středa 14. ledna 2015

The English Version

My Ropewalker

I like the rooves of the older houses. Their structures are very manifold, the rooves are worlds for themselves.

I drew myself as a ropewalker crossing a street deep under me.

The symbols in the windows came to me spontaneously. It wasn´t anything purposeful. My right hand drew what my brain dictated to it.
The topest window to the left:
A head of a rifle, maybe it´s a murderous arm of a terrorist or a stupide religious zealot. He chose the topest window where he could overview a large scenery from or his victim lived in some of opposite houses.

The window under the previous one:
The Death with ist scythe is in the right place and ready ´cause It anticipates to have a lot of work.

The window lower:
Obviously, the old woman is waiting for her Death. She´s old and tired with her life. She´s getting impatience without she has any idea of the Death above her wrinkled head.

And the lowest windows to the left at last:
A suicide´s hands are going to put a springe over his head. The wind waves with the curtain in a kind of a farewell gesture. Any unhappy love? A depression? An insanity to live in this valley full of tears? I don´t know.

The balcony to the right opposite to the suicide´s window to the left:
A very sad lady, well, she´s desperate rather than sad. Will she end her life up with a jump over the balcony´s barrier? It´s hard to say.

Indeed, my crossing on the thin rope is nothing certain, too. The life has been a kittle matter.

The Czech Version

Můj provazochodec

Mám rád střechy starších domů. Jejich struktury jsou velmi mnohotvárné, střechy jsou světy samy pro sebe.

Nakreslil jsem se jako provazochodec, který přechází ulici hluboko pod sebou.

Symboly v oknech ke mně přicházely samovolně. Pravá ruka kreslila to, co jí mozek diktoval.
Nejvyšší okno vlevo:
Hlaveň pušky, snad je to vražedná zbraň teroristy či nějakého stupidního náboženského fanatika. Vybral si nejvyšší okno, odkud může přehlížet velkou scenérii nebo jeho oběť bydlí v jednom z protějších domů. 

Okno pod předešlým:
Smrt s kosou je na správném místě a připravená, protože předjímá spoustu práce.

Okno níže:
Stará žena očividně čeká na svou smrt. Je stará a unavená životem. Už je netrpělivá, aniž má ponětí o Smrti nad svou vrásčitou hlavou.

A konečně nejnižší okno vlevo:
Sebevrahovy ruce se chystají přetáhnout smyčku přes hlavu. Vítr povlává záclonou v jakémsi gestu loučení. Nějaká nešťastná láska? Deprese? Nesmyslnost žití v tomto slzavém údolí? Nevím.

Balkon napravo proti sebevrahově oknu vlevo:
Moc smutná slečna, nu, je spíš zoufalá než smutná. Skončí život skokem přes zábradlí balkonu? Těžko říci.

Ostatně, moje přecházení na tenkém provaze taky není nic jistého. Život je záležitost ošemetná.  
Žádné komentáře:

Okomentovat