středa 23. září 2015

The Fig.1: The first hole in the rock before me.
The English Version

From Štěchovice to Slapy and Vice Versa (VI)

On The Short Tunnels in The Rock above Vltava the river

Our way back to Štěchovice had one romantic section. First we walked an usual path alongside Vltava the river to our right hand. Then the path began to climb up higher and suddenly I saw a steep rocky wall in front of me. I thought that the path would climb up higher and higher because the only way how to overcome the obstacle was to cross over the long and woody crest of the rocky wall but that wasn´t the case.

A while later the path stopped climbing up and it was heading for a nose more or lesser at a direct way and I could see that it was passing by the steep rock in a nearer and winding form. There was Vltava the river deep under me to my right hand and my left shoulder was almost wipeing on the craggy steep rock. The most dangerous parts of the path were lined with metal barriers to my right hand.
The Fig.2: A light in the end.

And then I saw them before me, the short tunnels broken in the rock so that the path could continue on at the direct way. Before than I entered each of them I took pictures of their holes and always when I was leaving them behind me I did the same on their opposite sides. The tunnels were simple holes in the rock, a coarse work only.

I´d like to know who was the author of this hard work.

The Czech Version

Ze Štěchovic na Slapy a naopak (VI)

O krátkých tunelech ve skále nad Vltavou

Zpáteční cesta do Štěchovic měla jeden romantický úsek. Nejdřív jsme šli po obvyklé cestě podél Vltavy po naší pravici. Pak cesta začala stoupat výš a pojednou jsem před sebou spatřil strmou skalní stěnu. Myslel jsem, že cesta bude stoupat výš a výš, protože jediný způsob, jak překonat tuhle překážku je přejít přes dlouhý a zalesněný hřeben té skalní stěny, ale tohle ten případ nebyl.
The Fig.3: A coarse work.

O chvíli později cesta stoupat přestala a směřovala za nosem více méně přímo a já mohl vidět, že prochází kol té strmé skály v užší a klikatící se podobě. V hloubi pode mnou po mé pravici byla Vltava a levým ramenem jsem se skoro otíral o kostrbatou strmou skálu. Nejnebezpečnější části cesty byly po mé pravici lemovány kovovými zábradlími.

A tehdy jsem je uviděl před sebou, krátké tunely proražené do skály tak, aby cesta mohla pokračovat rovně. Dříve než jsem do každého z nich vešel, pořídil jsem obrázek jejich otvorů a pokaždé, když jsem je zanechával za sebou, udělal jsem totéž na opačné straně. Ty tunely jsou prosté díry ve skále, jen hrubá práce.

Rád bych věděl, kdo byl autorem té dřiny.

České popisky k obrázkům:
Obr.1: První díra ve skále přede mnou.
Obr.2: Světlo na konci.
Obr.3: Hrubá práce.
Obr.4: Kovová zábradlí.

The Fig.4: The metal barriers.

Žádné komentáře:

Okomentovat