sobota 8. července 2017

The English Version

By Shortcut

My Free Memories of Madeira

On Two Overflies

The Fig.1: This photo of Mont Blanc (The White Mountain) the highest mountain of the Alps
was taken by me due to the captain of the air plain. He meant our actual fly over this famous
mountain in his regular communication for passengers. The nonstop fly from Prague to
Madeira the Island. On October 2016.
Obr.1: Tohle foto Mont Blancu (Bílá hora), nejvyšší hory Alp, jsem pořídil díky kapitánovi
letadla. Zmínil náš aktuální let nad touto slavnou horou v pravidelném hlášení pro pasažéry.
Nonstop let z Prahy na ostrov Madeiru. Říjen 2016.

I experienced both the two overflies during our fly to Madeira the Island. The fly was nonstop from Prague to Madeira. To sit at the window in an air plain is my privilege, my colleagues are tolerant to me and they understand my obsession to photograph the world above clouds, to take shots of various patterns of landscapes deep under us if an air plain is flying under clouds or if the air is clear and with no clouds.

Well, this fly was one big and continuous overfly from Prague to Madeira but it consisted of many partial overflies. I did a lot of photos from the air plain´s window but I chose only two for this short post. The first photo documents our fly over Mont Blanc The highest mountain of the Alps. The second one shows the moment as the air plain was leaving The European continent overflying Lisbon the capital of Portugal.

The Czech Version

Zkratkou

Mé volné vzpomínky na Madeiru

O dvou přeletech

The Fig.2: Now! Our air plain was leaving the European continent. Just we overflow Lisbon the
capital of Portugal and there were the Atlantic ocean´s wide blue waters in the deepness under
the air plain. It was last section of our fly to Madeira. The nonstop fly from Prague to Madeira
the Island. On October 2016. Both the two photos were taken with my smart phone.
Obr.2: Teď! Naše letadlo opouští evropský kontinent. Právě jsme přeletěli Lisabon, hlavní
město Portugalska a v hloubi pod letadlem byly širé modré vody Atlantiku. Byl to poslední
úsek našeho letu na Madeiru. Nonstop let z Prahy na ostrov Madeiru. Říjen 2016. Oba dva
snímky byly pořízeny mým chytrým mobilem.

Oba ty přelety jsem prožil během letu na Madeiru. Let byl z Prahy na Madeiru nonstop. Sedět v letadle u okénka je mé privilegium, kolegové jsou ke mně tolerantní a chápou mou posedlost fotografovat svět nad mraky, dělat snímky rozmanitých vzorců krajin hluboko pod námi, letí-li letadlo pod mraky nebo je-li vzduch čistý a bezoblačný.

Tenhle let byl jeden velký a nepřetržitý přelet z Prahy na Madeiru, avšak sestával z mnoha dílčích přeletů. Nadělal jsem z okénka letounu spousty fotek, ale pro tento krátký post jsem vybral jen dvě.
První fotografie dokumentuje náš let nad horou Mont Blanc, nejvyšší horou Alp. Druhá fotografie ukazuje chvíli, když letoun opouští evropský kontinent za přeletu hlavního portugalského města Lisabonu.

Žádné komentáře:

Okomentovat