úterý 23. srpna 2016

The English Version

Hot Reports from Tenerife (X)

Last Day of Our Stay
The Fig.1: The entrance to the Botanic Garden in Puerto de la Cruz, Tenerife.

a/ Today is last day of our stay at Tenerife. There are a lot of beautiful experiences stored in my memory. I am very grateful for this perfect holiday to my son Robert and I would like to thank him for this 13 days lasting trip to the subtropical Eden in Tenerife very, very much also here in this post. There would be anything without his willingness, financial potentials and (as I hope) without his good relationship with me. I thank you Robert, it was only your credit I could experience this fantastic holiday.
The Fig.2: You can see this amazing veil as soon as you enter the Botanic Garden in
Puerto de la Cruz, Tenerife.

b/ My serial of Tenerife the island, the biggest one of the Canary Islands, has not been far in its conclusion. I did many photos with my Canon and with my smart phone Samsung Galaxy, S7 as well. Unfortunately, two or three days before my favorite Canon suffered from "sandy storm" on a beach where we took some bathing. It was windy and the fine sand penetrated into my camera. Fortunately, my smart phone finished the work for it with no problems.
My serial under the name of "Hot Reports from Tenerife" will change its name. Its new title will be "Magical Memories of Tenerife".

The fig.3: It is no picture of S. Dali. It is the work of the Nature.
The Botanic Garden in Puerto de la Cruz, Tenerife.

c/ Today I took a swim in the Atlantic ocean for last time. I could test one of the black beaches. The beach named "Playa Nea" in Spanish. The sea was kind to me at the same way as it was in previous days when I used its wide arm. I could see that the black beach did not consist of fine black sand but of coarse black tiny pebbles.
Yesterday we visited to the Botanic Garden in Puerto de la Cruz.To see what kinds of plants have been presented there was an interesting experience to me.
Well, the time is running fast, it is 22.25 P.M. of the local time. I must prepare for the tomorrow return to Prague, Czech republic, via Madrid and Amsterdam. So, for this moment, accept several photos from the yesterday´s trip to the Botanic Garden.
The Fig.4: The Botanic Garden in Puerto de la Cruz, Tenerife. The original purpose was
an adaptation of various tropical species of the plants to the conditions of Tenerife.


The Czech Version

Horké reporty z Tenerife (X)

Poslední den našeho pobytu

a/ Dnes je poslední den našeho pobytu na Tenerife. V mé paměti je uloženo hodně zážitků. Za tuhle dokonalou dovolenou jsem velice vděčný synovi Robertovi a rád bych mu za ten 13 dní trvající výlet do subtropického Edenu na Tenerife velice moc poděkoval také zde v tomto postě.
Bez jeho ochoty, finančních potenciálů a (jak doufám) bez jeho dobrého vztahu ke mně by nebylo nic. Díky Ti Roberte, byla to jen a jen Tvá zásluha, že jsem mohl prožít tuhle fantastickou dovolenou.

b/ Můj seriál o ostrově Tenerife, největším z Kanárských ostrovů, není zdaleka u konce. Udělal jsem mnoho fotografií svým Canonem a také chytrým telefonem Samsung Galaxy, S7. Bohužel, před pár dny utrpěl Canon "písečnou bouři" na jedné pláži, kde jsme se koupali. Bylo větrno a jemný písek pronikl do aparátu. Naštěstí za něj práci dokončil chytrý mobil bez problémů.
Můj seriál "Horké reporty z Tenerife" změní svůj název. Nový titul bude "Kouzelné vzpomínky na Tenerife".

c/ Dneska jsem si zaplaval v Atlantiku naposled. Mohl jsem si otestovat jednu z černých pláží. Pláž se jmenovala španělsky "Playa Nea". Moře ke mně bylo laskavé stejně jako v předcházejících dnech, kdy jsem užil jeho široké náruče. Mohl jsem vidět, že černá pláž nesestává z jemného písku, ale z hrubých malinkých černých oblázků.
Včera jsme navštívili Botanickou zahradu v Puerto de la Cruz. Vidět, jaké druhy rostlin se tam prezentují, byla pro mne zajímavá zkušenost.
Nu, čas pádí rychle, je 22.35 h. místního času. Musím se připravit na zítřejší návrat do Prahy přes Madrid a Amsterodam. Takže, pro tuhle chvíli přijměte několik fotek ze včerejšího výletu do Botanické zahrady.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Vstup do botanické zahrady v Puerto de la Cruz, Tenerife.

Obr.2: Tento úžasný závoj můžete vidět, jakmile vstoupíte do Botanické zahrady v Puerto de la Cruz.

Obr.3: Tohle není obraz S. Daliho. To je práce přírody. Botanická zahrada v Puerto de la Cruz, Tenerife.

Obr.4: Botanická zahrada v Puerto de la Cruz, Tenerife. Původním cílem byla adaptace různých druhů tropických rostlin na podmínky Tenerife.

Žádné komentáře:

Okomentovat