sobota 13. srpna 2016

The English Version

Hot Reports from Tenerife (I)
The Fig.1: The house where we have been accommodated. The
place names La Laguna. It is the northen eastern part of Tenerife
the island. There is our veranda to the left under the roof. The
owner of the pension said that our room had the most beautiful
view from all his rooms for guests. He said to us that it was a gift
for us because we were one of his first guests in this season.
8.11. 2016. Taken with my Canon.

On Wednesday 8.10. 2016
The Fig.2: A view of the local Museum of the Science with a big plate like
telescope on its flat roof. I took the photo from the terrace of our pension with
my Canon. 8.11. 2016.

On this Wednesday, as I have presented above, me and my son landed on Tenerife, the biggest island of the Canary Islands. It happened in the evening about at seventeen P.M. of the local time.
Our first fly of all three ones to Amsterodam started at nine A.M. from V. Havel´s airport in Prague, Czech republic, for your imagine.
The Fig.3: Next view of our surroundings from the terrace. The tram goes in the middle
 band of the street under us. The place of our accommodation is situated very high above
the coastline and the tram is one of ways how to reach it quickly.
8.11. 2016. Taken with my Canon.

We flew from Prague to Amsterodam and from Amsterodam to Madrid. Then from Madrid to Tenerife at last. No chance for smokers on our airy journeys. We could enjoy first cigarette only behind the airport terminal in Tenerife. It was a hard test for smokers.
Then taxi cab and a way to a pension where Robert had booked our room in advance. We have lived not far away from a local Museum of the Science. There has been a big telescope on its flat roof at our sight from a terrace of our pension.
Our room has its own small veranda but Mr. Owner does not wish we to smoke there. This is why we must smoke on the terrace above our room to the left where a small place for smokers is permitted: AREA FUMATORI. This present world within the EU has been nothing good for the smokers.
The Fig.4: The white sitting sets on the terrace have experienced our buttocks only.
We have not seen anybody else there so far. The same I can tell about the things
serving for bathing in black color. Simply, we have been one of first guests.
Or the other guests have been too lazy to step the terrace up. The pension has no
lift. 8.11. 2016. Taken with my Canon.

I have been writing these lines on Saturday 8.13. 2016 in the evening in our room and then this has been our three full day in Tenerife. All events, impressions and experiences have been increasing so fast! But I am going to process them on in my short posts-hot reports. This is the first of them. From Tenerife. Rightly from the place where we have been just now. So many greetings to all my G+ and FB friends from this tropical paradise of the EU!

The Czech Version

Horké reporty z Tenerife (I)

Středa, 10.8. 2016

Tuhle středu, 10.8. 2016, jak uvádím výše, jsme se synem přistáli na Tenerife, největším ostrově z Kanárského souostroví. Stalo se to asi v 17 hodin místního času. Pro Vaši představu, náš první let ze všech tří započal do Amsterodamu v devět hodin z Letiště V. Havla v Praze, ČR.
The Fig.5: The date palm is very often in the urban and suburban parts as I have seen so far in
Tenerife. This one has been in fruit. It seems to be in a private talk with
a street lamp. I took this shot during our first walk after our accommodation.
8.11. 2016. With my Canon.

Letěli jsme z Prahy do Amsterodamu a z Amsterodamu do Madridu. Poté z Madridu konečně na Tenerife. Žádná šance pro kuřáky během našich vzdušných cest. První cígo jsme si mohli užít teprve za letištním terminálem na Tenerife. Pro kuřáky tvrdá zkouška.
The Fig.6: Yet one view of the telescope we can see from our veranda or from the terrace.
It has been our great help. It has been a good navigating point for taxi drivers. While they
have known nothing about our place of accommodation the Museum of the Science with
its telescope has been a clear thing to them.

Poté taxík a cesta k penzionu, kde Robert předem zabukoval náš pokoj. Bydlíme nedaleko od místního Muzea vědy. Na jeho ploché střeše je v našem dohledu velký teleskop z terasy penzionu.
Náš pokoj má vlastní verandu, ale pan Majitel si nepřeje, abychom tam kouřili. Proto musíme kouřit na terase nad naším pokojem vlevo, kde je pro kuřáky povolené místečko: AREA FUMATORI.
Současný svět v EU není pro kuřáky nic dobrého.

Píšu tyhle řádky v sobotu, 13.8. 2016 večer v našem pokoji, a tudíž to už je třetí plný den na Tenerife. Všechny události, dojmy a zážitky narůstají tak rychle! Ale já je hodlám zpracovávat dál v krátkých postech-horkých reportech. Tohle je první z nich. Z Tenerife. Přímo z místa, kde zrovna jsme. Tak mnoho pozdravů všem mým G+ a FB přátelům z tohoto tropického ráje EU!

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Dům, kde jsme ubytováni. Místo se jmenuje La Laguna. Je to severovýchodní část ostrova Tenerife. Vlevo pod střechou je naše veranda. Majitel penzionu říkal, že náš pokoj má nejhezčí vyhlídku ze všech pokojů pro hosty. Sdělil nám, že je to dárek pro nás, protože jsme jedni z jeho prvních hostů v téhle sezóně. 11.8. 2016. Pořzeno mým Canonem.

Obr.2: Pohled na místní Muzeum vědy s velkým talířovitým teleskopem na jeho ploché střeše. Snímek jsem udělal z terasy našeho penzionu Canonem. 11.8. 2016.

Obr.3: Další pohled na okolí z terasy. Ve středním pásu ulice pod námi jezdí tramvaj. Místo našeho ubytování je situováno velmi vysoko nad pobřežím a tramvaj je jedním ze způsobů, jak ho dosáhnout rychle. 11.8. 2016. Pořízeno Canonem.

Obr.4: Bílé sedací soupravy na terase zažily jen naše zadky. Až dosud jsme tam nikoho jiného neviděli. Totéž mohu vyprávět o těch věcech sloužících k opalování v černé barvě. Prostě jsme jedni z prvních hostů. Anebo jsou ostatní hosté příliš líní na to, aby na terasu vystupovali. Penzion nemá žádný výtah.
11.8. 2016. Pořízeno Canonem.

Obr.5: Jak zatím vidím na Tenerife, datlovník (datlová palma) je velmi častý v městských a předměstských částech na Tenerife. Tahle je v plodu. Zdá se, že je v důvěrném hovoru s pouliční lampou. Tento snímak jsem udělal během první procházky po našem ubytování. 11.8. 2016. Mým Canonem.

Obr.6: Ještě jeden pohled na teleskop, který vidíme z verandy nebo z terasy. Je nám velkou pomocí. Je dobrým navigačním bodem pro taxíkáře. Zatímco o místě našeho ubytování nevědí nic, Muzeum vědy s teleskopem je pro ně jasná věc.

Žádné komentáře:

Okomentovat