úterý 16. srpna 2016

The English Version

Hot Reports from Tenerife (IV)

The Fig.1: Zdenek the Conqueror. On a stony barrier at the sea nearby
the north-east beaches. Tenerife. The photo caught by my son Robert
with my Canon. One of the previous days.

Variations to The Theme: At The Sea
The Fig.2: The Atlantic ocean behind two stony barriers. An unknown artist
painted on some of boulders portraits of various famous personalities. This
is a portrait of W. Shakespeare. The unknown author has seemed not to finish
his work till he paint all the boulders. I´m going to come back to this
topic in some
of my next hot reports because I have more photos of the portraits and because
I like the author´s idea. Tenerife. Taken with my Canon. One of previous days.
The NE coastline.

We had already visited to three regions with beaches: The beaches of the north-east coastline, the beaches of the north-west coastline and the beaches of the south-east coastline.
The Fig.3: The NE beaches have been the most ordinary. They have been used
by the local people as well as by the foreign common tourists. The NE beaches
have been simple with no big hotels, supermarkets, shops etc. The tinkered stand
to the left on the picture documents my previous words. Tenerife. One of the NE
 beach. Taken with my Canon in one of previous days.
The closest beaches to us have been on the north-east coastline. By tram and by bus we can reach them within a half of hour or so.

The Fig.4: One of the NW beaches has been typical of gray or black sand.
The surroundings of the beaches, their background, has been very rich and
colorful. You can find there a lot of luxury large hotels, beautiful separated
parks, restaurants. Simply, you can find there all what you can think of.
Tenerife, one of the NW beaches. Taken with my Canon in one of previous
days.

The north-west beaches have seemed to me to be the most beautiful. To reach them we took a taxi cab. The way by taxi lasted for about a half of hour.
The south-east beaches were reached by taxi, too, within about an hour. They have been something between the NE beaches and the NW ones. Of all the three beach regions the SE beaches have been visited in the most numbers of people.

The Czech Version

Horké reporty z Tenerife (IV)

Variace na téma: U moře

Navštívili jsme už tři oblasti s plážemi: pláže SV pobřeží, pláže SZ pobřeží a pláže JV pobřeží.
Nejbližší pláže pro nás jsou na SV pobřeží. Tramvají a autobusem je můžeme dosáhnout asi během půlhodiny.
Nejkrásnější se mi zdály pláže SZ pobřeží. K jejich dosažení jsme si vzali taxi. Cesta taxíkem trvala asi půl hodiny.
JV pláží se dosáhlo rovněž taxíkem během asi hodiny. Jsou něco mezi SV a SZ plážemi. Ze všech těchto tří plážových oblastí jsou JV pláže navštěvovány v největších počtech lidí.
The Fig.5: One of the SE beaches, the place where I stepped to the sea for the
first time in my life and I could enjoy swimming, bathing, diving in it as I
wanted to. The sea was the Great Atlantic ocean and it accepted me with no
problem. I can confirm: the sea water has been salt. I perceived its salty taste
on my lips. Tenerife, one of the SE beaches. Taken with my Canon in one of
previous days.
(I entered the sea water immediately behind the stones.)

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Zdenek dobyvatel. Na kamenné bariéře u moře nedaleko SV pláží. Tenerife. Foto zachytil můj syn Robert Canonem. Jeden z předešlých dní.

Obr.2: Atlantik za dvěma kamennými bariérami. Jakýsi neznámý umělec namaloval na balvany portréty různých slavných osobností. Toto je portrét W. Shakespeara. Zdá se, že neznámý autor neskončí své dílo, dokud nepomaluje všechny balvany. Hodlám se k tomuto tématu vrátit v některém z příštích reportů, protože mám více fotek oněch portrétů, a proto, že se mi líbí autorův nápad.

Obr.3: SV pláže jsou nejobyčejnější. Jsou užívány místními a také cizími běžnými turisty. SV pláže jsou prosté bez velkých hotelů, supermarketů, obchodů atd.. Zflikovaný stánek vlevo na obrázku dokládá má předešlá slova. Tenerife. Jedna ze SV pláží. Pořízeno Canonem v jednom z předešlých dní.

Obr.4: Jedna ze SZ pláží je typická šedým či černým pískem. Okolí pláží, jejich zázemí, je velmi bohaté a pestrobarevné. Můžete tam najít spoustu luxusních velkých hotelů, krásných oddělených parků, restaurací. Prostě, můžete tam najít vše, nač si pomyslíte. Tenerife, jedna ze SZ pláží. Pořízeno Canonem v jednom z předešlých dní.

Obr.5: Jedna z JV pláží, místo, kde jsem vstoupil do moře poprvé v životě a mohl si v něm užít plavání, koupání a potápění, jak jsem chtěl. Tím mořem byl velký Atlantik a přijal mě bez problému. Mohu potvrdit: Mořská voda je slaná. Vnímal jsem její slanou chuť na rtech. Tenerife, jedna z JV pláží. Pořízeno Canonem v jednom z předešlých dní. (Vstoupil jsem do mořské vody bezprostředně za těmi kameny.)

Žádné komentáře:

Okomentovat