pondělí 8. srpna 2016

The English Version

Our Way Between two Fields and Our Visit of The Lookout
(III, On June the 30-th 2016)
The Bird Picnic
The Fig.1: The lookout behind Líský the settlement. The first target of our trip realized on June
the 30-th 2016. I took the photo with my Canon.

When Líský the settlement was behind our backs and under us our next way got a new character. We were walking a large flat platform consisting of fields on either side of the path.Now its character changed into a common field path, the panels under our feet disappeared.

The Fig.2: My companions, Vendy as the first and my son Robert as the second, were stepping up
to the top of the lookout while I was taking this shot from the ground.
The lookout behind Líský the settlement, 7.30. 2016. Taken with my Canon.

There was an oat field to my left side and a wheat field to my right side as I was walking the path. At the same time our views of the surrounding landscape became better, especially my back views showed the bluish horizon with hills of České Středohoří the Range. A while before this panorama was screened with cottages of the lower lying village.
The Fig.3: Falcaria fulgaris likes sunny edges of the field paths.
7.30. 2016. Taken with my Canon. 

On either side of the field path I could observe various field herbs growing in a near stripes between the path and the fields. From time to time I stopped my walking and I was taking some shots of the panoramas behind me as well as of some herbs growing alongside the field path.

Soon our first target could be seen at a distance in front of me. The target was the local lookout. It stood there lonely nearby the field path in a broke field to the right side.

As you can see on my pictures it was a simple metal chimney and its top part serving as a transmitter was not accessible to its visitors. In essence it was a slim metal chimney with its metal steps turning around it up like the famous double helix. The lookout was accessible freely, we met nobody there. It belonged to our trio only at that time. Maybe you would like to know how it was tall. But I must disappoint you in this point of view. Surely you can find the information on the net easily by yourself. The only thing I know is that views of the surrounding landscape was fantastic. Have a look at my pictures!
The Fig.4: Consolida regalis, next herb I came upon on my way to the lookout.
7.30. 2016. My Canon was the culprit of the photo.

We sat on a perforated metal floor of the top part of the lookout to take a rest for a while. Each of us took a piece or two of the jerky from my son´s supply or we could take a drink from our pet bottles. At the same time we enjoyed the beautiful scenery in front of us.Of course me and Robert made use of this bird picnic to smoke one or two cigarettes out. Nobody was seen coming to the lookout in all the course of our stay there up with the one exception for one car passing by our observatory slowly and heading for the forest behind it.

The forest behind the lookout was our second goal in the scheme of this trip. After our bird picnic and with our feet on the ground again we started walking at its direction.
The Fig.5: And of course, there was Papaver rhoeas there, too.
7.30. 2016. This job was done with my Canon again.

The Czech Version

Naše cesta mezi dvěma poli a návštěva rozhledny
(III, 30. července 2016)
Ptačí piknik
The Fig.6: An oat field to my left hand and a wheat field to my right hand.
7.30. 2016. Taken with my Canon.

Když byla osada Líský za našimi zády a pod námi, naše další cesta získala nový charakter. Kráčeli jsme rozlehlou rovnou plošinou, která sestávala z polí po obou stranách cesty. Teď se její charakter změnil v obyčejnou polní cestu, panely pod nohama nám zmizely.
The Fig.7: The shadow of the lookout cast on the broke field.
7.30. 2016. Taken with my Canon.

Cestou jsem měl po levici ovesné pole a po pravici pšeničné. Současně se zlepšily výhledy do okolní krajiny, zejména zpětné pohledy ukazovaly modravý horizont s pahorky Českého Středohoří. O chvíli dříve tohle panorama clonily chalupy níže položené vesnice.
The Fig.8: A view of the forest we were going to explore after our bird picnic.
The lookout behind Líský the settlement. 7.30. 2016. Taken with my Canon.

Po obou stranách cesty jsem mohl pozorovat různé polní byliny rostoucí v úzkých pruzích mezi cestou a poli. Občas jsem se zastavoval v chůzi a pořizoval záběry panorámat za sebou a také některých bylin rostoucích podél cesty.

Brzy se v dálce přede mnou dal vidět náš první cíl. Tím cílem byla místní rozhledna. Stála tam osaměle opodál polní cesty ve zoraném poli na pravé straně.

Jak můžete vidět na mých fotografiích, byl to jednoduchý kovový komín a jeho vrcholná část, sloužící jako vysílač, nebyla návštěvníkům přístupná. V podstatě to byl štíhlý kovový komín s kovovým schodištěm, které se kol něj obtáčelo vzhůru jako slavná dvojitá šroubovice. Rozhledna byla volně přístupná, nepotkali jsme tam nikoho. V té době patřila pouze našemu triu. Možná byste rádi věděli, jak byla vysoká. Ale v tomto ohledu vás musím zklamat. Určitě si tuhle informaci dokážete najít snadno na netu sami. Vím jen to, že výhledy do okolní krajiny byly fantastické. Podívejte se na mé fotografie!
The Fig.9: A closer view of Říp the mountain from the lookout behind Líský the settlement.
7.30. 2016. Taken with my Canon.

Usadili jsme se na perforovanou kovovou podlahu nejhořejší části rozhledny, abychom si chvíli odpočali. Každý z nás si vzal kousek či dva z jerky (sušené hovězí) ze synovy zásoby nebo se mohl napít z našich pet lahví. Současně jsme si užívali nádhernou scenérii před sebou. Samo, že my s Robertem jsme využili toho ptačího pikniku k tomu, abychom vykouřili pár cigaret. Po celý průběh našeho pobytu tam nahoře k rozhledně nikdo nepřicházel, až na jedinou výjimku auta, které pomalu projelo kol naší pozorovatelny a směřovalo k lesu za ní.
The Fig.10: Something more of the lookout´s construction: The steps made of a
perforated metal material show an airy character of the whole building.
The lookout behind Líský the settlement. 7.30. 2016. Taken with my Canon.

Les za rozhlednou byl naším druhým cílem v plánu výletu. Po ptačím pikniku a s nohama opět na zemi jsme se rozešli v jeho směru.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Rozhledna za osadou Líský. První cíl našeho výletu uskutečněného 30. června 2016. Foto jsem pořídil mým Canonem.

Obr.2: Moji kumpáni, Venda jako první a můj syn Robert jako druhý, zrovna stoupali k vrcholu rozhledny, zatímco já fotil tenhle snímek ze země. Rozhledna za osadou Líský, 30.7. 2016. Pořízeno Canonem.

Obr.3: Srpek obecný (Falcaria vulgaris) má rád výslunné okraje polních cest. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.11: While I was stepping the metal steps up I was taking this shot of the lookout´s
construction above me. 7.30. 2016.
The lookout behind Líský the settlement. Taken with my Canon.

Obr.4: Ostrožka stračka (Consolida regalis) byla další rostlinou, na kterou jsem narazil cestou k rozhledně. 30.7. 2016. Pachatelem fota byl můj Canon.
The Fig.12: A next view of the hills of České Středohoří the Range on the
horizon. The lookout behind Líský the settlement. 7.30. 2016 Taken with my
Canon.

Obr.5: A samozřejmě, že tam byl také mák vlčí (Papaver rhoeas). 30.7. 2016. Tahle práce byla udělána opět mým Canonem.
The Fig.13: You can look through eyes of the perforated metal floor which your
feet are standing on.
The lookout behind Líský the settlement. 7.30. 2016. Taken with my Canon.

Obr.6: Ovesné pole po mé levici a pšeničné polé po mé pravici. 30.7. 2016. Pořízeno Canonem.

Obr.7: Stín rozhledny vržený na zorané pole. 30.7. 2016. Pořízeno Canonem.

Obr.8: Pohled na les, který jsme se chystali prozkoumat po našem ptačím pikniku. Rozhledna za osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno Canonem.

Obr.9: Bližší pohled na horu Říp z rozhledny za osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno Canonem.

Obr.10: Něco víc z konstrukce rozhledny: Schody vyrobené z nějakého děrovaného kovového materiálu ukazují vzdušnou povahu celé stavby. Rozhledna za osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno Canonem.
The Fig.14: We were leaving the lookout behind our backs and heading for the forest in front of
us. The lookout behind Líský the settlement. 7.30. 2016. Taken with my Canon. 

Obr.11: Zatímco jsem vystupoval po kovových schodech vzhůru, pořídil jsem tento záběr konstrukce rozhledny nade mnou. 30.7. 2016. Rozhledna za osadou Líský. Pořízeno Canonem.

Obr.12: Další pohled na kopce Českého Středohoří na obzoru. Rozhledna za osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno Canonem.
The Fig.15: Sitting on the perforated metal floor I took this shot of the
surrounding landscape seen through bars of the metal barrier.
The lookout behind Líský the settlement. 7.30. 2016. Taken with my Canon.

Obr.13: Můžete se dívat skrze oka perforované kovové podlahy, na níž stojíte svýma nohama.
Rozhledna za osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno Canonem.

Obr.14: Necháváme rozhlednu za zády a míříme k lesu před sebou. Rozhledna za osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno Canonem.

Obr.15: Tento snímek okolní krajiny skrze mříže kovového zábradlí jsem pořídil, když jsem seděl na děrované kovové podlaze. Rozhledna za osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.Žádné komentáře:

Okomentovat