čtvrtek 1. ledna 2015

The Delirium tremens of J.Z..
The English Version

The Addiction to Alcohol (and other drugs) on My Two Pictures:

The Delirium Tremens of J.Z. and

On The Land

I´ve been working at the ward for the follow-up care of the men dependent on alcohol, gambling and drugs. I´ve met with a lot of patients and some of them have returned to our ward repeatedly. This has been the case of J.Z., too. He´s already hospitalized with us for several times. He has certified and he has seemed to be satisfied with his life style. He´s had his curator if he has been free, out of our care. He´s been able to be sober for some time but sooner or later he´s had relapses leading to his next hospitalizations.
The worst state for the drunken men when they decided not to drink is delirium tremens. The afflicted have terrible hallucinations and convulsions. This syndrom is very dangerous and it can kill the patient. Usually you can survive the first attack but with every next delirium the probability of your survival decreases. It is as if you´re passing through the very Hell. It has said that often a patient sees white mice but, surprisingly, the delirious patients see all but the white mice.
The addiction punishes you because you stopped drinking. And the worst of the punishments is just delirium tremens. J.Z. has already passed through the hell. So I imagine his suffering he experienced in the detoxification centre.

There have been appearing and disappearing again many various men with many various characters at our ward for the men dependent on alcohol, drugs and pathologic gambling. Some of them have attracted your attention, some of them have passed by you without you noticed them. Some of them have imprinted in your memory, some of them have been forgotten. From time to time I´ve drawn some of them as it is on my second picture. The sitting man (A.P.) has been addict to alcohol while the standing man (K.C.) has been dependent on both alcohol and the benzodiazepine´s drugs. Both two gays has had relapses. The carp in the front symbolizes their next attempt to be clear. I called the picture On The Land.

On The Land.
The Czech Version

Závislost na alkoholu (a jiných drogách) na mých dvou obrázcích:

Delirium tremens J.Z.
a
Na suchu

Pracuji na oddělení pro následnou péči mužů závislých na alkoholu, hraní a drogách. Setkávám se se spoustou pacientů a někteří z nich se na naše oddělení vracejí opakovaně. Tohle je také případ J.Z.. Už je u nás hospitalizován poněkolikáté. Je zbaven svéprávnosti a zdá se, že je se svým životním stylem spokojen. Když je volný, mimo naši péči, má svého kurátora. Nějaký čas je schopen být střízlivý, ale dříve či později má recidivy, které vedou k jeho dalším hospitalizacím.
Nejhorší stav pro opilce, když se rozhodnou nepít, je delirium tremens. Postižení mají děsivé halucinace a křeče. Tento syndrom je velmi nebezpečný a může pacienta zabít. První ataku obvykle přežít dokážete, ale s každým dalším deliriem se pravděpodobnost vašeho přežití snižuje. Je to jako když procházíte samotným Peklem. Pacient prý často vidí bílé myši, avšak, překvapivě, delirantní pacienti vidí cokoliv až na bílé myši.
Závislost vás trestá, protože jste přestali pít. A právě nejhorší z trestů je delirium tremens. J.Z. si tím Peklem už prošel. Tak jsem si jeho utrpení na detoxu představil.

Na našem oddělení pro muže závislé na alkoholu, drogách a patologickém hráčství se zjevuje a mizí mnoho rozmanitých mužů s mnoha rozličnými vlastnostmi. Někteří z nich upoutají vaši pozornost, někteří z nich kol vás projdou, aniž byste si jich povšimli. Někteří se vám vtisknou do paměti, někteří jsou zapomenuti. Občas si některé nakreslím, jako je tomu na mém druhém obrázku. Sedící muž (A.P.) je závislý na alkoholu, zatímco stojící chlapík (K.C.) je závislý na alkoholu a bezodiazepinech. Oba už mají recidivy. Kapr v popředí symbolizuje jejich další pokus o to být čistí. Ten obrázek jsem nazval Na souši.

3 komentáře:

  1. Zdravím, Zdeňku, musím říct, že píšete velmi poutavě a začínám číst Vaše blogy. Já sám jsem naštěstí nikdy žádné delírium tremens neprodělal. Ale též jsem viděl chlapíka, který si tímto stavem procházel snad 4 dni v kuse. Bylo to pravděpodobně velmi silné delírium tremens, pak ho odvezli do nemocnice, ani nevím jestli přežil. Je fakt, že kdo si závislostí nikdy neprošel (respektivě není závislým) nebo nevidí tu hrůzu co Vy denně vidíte, nemůže to vše vůbec pochopit. Zůstanu nadále Vaším čtenářem. Mějte se moc krásně a fajn Velikonoce. Váš příznivec M.

    OdpovědětVymazat
  2. Zdravím, Zdeňku, musím říct, že píšete velmi poutavě a začínám číst Vaše blogy. Já sám jsem naštěstí nikdy žádné delírium tremens neprodělal. Ale též jsem viděl chlapíka, který si tímto stavem procházel snad 4 dni v kuse. Bylo to pravděpodobně velmi silné delírium tremens, pak ho odvezli do nemocnice, ani nevím jestli přežil. Je fakt, že kdo si závislostí nikdy neprošel (respektivě není závislým) nebo nevidí tu hrůzu co Vy denně vidíte, nemůže to vše vůbec pochopit. Zůstanu nadále Vaším čtenářem. Mějte se moc krásně a fajn Velikonoce. Váš příznivec M.

    OdpovědětVymazat
  3. OK, Martine, díky za koment, potěšil mě velmi!!! Zachovejte mi přízeň. Váš Zdeněk

    OdpovědětVymazat