středa 21. ledna 2015

The English Version

The Game of The Thrones in My Drawings

Joffrey and Two Whores

All you, the fans of the G of the T´s, know very well what I mean. Tyrion the dwarf became the first King´s adjutant (or an adviser) for a while. He couldn´t bear the Joffrey´s cruelty to his undermen when Joffrey was appointed to be the King after the Robert Baratheon´s death. Joffrey was too young to rule separately in that time. Somebody had to modify his childish and naive decisions. Lord Tywin Lannister, the Father of the dwarf, entrusted Tyrion with this task.
In his effort to damp the Joffrey´s cruel behaviour Tyrion procured him two whores. Unfortunately, his idea failed. When Joffrey and the two poor women became alone together instead Joffrey let them teach him the magics of the love he forced one of them with his charged crossbow in his hands to beat the another. He stood nearby and looked at the scene with a great amusement.
You see, there are no psychologists, no psychiatrists, no sexuologists in the Martin´s world of fantasy. Tyrion´s amateur attempt to dump his sadism by this way wasn´t successful.

The Czech Version

Hra o Trůny v mých kresbách

Jeoffrey a dvě děvky

Vy všichni, fandové G o T, velmi dobře víte, co míním.  Trpaslík Tyrion se na chvíli stal prvním královým pobočníkem (či poradcem). Nemohl vystát Joffreyovu krutost vůči poddaným, když byl Joffrey jmenován králem po smrti Roberta Baratheona. Joffrey byl v té době příliš mladý, aby vládl samostatně. Někdo musel jeho dětská a naivní rozhodnutí upravovat. Tyriona tím úkolem pověřil jeho otec, lord Tywin Lannister. 
Ve snaze zmírnit Joffreyovo kruté chování mu Tyrion obstaral dvě děvky. Bohužel, jeho nápad selhal. Když spolu Joffrey a obě ubohé ženy osaměli, místo aby se od nich Joffrey nechal vyučovat kouzlům lásky, přiměl jednu z nich s nabitou kuší v rukách bít tu druhou. Stál opodál a díval se na tu scénu s velkým pobavením.
To víte, v Martinově světě fantasy nejsou žádní psychologové, psychiatři, žádní sexuologové. Tyrionův ochotnický pokus zmírnit takto jeho sadismus úspěšný nebyl.


Žádné komentáře:

Okomentovat