sobota 31. ledna 2015

Calocera viscosa
The English Version


Calocera viscosa -

Like Small Flames in The Moss

I captured a picture of this species of Basidiomycetes (the mushrooms with their spores on stalks) during a trip to the valley of the Rakovnický Brook. Our usual trio passed through it from Rakovník the town to Křivoklát the Castle on Saturday, 9.10.2010.
There was a crop of various mushrooms alongside our way but for this post I choose this one.

I observed no massive occurrence of this species there. I found this one small cluster only.
I´ve seen it more times in my life and I´ve always been pleased with its like flame yellow and orange  morphologic structures.

As long as I´ve known Calocera viscosa belongs to the inedible mushrooms, its occurrence is discreet rather than obvious. It likes rotting trunks and stubs of various trees, it helps to break them down.
I like the living organisms having been living at the edge of the man´s attention and interest except for a few of experts and amateur biologists in my own style.

The Czech Version

Krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa) -
jako plamínky v mechu
Krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa)

Obrázek tohoto druhu z hub vřeckovýtrusných (Basidiomycetes) (houby se sporami na stopkách) jsem zachytil během výletu do údolí Rakovnického potoka. Naše obvyklé trio jím prošlo od Rakovníka ke Křivoklátu v sobotu, 10.9. 2010. Podél naší cesty byla velká úroda různých hub, ale pro tento příspěvek vybírám tento jeden.

Nepozoroval jsem tam žádný hromadný výskyt tohoto druhu. Našel jsem jen tenhle malý chomáč.
V životě jsem ho už viděl vícekrát a pokaždé mě potěší svými jako plamen žlutými a oranžovými morfologickými strukturami.

Pokud vím, krásnorůžek lepkavý (C. viscosa) patří k nejedlým houbám, jeho výskyt je spíš nenápadný než očividný. Má v oblibě tlející kmeny a pařezy různých stromů, pomáhá je rozkládat.
Mám rád živé organismy, které žijí na okraji lidské pozornosti a zájmu s výjimkou hrstky odborníků a amatérských biologů v mém stylu.

Žádné komentáře:

Okomentovat