středa 17. srpna 2016

The English Version

Hot Reports from Tenerife (V)
The Fig.1: The local people seem to like various kinds of the sports. The shot
was taken during our climb down to the sea. Tenerife. In the evening after our
accommodation. Taken by my Canon.


The Nocturnal La Laguna
or La Laguna in the night
The Fig.2: This lower date palm attracted my attention with its fruits hanging down in a form
resembling a broom. At that time we were at the sea level already.
In the evening after our accommodation. Taken by my Canon.

Today, on Tuesday, 8.17. 2016, since 17.00 P.M. it has already been one week of our stay at Tenerife.
A week before, after our accommodation, we underwent our first trip by foot to the sea. It was a long way because our pension has been located at the higher level of a large and wide slope above the coastline.
The Fig.3: We came upon this sculpture at the sea level. I liked it and now you can see it, too.
In the evening after our accommodation. Taken by my Canon.

On our way down to the sea I took various shots of the town in which we found ourselves at the first time. All around was new to me. A long time before than we finished our first trip at the sea level the night came down to the town and the new exotic surroundings was getting a different character. I did not cease taking next photos and just this was the way how this nocturnal photo-collection came to reality.
The Fig.4: At the sea level. This church tower is passable. The moon was
not full in that evening yet. We had our first supper in Tenerife behind this
belfry. Our first evening in the island. Taken with my Canon.

Here I publish a fragment of the photo-collection only, maybe, someday I will publish next photos of it. To share all the collection with you just now and in this report would be a too long story to you I think and as you know "lesser is more".

You will find a rest of my comments under my photos. When I step the stairs up to the terrace to smoke I can see that the Moon is full. It has already been so for the second day. I am going to try to catch it up with my smart phone in this evening. The sky is clear like a crystalline. The more the darkness is falling the more visible the Moon is. I have been with my son Robert for one whole week in Tenerife the island. It has seemed to me to be like a dream. And this dream will continue on till next Tuesday. That´s a good message to me!


The Czech Version

Horké reporty z Tenerife (V)
The Fig.5: Here our goal to reach the coastline was very far under us. We had
to overcome sections leading at various levels. Tenerife. In the evening after
our accommodation. Taken with my Canon.


Noční La Laguna aneb
La Laguna v noci

Dneska, ve středu, 17.8. 2016, od 17. hodiny to už je týden našeho pobytu na Tenerife. Před týdnem, po našem ubytování, jsme podstoupili první výlet k moři po svých. Cesta to byla dlouhá, protože náš penzion je umístěn ve vyšší úrovni rozsáhlého a širokého svahu nad pobřežím.
Cestou dolů k moři jsem pořizoval různé snímky města, v němž jsme se ocitli poprvé. Všechno kolem bylo pro mne nové. Dlouho před tím, než jsme skončili první výlet na úrovni hladiny moře, na město sestoupila noc a nové exotické prostředí získávalo jiný charakter.
Neustával jsem pořizovat další fotky a právě takhle vznikla tahle noční fotokolekce.
The Fig.6: Slim and tall palms in the night. Tenerife. In the evening after our
accommodation. Taken with my Canon.

Tady z této fotokolekce zveřejňuji pouhý zlomek, možná někdy zveřejním další snímky z ní. Myslím, že sdílet s vámi celou kolekci teď v tomto reportu by pro vás byla moc dlouhá story a jak víte "méně je více".
The Fig.7: Robert in front of me was walking down to our goal. Tenerife.
In the evening after our accommodation. Taken with my Canon.

Zbytek mých komentářů najdete pod fotografiemi. Když vystoupím po schodech na terasu, abych si zakouřil, vidím, že Měsíc je v úplňku. Už je to tak druhý den. Dnešní večer se hodlám pokusit zachytit ho svým chytrým mobilem. Obloha je čistá jako křišťál. Čím víc padá tma, tím je Měsíc viditelnější. Jsem se synem Robertem jeden celý týden na Tenerife. Připadá mi to jako sen. A tenhle sen bude pokračovat až do příští středy. To je pro mě dobrá zpráva!

Česká verze textů pod obrázky:

Obr.1: Zdá se, že místní mají rádi různé druhy sportů. Snímek byl pořízen během našeho sestupu k moři. Tenerife. Večer po našem ubytování. Pořízeno Canonem.

Obr.2: Tenhle datlovník mě upoutal svými plody svěšenými ve formě připomínající koště. V té době jsme už byli na úrovni moře. Večer po našem ubytování. Pořízeno Canonem.

Obr.3: Na tuhle skulpturu jsme narazili na úrovni moře. Líbila se mi a teď ji můžete vidět i vy. Večer po našem ubytování. Pořízeno Canonem.

Obr.4: Na úrovni moře. Tahle kostelní věž je průchozí. Měsíc toho večera ještě v úplňku nebyl. Za touhle zvonicí jsme se na Tenerife poprvé navečeřeli. Náš první večer na ostrově. Pořízeno Canonem.

Obr.5: Zde byl náš cíl dosáhnout pobřeží velmi daleký pod námi. Museli jsme překonávat úseky vedoucí v různých úrovních. Tenerife. Večer po našem ubytování. Pořízeno Canonem.

Obr.6: Štíhlé a vysoké palmy v noci. Tenerife. Večer po našem ubytování. Pořízeno Canonem.

Obr.7: Robert přede mnou scházel k našemu cíli. Tenerife. Večer po našem ubytování. Pořízeno Canonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat