neděle 30. března 2014

The English Version

The Saigon´s Shop

I´m going to buy cigarettes to myself and it means that I must go to The Saigon´s Shop. The Saigons is a nickname. I gave it to the Vietnamese family running the shop. I don´t know if they come from the South or the North Vietnam, but I think they are more possibly from the North Vietnam, ´cause the North Vietnam invasion to Czechoslovakia in the time of the Communist totality has been very well known. The North Vietnam has been red so far while The South Vietnam has always had the capitalist establishment.
They appeared in the periphery of Dolní Chabry, where I´ve already leaved for several years, later then me. Dolní Chabry is one of marginal Prague sections, you can find it easy on any map of Prague. At the beginning they were two, he and she, the Saigon male and the Saigon female, a young married couple.
I started going to them ´cause their shop is open everyday through all the year from 8.00 to 21.00 and, first of all, they´ve always had my mark of cigarettes.
Once I came there and I found they were three. There was a baby coach in one narrow corridor between two runs with goods and there was a baby in it. I´ve been visiting to their shop unregularly. I was rather surprised by that finding ´cause I didn´t understand how they could do it if they had been almost nonstop in their shop. It seemed to me as if they conceived a child during their working activities somehow by the way, and then, after the usual period, The Saigon female borne the baby quickly without stopping to sell and put it in the baby coach.
As the time has flowed the child has left its baby coach and it has started walking around the shop and outside before it too. It has turned out to be a girl. She has been very agile with no fear of people visiting the shop.
Till now, after several years, they´ve never disappointed me, their shop has always been opened in the given time written on its door. They have known no holidays, free days, free weekends, they´ve always been in their place. Whenever I´ve thought of them it has seemed to me that their shop has been both their working place and their flat. Their toughness is admirable. It is difficult to compare them to our people!


The Czech Version

Krámek Saigonových

Chci si koupit cigarety a to znamená, že musím zajít do krámku k Saigonovým. Saigonovi je přezdívka. Dal jsem ji vietnamské rodině, která krámek provozuje. Nevím, jestli pocházejí z Jižního nebo ze Severního Vietnamu, ale myslím, že pravděpodobněji jsou ze Severního Vietnamu, protože severovietnamská invaze do Československa v době komunistické totality je velmi dobře známá. Severní Vietnam je rudý až dosud, zatímco Jižní Vietnam měl vždy kapitalistické zřízení.
Objevili se na okraji Dolních Chaber, kde už několik let bydlím, později než já. Dolní Chabry jsou jednou z okrajových pražských čtvrtí, snadno je najdete na jakékoliv mapě Prahy. Na počátku byli dva, on a ona, Saigon a Saigonka, mladý manželský párek. Začal jsem k nim chodit, protože mají otevřeno každý den po celý rok od 8.00 do 21.00 h. a, především, vždy mají mou značku cigaret.
Jednou jsem tam přišel a zjistil jsem, že jsou tři. V úzké chodbě mezi dvěma přepážkami se zbožím byl dětský kočárek a v něm děcko. Navštěvuji jejich krámek nepravidelně. To zjištění mě poměrně překvapilo, protože jsem nechápal, jak to mohli zvládnout, když jsou v krámku skoro pořád. Připadalo mi jako by počali dítě během pracovních aktivit jaksi mimochodem a pak, po obvyklém období,  Saigonka rychle porodila dítě, aniž by přestala prodávat a uložila ho do kočárku.
Jak čas plyne, děcko už opustilo kočárek a začalo chodit po krámku a taky ven před něj. Ukázalo se, že to je holčička. Je velice čilá a lidí navštěvujících krámek se nebojí.
Až dosud, po několika letech, mě nikdy nezklamali, jejich krámek je vždy otevřený v daném čase uvedeném na jeho dveřích. Neznají svátky, volné dny, volné víkendy, vždy jsou na svém místě. Kdykoliv na ně pomyslím, zdá se mi, že jejich krámek je jejich pracoviště i byt. Jejich houževnatost je obdivuhodná. Není snadné srovnávat je s našimi lidmi!

Žádné komentáře:

Okomentovat