čtvrtek 25. srpna 2016

Three Days In Moravian Beskydy The Range

It was on Friday (6.10. 2016)
The Fig.1: Our steps were heading for a large square. We were in my Mother´s birthplace.
Vsetín the Walachian town. 6.10. 2016. Taken with my Canon.

A Late Lunch in Vsetín the Town
The Fig.2: The outer roofed garden where we took our late lunch. The name of
the restaurant was At Three Sunflowers. 6.10. 2016. Taken with my Canon.

The sightseeing of Vsetín the town was not so thorough as I would have imagined. I recall that we came to the town in a late afternoon. Vendy chose a parking lot nearby a local station. There was a mild raining lasting for a short time while we were walking through streets of the town to its square.
I suppose there are more squares in Vsetín but I visited to the one only as you can see on my photos. But it is quite possible that this square is the heart of the town.

We sat in an outer roofed garden of one of many restaurants with a nice view of the square. I took a salmon with my favorite american potatoes. The square had a large oval island in its center separated from pavements and house faces on the opposite banks with a river serving for the local traffic. The center of the square was in fact a walking zone with a decorating green, sculptures and benches.
The Fig.3: "All the lonely people......." resonated in my brain while I was
taking this photo of the resting island in the middle of the square in Vsetín
the town. 6.10. 2016. Taken with my Canon.

I could observe passing people from my sit under the roof of our outer garden. I could watch an usual life of one small Moravian town. What was the appearance of this place when my Mother lived there? came to my mind. Yes, this place has been my Mother´s birthplace. And this was my second visit of her town in my life, my second attempt to become more familiar with it. I was not sure if I was successful in it. I have not been sure of it so far.

The time was merciless. After our late lunch at Vsetín the town we wanted to visit to next preserved habitat nearby the previous one (Ježůvka the preserved habitat). And so when we finished the lunch we started walking to the car again. Fortunately, my companions did not take the same way to it and this gave a chance to me to know a bit more of the town. We passed through several ordinary streets to a short bridge. We walked over it and entered a nice large park. On all our back way to the car I tried photographing.
The Fig.4: A short and small bridge leading to a nice local park. Vsetín the town, 6.10. 2016.
Taken with my Canon. 

Back at the car already I took last quick shots of Vsetín the town from our parking lot and then we started going to our last target of that day in the periphery of the town. I had to admit to myself that this second part of our visit to Vsetín was much more interesting to me than the first one.

The Czech Version
The Fig.5: An ordinary stream or Bečva the river? I have not known it so far.
My Mother had often meant the river.A view from the bridge. Vesetín the town.
6.10. 2016. Taken with my Canon.

Tři dny v Moravských Beskydech

To bylo v pátek (10.6. 2016)

Pozdní oběd ve Vsetíně

Prohlídka Vsetína nebyla tak důkladná, jak bych si býval představoval. Vzpomínám si, že jsme do města přijeli v pozdním odpoledni. Venda zvolil parkoviště opodál místního nádraží. Zatímco jsme procházeli ulicemi města k jeho náměstí, krátkou chvíli slabě pršelo. Předpokládám, že ve Vsetíně je více náměstí, ale já navštívil jen tohle jediné, jak můžete vidět na mých fotografiích. Je však dost možné, že tohle náměstí je srdcem města. 
The Fig.6: Last nothing saying shot taken from our transient parking lot.
Vsetín the town, 6.10. 2016. Taken with my Canon.

Usadili jsme se ve venkovní zastřešené zahrádce jedné z mnoha restaurací s hezkým výhledem na náměstí. Dal jsem si lososa s oblíbenými americkými bramborami. Náměstí mělo ve svém středu velký oválný ostrov oddělený od chodníků a domovních fasád na protějších březích řekou sloužící pro místní dopravu. Střed náměstí byl vlastně pěší zónou s ozdobnou zelení, sochami a lavičkami. 

Ze svého místa pod střechou venkovní zahrádky jsem mohl pozorovat procházející lidičky. Mohl jsem sledovat obyčejný život jednoho moravského městečka. Jak tohle místo vypadalo, když tam moje máma žila? přišlo mi na mysl. Ano, tohle místo je rodiště mé mámy. A tohle je moje druhá návštěva jejího města v životě, můj druhý pokus víc se s ním sblížit. Nebyl jsem si jistý, jsem-li v tom úspěšný. Nejsem si tím jistý až dosud. 

Čas byl nemilosrdný. Po pozdním naobědvání ve Vsetíně jsme chtěli navštívit ještě jednu chráněnou lokalitu nedaleko té předešlé. A tak, když jsme doobědvali, vydali jsme se zase k autu. Naštěstí se moji společníci nevydali k autu stejnou cestou, a to mi dávalo možnost poznat z města trochu víc. Prošli jsme několika obyčejnými ulicemi ke krátkému mostu. Přešli jsme ho a vstoupili jsme do pěkného rozlehlého parku. Po celou zpáteční cestu k autu jsem se snažil fotografovat. 

Už zase zpět u auta jsem pořídil poslední obrázky Vsetína z parkoviště a poté jsme se rozjeli k našemu poslednímu cíli toho dne na městské periférii. Musel jsem si přiznat, že tahle druhá část návštěvy Vsetína byla pro mne mnohem zajímavější než ta první. 

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Naše kroky směřovaly k velkému náměstí. Byli jsme v rodišti mé matky. Valašské město Vsetín. 10.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.2: Venkovní zastřešená zahrádka kde jsme si dali pozdní oběd. Restaurace se jmenovala U Tří Slunečnic. 10.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.3: "Všichni ti osamělci........." rezonovalo mi v mozku, když jsem fotil tenhle obrázek odpočinkového ostrova usprostřed náměstí ve Vsetíně. 10.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.4: Krátký mostek vedoucí do pěkné místního parku. Vsetín, 10.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.5: Obyčejný potok nebo řeka Bečva? Matka se o té řece často zmiňovala. Pohled z mostu. Vsetín, 10.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.6: Poslední nic neříkající foto brané z našeho přechodného parkoviště. Vsetín, 10.6. 2016. Pořízeno mým Canonem. Žádné komentáře:

Okomentovat