pátek 23. ledna 2015

The Fig.1
The English Version

Corsica (VII)

In the Slopes of Bastia the City

The Corsicans living in the barracks show a sense of humour. As you can see in the centre of the Fig.1 the side face of the barrack hasn´t real windows and balcony. Somebody painted them there only.
First my son noticed this camuflage. I considered the windows to be right and real till that time. Only then I could start recognizing painted figures of people in the false windows with pain green jalousies.

We could see the Corsican Ralley under us to the right, it was disappearing in the tunnel in the rock (The Fig.2). We were entering the Bastia´s atrium.
The Fig.2
There was a small park to the right side. The stony barrier was interrupted in the place and we could step down to it. It was full of flowering oleanders, small palms with bristly crowns and many other decorative bushes. It was a short and pleasant stop on our way to Bastia the city (The Fig.3).

Then we continued on in our walking the right path till we found ourselves on the top of an easy climbing. The way before us was slanting to the heart of Bastia (The Fig.4).We walked with no especial goal, in fact we were wandering through the Bastia´s streets and lanes and we were still staying at the higher levels of the city. In one moment we were stepping down an abrupt street (The Fig.5) and then we were stepping up another one again. Due to our longer wandering at the higher levels of the city we could enjoy various views over the city under us. But as usually I took not only whole shots of the city but also I captured manifold detailes. From time to time I had to get on my son´s nerves ´cause every moment I was stopping to take any next shots.

The Fig.3
The barracks with their ruined faces didn´t leave us. Often we could see some of them in the down town, too. I took a detailed picture of one of them. The narrow tall windows with closed jalousies have been typical of the older Corsican houses (The Fig.6).

To be continued.The Czech Version

Korsika (VII)

V bastijských svazích

Korsičané žijící v barabiznách projevují smysl pro humor. Jak můžete vidět uprostřed obrázku č. 1, boční fasáda barabizny nemá skutečná okna a balkony. Někdo je tam jen namaloval. První si té kamufláže všimnul můj syn. Do té doby jsem ta okna považoval za pravá a reálná. Teprve potom jsem začal rozpoznávat namalované postavy lidí ve falešných oknech s bledě zelenými žaluziemi.

The Fig.4
Napravo jsme mohli pod sebou vidět korsickou Ralley, mizela v tunelu ve skále (Obr.2). Vstupovali jsme do bastijské předsíně. Na pravé straně byl parčík. V tom místě bylo kamenné pažení přerušeno a my do něj mohli sestoupit. Byl plný kvetoucích oleadrů, malých palem s ježatými korunami a mnoha jiných ozdobných keřů. Na cestě do Bastie to byla krátká a příjemná zastávka (Obr.3).

Poté jsme po pravém chodníku pokračovali v další chůzi, dokud jsme se neocitli na vrcholu mírného stoupání. Cesta před námi se svažovala do srdce Bastie (Obr.4).

The Fig.5
Šli jsme bez zvláštního cíle, vlastně jsme se toulali bastijskými ulicemi a uličkami a stále jsme zůstávali ve vyšších úrovních města. V jednu chvíli jsme scházeli strmou ulicí (Obr.5) a pak jsme druhou stoupali zase vzhůru. Díky našemu delšímu toulání ve vyšších úrovních města jsme si mohli vychutnávat rozmanité pohledy na město pod námi. Avšak jako obvykle jsem nefotil jen celkové záběry města, ale fotil jsem také rozmanité detaily. Občas jsem musel lézt synovi na nervy, protože jsem se každou chvíli zastavoval, abych udělal další záběry.

Barabizny s poničenými fasádami nás neopouštěly. Často jsme nějaké mohli vidět i v centru města. Pořídil jsem detailní obrázek jedné z nich (Obr.6). Úzká vysoká okna se zavřenými žaluziemi jsou pro starší korsické domy charakteristická. 
The Fig.6
Pokračování příště.


Žádné komentáře:

Okomentovat