledy jsem tam byl před týdnem. Bylo to v sobotu jako je dnes, ale tahle sobota není předchozí. Předešlou sobotu jsem tohle místo mého raného mládí navštívil se synem a jeho přítelkyní Klárou.
Tuhle sobotu sedím u kompu a zkouším o tom napsat pár řádek.

Ve Středověku bývala skutečnou královskou oborou, ale to bylo před dobou dávnou. Bohužel či naštěstí jsem se v tak starých časech nenarodil. Moje ubohá dětská hlavinka spatřila světlo tohoto světa v padesátých letech minulého století. Tehdy už byla Stromovka jenom parkem. Park plný stromů, odtud česky Stromovka. Svůj charakter rozlehlého parku se spoustou ozdobných stromů má až dosud.

The Fig.3: Vltava the river is running between Stromovka and the Prague Zoo.
Matka mě tam velmi často brávala v kočárku a později mi vyprávěla, že když postrkovala kočárek po hladkých asfaltových cestách parku, brečel jsem a brečel, ale jakmile terén pod koly kočárku zkostrbatěl, řvát jsem přestal a skoro okamžitě jsem usnul.

Později mě a sestru (je mladší o dva roky) brával na dlouhé procházky ve Stromovce otec. My děti jsme mohli vnímat její proměny v jednotlivých ročních obdobích. Mohl bych Vám vyprávět spousty historek a zážitků, které se mi na mysli vybavují, když zrovna píšu o Stromovce, ale tento post je omezený. Snad bude nějaká příležitost vrátit se k tomuto tématu v některém z příštích příspěvků.
A tak pro tentokrát přestávám psát. Podívejte se na pár fotek, které jsem tam udělal (12.09.´15) a také na můj portrét Kláry, synovy přítelkyně, který jsem včera (20.09.´15) dokončil.

This big stub could tell about my childhood in Stromovka!

České popisky k fotografiím:
Obr.1: Pražská královská obora Stromovka.
Obr.2: Park má také svoje rybníky a jezírka.
Obr.3: Mezi Stromovkou a pražskou Zoo teče Vltava.
Obr.4: Tenhle velký pařez by o mém dětství ve Stromovce mohl vyprávět!

Navíc k Obr.3 musím říci, že tohle je jedna z bočních a užších větví Vltavy. Vltava se v tomto úseku větví a vytváří  uprostřed toku mezi svými skutečnými břehy ostrov. Na téhle fotce nelze pražskou Zoo vidět. Na protější straně můžete vidět pouze břeh ostrova. Pražská Zoo je za ním.

Žádné komentáře:

Okomentovat