pátek 5. srpna 2016

The English Version

Several shots of Líský the settlement
(II, On June the 30-th 2016)
The Fig.1: A back view of the panel path leading from the road down to fields above
Líský the settlement. 7.30. 2016. Taken by my Canon. 

While we were stepping the way up above the settlement I was taking shots of various plants and cottages. Somehow they attracted my attention with their appearances. I photographed the plants growing in local gardens as well as the plants growing freely out of their fences. There were both various cultivated species of the plants and manifold weeds growing alongside either side of our way.
The Fig.2: A view of a part of Líský the village from the road
with Vendy´s parking car. 7.30. 2016. Taken with my Canon.

The way was made of old concrete panels to be more passable to walkers and cars in rainy days. Mostly the cottages called for repairs and not all their gardens were examples of the best care. But there was something nice just in that non harmony.This way with few last ruined houses and gardens was our only sample of all the settlement I must point out. It was quite possible that it was the worst and the most dirty part of the village. Simply, it was a path leading to fields, leading to our first goal: to the lookout.

The Czech Version

Několik fotek z osady Líský
(II, 30. července 2016)

Zatímco jsme stoupali cestou nad vesnici, pořizoval jsem fotky různých rostlin a chalup. Nějak svým vzhledem upoutaly mou pozornost. Fotil jsem rostliny rostoucí v místních zahradách a také rostliny rostoucí volně mimo jejich ploty. Podél obou stran cesty byly různé pěstované rostlinné druhy i rozmanité plevely, rostoucí po obou stranách cesty.
The Fig.3: Centaurea jacea, alongside our way through Líský the settlement.
7.30. 2016. Taken with my Canon.

Cesta byla udělána z betonových panelů, aby byla sjízdnější či schůdnější pro chodce a auta za deštivých dní. Většina z chalup volala po opravách a ne všechny zahrady byly příkladem nejlepší péče. Ale právě v tom nesouladu bylo cosi hezkého. Musím podotknout, že tahle cesta s několika málo posledními poničenými domy a zahradami byla naším jediným vzorkem z celé osady. Bylo docela možné, že byla nejhorší a nejšpinavější částí vesnice. Prostě, byla to cesta vedoucí do polí, vedoucí k našemu prvnímu cíli: k rozhledně.

Česká verze popisků pod obrázky:

The Fig.3: Lotus corniculatus, a common plant alongside our way through
Líský the settlement. 7.30. 2016. Taken with my Canon.

Obr.1: Zpětný pohled na panelovou cestu vedoucí od silnice dole do polí nad osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.2: Pohled na část vesnice Líský od silnice s parkujícím Vendovým vozem. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.3: Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), běžná rostlina podél naší cesty osadou Líský. 30.7. 2016.Pořízeno mým Canonem.Obr.4: Statná rostlina rodu divizna (Verbascum). Neodvažuji se rozhodnout, zda to je divizna velkokvětá (V. thapsiforme) nebo divizna malokvětá (V.thaspus), ale řekl bych, že ta druhá. Tahle rostlina rostla u hromady polen. Jen střecha chalupy za ní se dala vidět. 30.7. 2016. Pořízeno mým Samsung Galaxy, S7.

The Fig.4: A stout plant of Verbascum the genus. I do not dare to decide if it is Verbascum
thapsiforme
or V. thapsus but I would say it is the latter species. The plant grew at a bunch
of logs. Only a roof of a cottage could be seen behind it. 7.30. 2016. Taken with my Samsung
Galaxy, S7.

Obr.5: Tahle keřovitá rostlina je komule Davidova (Buddleia davidii). V osadě Líský rostla mimo místní zhrady. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.5: This bushy like plant is Buddleia davidii. It grew out of local gardens in Líský
the settlement. 7.30. 2016. Taken with my Canon. 

Obr.6: Květenství komule Davidovy (B. davidii) detailněji. Stejná rostlina jako na předešlém obrázku. Exotický druh, často pěstovaný v našich parcích a zahradách.
30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.6: An inflorescence of Buddleia davidii in more detail. The same plant as it is on the
previous picture. It is an exotic species, often cultivated in our parks and gardens.
7.30. 2016. Taken with my Canon.

Obr.7: Byli jsme nad poslední vesnickou chalupou. Pořídil jsem Canonem zpětný pohled na ni zahrnující obzor. Světle modrý kopec v jeho středu je hora Říp.The Fig.7: We were above last cottage of the village. I took a back view of it
including the horizon with my Canon. The light blue hill in its center is
 Říp the mountain. 7.30. 2016.Obr.8: Rovněž lnice květel (Linaria vulgaris), běžný a hojný druh, rostla podél cesty. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.The Fig.8: Linaria vulgaris, a common and abundant species
in my country, grew alongside our way, too. 7.30. 2016.
Taken with my Canon. 

Obr.9: Tenhle tlustý hlídač byl příliš líný na to, aby v odezvě na mé focení zaštěkal. Snášel ho se stoickým klidem. Moje poslední foto z osady Líský pořízené během našeho návratu k autu od rozhledny a lesa za ní. 30.7. 2016. Samsung Galaxy, S7.

The Fig.9: This fatty watcher was too lazy to bark in response to my photographing. It bore it
with the stoic calmness. My last photo from Líský the settlement taken during our return to the
car from the lookout and the forest behind it. 7.30. 2016. Taken with Samsung Galaxy, S7.


Žádné komentáře:

Okomentovat