čtvrtek 17. září 2015

The English Version

To The Greek Question in My Drawings

The lesser things you have the freer you are.
Diogenes

One day while Diogenes was walking a square in Athens suddenly he noticed a boy standing at a fountain and drinking water from his palms. "May boy, you overcame me in the simplicity!" he called for him and taking his dish from his bag he threw it behind himself.

 The Czech Version

K řecké otázce v mých kresbách

Čím méně věcí máš, tím jsi svobodnější.
Diogenes

Jednou, když šel zrovna Diogenes po náměstí v Athénách, pojednou si všiml hocha, který stál u kašny a pil vodu z dlaní. "Chlapče, tys mě překonal v jednoduchosti!" zvolal na něj, vytáhl ze své brašny misku a hodil ji za sebe.

Žádné komentáře:

Okomentovat