pondělí 15. srpna 2016

The English Version

Hot Reports from Tenerife (II)

Excellent Tuna Fish

It was on Thursday, 8.11. 2016

The Fig.1: I took an excellent fish. We had a red wine, too, because the fish
must swim. The restaurant is near to the beaches of the north-east coastline of
Tenerife. 8.11. 2016. Taken with my Canon.
The fish I took was excellent. You can believe it to me. Really. On that day we saw first beaches but we did not try sea water. At the first time I could say halo to the Atlantic Ocean.
The Fig.2: According to various recommendations this folk and
ordinary restaurant has been highly valued for its ability to change manifold
marine animals into very tasty meals. I had the chance to test it.
8.11. 2016. Taken with my Canon.


The Czech Version

Horké reporty z Tenerife (II)

Vynikající tuňák

To bylo ve čtvrtek, 11.8. 2016
The Fig.3: His Majesty, The Atlantic Ocean. The north east coastline of
Tenerife. 8.11. 2016. Taken by my Canon.


Ryba, kterou jsem si dal, byla vynikající. Můžete mi to věřit. Opravdu. Toho dne jsme viděli první pláže, ale mořskou vodu jsme nezkusili. Poprvé jsem mohl pozdravit Atlantický oceán.

Česká verze k popiskům pod obrázky:

Obr.1: Dal jsem si vynikající rybu. Měli jsme taky červené víno, protože ryba musí plavat. Restaurant je vedle pláží severovýchodního pobřeží Tenerife. 11.8. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.2: Podle různých doporučení je tahle lidová a obyčejná restaurace vysoce ceněna pro schopnost přeměnit rozmanité mořské živočichy ve velmi chutná jídla. Měl jsem možnost si to vyzkoušet. 11.8. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.3: Jeho Veličenstvo, Atlantický oceán. SV pobřeží Tenerife. 11.8. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat