pátek 16. září 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy the Range

The Meadow under The Farm
The Fig.1: Aquilegia vulgaris, a common plant growing in the habitat called The Meadow under
the Farm nearby Vsetín the town. Two flowers in more detail from above. 6.10. 2016.
Taken with my smart phone.

(On Friday, 6.10. 2016)
The Fig.2: A. vulgaris, a view of "the heart of the bell". The habitat called The Meadow under
the Farm nearby Vsetín the town. 6.10. 2016.Taken with my smart phone.

Photo-studies of several common species
The Fig.3: A. vulgaris, an abundant part of the plant composition in the habitat called The Meadow
under the farm nearby Vsetín the town. 6.10. 2016. Taken with my smart phone.

The slope had a similar character as the one in Ježůvka the habitat. But it was much poorer as for the orchid species. We found few plants of Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia and Orchis mascula susp. signifera. The plants were either in fruit or their spikes had only rests of last flowers. Their photos are not published here because you can see their much better forms on my photos in previous posts on this theme.
The Fig.4: A. vulgaris with white flowers found in the habitat called The Meadow under the Farm
nearby Vsetín the town. 6.10. 2016. Taken with my smart phone.

Simply, we found no rarer plants in that place. This was why I was concentrating on the more common species of plants there. I did several photo-studies of flowers in closer views in the slanted meadow. The meadow was a kingdom of Campanula glomerata, this species belonged to the most abundant plant element in its species composition. Every moment I came upon Aquilegia vulgaris, too. Also I was succeeded in finding two plants of this species with white flowers. Though both the plants were no rarities, their flowers had an interesting and beautiful morphology as you can see on the photos.
The Fig.5: A. vulgaris with white flowers in more detail. The habitat nearby Vsetín the town. 6.10.
2016. Taken with my smart phone.

Melampyrum nemorosum was next plant I photographed in the slope. At the first glance you would think that you are looking at a plant flowering with flowers in two different colors. But the violet "flowers" are no flowers but the peduncles.
The Fig.6: Melampyrum nemorosum with flowers seemingly in two colors. The habitat nearby
Vsetín the town. 6.10. 2016. Taken with my smart phone.
As we were coming back to the car I saw a beautiful plant of Cephalanthera damasonium growing alongside our way. I could not help myself to photograph this plant looking so well. So here you have one photo of an orchid at least in the conclusion of this non orchids post.

The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech
The Fig.7: Our friend Vendy is entering the habitat called The Meadow under The
Farm nearby Vsetín the town. 6.10. 2016. Taken with my Canon.

(Pátek, 10.6. 2016)

Foto-studie několika běžných druhů

The Fig.8: A closer view of the opposite landscape from the top of the habitat called
The Meadow under The Farm nearby Vsetín the town. 6.30. 2016. Taken with my Canon.

Stráň měla podobný charakter jako ta na Ježůvce. Ale pokud jde o druhy orchidejí, byla mnohem chudší. Našli jsme několik málo rostlin pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) a poddruh vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula subsp. signifera). Rostliny byly buď plodné nebo jejich květenství měla zbytky posledních květů.
Snímky tu publikovány nejsou, protože v předcházejících postech na toto téma můžete vidět jejich mnohem lepší podoby.
The Fig.9: Campanula glomerata was very abundant in the habitat called The Meadow under the
Farm nearby Vsetín the town. 6. 10. 2016. Taken with my smart phone.

Prostě jsme na tom místě žádné vzácnější druhy nenašli. Proto jsem se tam soustředil na běžnější druhy. Udělal jsem v té svažité louce několik foto-studií květů v detailnějším pohledu. Louka byla královstvím zvonku klubkatého (Campanula glomerata), patřil k nejhojnějším rostlinným prvkům v její druhové skladbě. Každou chvíli jsem také narážel na orlíček planý (Aquilegium vulgaris). Rovněž se mi podařilo najít dvě rostliny tohoto orlíčku s bílými květy. I když obě rostliny nejsou žádné vzácnosti, jejich květy mají zajímavou a krásnou morfologii, jak můžete vidět na obrázcích.
The Fig.10: Flowers of Campanula glomerata in the closer detail. The habitat nearby Vsetín the town.
6.10. 2016. Taken with my smart phone.

Černýš hajní (Melampyrum nemorosum) byla další rostlina, kterou jsem v té stráni vyfotografoval. Na první pohled byste mysleli, že se díváte na rostlinu kvetoucí květy ve dvou různých barvách. Ale ty "fialové" nejsou květy, nýbrž listeny.
The Fig.11: At least one orchid in the conclusion of this non orchids post: Cephalanthera
damasonium
. Next to our way back to the car. Nearby Vsetín the town. 6.10. 2016.
Taken with my smart phone.

Jak jsme se vraceli k autu, uviděl jsem krásnou okrotici bílou (Cephalanthera damasonium) rostoucí podél cesty. Nemohl jsem si pomoci, abych tuhle rostlinu, která tak pěkně vypadala, nevyfotil. Takže tu máte alespoň jednu orchidej v závěru tohoto neorchidejového postu.

The Fig.12: Cephalanthera damasonium, its flowers in the closer detail. The same plant as on
the picture 11. Nearby Vsetín the town. 6.10. 2016. Taken with my smart phone.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Orlíček planý (Aquilegia vulgaris) rostoucí na lokalitě zvané Louka pod farmou poblíž Vsetína. Dva květy detailněji shora. 10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.2: Orlíček planý (A. vulgaris), pohled na "srdce zvonu". Lokalita Louka pod farmou opodál Vsetína. 10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.3: Orlíček planý (A. vulgaris), hojná součást rostlinné skladby na lokalitě Louka pod farmou poblíž Vsetína. 10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.4: Orlíček planý (A. vulgaris) s bílými květy nalezený na lokalitě Louka pod farmou poblíž Vsetína. 10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.5: Orlíček planý (A. vulgaris) s bílými květuy detailněji. Lokalita poblíž Vsetína. 10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.6: Černýš hajní (Melampyrum nemorosum) s květy zdánlivě ve dvou barvách. Lokalita nedaleko Vsetína. 10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.7: Přítel Venda vstupuje na lokalitu Louka pod farmou poblíž Vsetína. 6.10. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.8: Bližší pohled na protější krajinu z vrcholu lokality Louka pod farmou opodál Vsetína. 10.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.9: Zvonek klubkatý (Campanula glomerata) byl na lokalitě Louka pod farmou nedaleko Vsetína velice hojný. 10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.10: Květy zvonku klubkatého (C. glomerata) ve větším detailu. Lokalita nedaleko Vsetína. 10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.11: Alespoň jedna orchidka v závěru tohoto neorchidkového postu: Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Vedle cesty zpět k autu. Nedaleko Vsetína.10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.12: Okrotice bílá (C. damasonium), její květy detailněji. Tatáž rostlina jako na obr.11. Poblíž Vsetína. 10.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat