neděle 13. září 2015

The English Version
The Fig1.

Vanilla crenulata (V)

More Pictures of Vanilla crenulata
and Two More Novelties
(pictures here and in my previous post were taken on 09. 12.´15)

Today I took more pictures than I presented in my previous post (on V. crenulata (IV)).
I captured my Vanilla orchid in various sections of its long stock.
Except for this plant I couldn´t help and also I had to capture one of my two Phalaenopsis orchids. At the present time it has been in full flower.
Taking pictures of my Vanilla I couldn´t miss to capture a photo showing as my Brassia (the present support of my Vanilla) has started forming its own inflorescence.

Here I´m adding my own short comments on the pictures.

There is the topest part of my V. crenulata in more detail on the Fig.1. Its stock is hanging on my Brassia´s foliage. You can see its aerial roots. They´re not too much long and each of them is always in one simple and unbranched form under each of a new leaf. Their arrangement seems to be onesided.

The Fig.2.
The Fig.2 shows a medium part of my vanilla´s stock. The positions of the leaves on the stock are alternative. Besides, the stock has a tendency to turn around its axis like a simple helix of RNA.

The Fig.3: The closer at the base of the plant the smaller leaves are and vice versa.

The Fig.4: One of my two Phalaenopsis orchids has been in full flower. A back view of the flowers looking out of the window at a part of our rented garden.

The Fig.5: The flowers of Phalaenopsis in profile.

The Fig.6: The Brassia orchid has started forming its own inflorescence. You can see it in the centre of the picture.
The Fig.3.
The Czech Version

Vanilla crenulata (V)

Další obrázky Vanilla crenulata
a dvě další novinky
(obrázky zde a v předešlém příspěvku byly pořízeny 12.9.´15)

Já jsem dnes pořídil víc obrázků než jsem uvedl v předešlém příspěvku (o V. crenulata (IV)).
Vyfotil jsem svou orchidku vanilku v různých částech její dlouhé lodyhy.
Krom této rostliny jsem si nemohl pomoci a musel jsem vyfotit také jeden ze svých můrovníků (Phalaenopsis). V současné době je v plném květu.

Když jsem fotil vanilku, nemohl jsem pominout pořízení snímku, který ukazuje, jak moje Brassia (současná opora mé vanilky) začíná vytvářet svoje vlastní květenství.

Zde přikládám k obrázkům své vlastní krátké poznámky.

The Fig.4.
Na obr. 1 je nejvyšší část mojí vanilky (V. crenulata) detailněji. Její lodyha visí na olistění orchidky rodu Brassia. Můžete vidět její vzdušné kořeny. Nejsou příliš moc dlouhé a každý z nich je vždy v jedné jednoduché a nevětvené formě pod každým novým listem. Zdá se, že mají jednostranné uspořádání.

Obr.2 ukazuje střední část lodyhy mé vanilky. Postavení listů na lodyze je střídavé. Navíc má lodyha sklon otáčet se kol vlastní osy jako jednoduchá šroubovice RNA.

Obr.3: Čím blíže k bázi rostliny, tím jsou listy menší a naopak.

Obr.4: Jedna z mých dvou orchidek rodu Phalaenopsis je v plném květu. Zadní pohled na květy vyhlížející z okna na část naší pronajaté zahrady.

Obr.5: Květy orchidky rodu Phalaenopsis v profilu.


The Fig.5.

Obr.6: Orchidka Brassia začíná vytvářet květenství. Můžete ho vidět uprostřed obrázku.

The Fig.6.


Žádné komentáře:

Okomentovat