pátek 16. června 2017

The English Version

By Shortcut

The Castle in Liblice within Mělnicko the region

The Fig.1: I saw the back face of the castle as it was reflecting itself up down on the water
 surface. It could be a nice photo I thought to myself. The water surface was sooth like
 a mirror at that moment. But as I pressed the firing button down the water surface was 
rippled out by a motion  of a fish and the reversed picture of the castle lost its sharpness. 
To the good I would say. The back areal of the castle in Liblice. 5.27. 2017, taken 
with my smart phone.
Obr.1: Uviděl jsem zadní fasádu zámku, jak se odráží vzhůru nohama na vodní hladině. To
by mohla být hezká fotka, pomyslel jsem si. V tom okamžiku byla vodní hladina hladká 
jako zrcadlo. Ale jak jsem zmáčkl spoušť, hladinu rozčeřil pohyb ryby a obrácený obraz
zámku ztratil svou ostrost. Řekl bych, že k dobru. Zadní areál zámku v Liblici. 27.5.
2017, pořízeno mým chytrým mobilem. In the mean time our last trip led us to the Castle in Liblice. It was on May the 27-th 2017. The castle was not a goal of our exploration. We were interested in a habitat well known among lovers of rare plants in Czech republic laying not too far behind the castle.
On our way back from the habitat to Vendy´s car parking nearby the castle we were passing across its large back park with a nice oval artificial pond. Flowering water lilies of two colors (white and pale yellow) were decorating its surface. While my attendants continued on I stopped to photograph the water lilies. By this way I got all the four photos.

The Fig.2: Flowers of a water lily (the pale yellow sort) at the closer view. The castle in
Liblice. 5.27. 2017, taken with my smart phone.
Obr.2: Květy leknínu (bledě žlutá sorta) v bližším pohledu. Zámek v Liblici. 27.5.
2017, pořízeno mých chytrým mobilem. 

The Czech Version

Zkratkou


Zámek v Liblici na MělnickuThe Fig.3: The back face of the castle in Liblice in two appearances. At the time of
our visit the back areal was full of people. They participated in a tournament in the game
called petang. The castle in Liblice. 5.27. 2017, taken with my smart phone.
Obr.3: Zadní průčelí zámku v Liblici ve dvou podobách. V době naší návštěvy byl
zadní areál plný lidí. Účastnili se nějakého turnaje ve hře zvané petang. Zámek v
Liblici. 27.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Prozatím nás náš poslední výlet zavedl k zámku v Liblici. Bylo to 27. května 2017. Zámek nebyl cílem našeho průzkumu. Zajímali jsme se o lokalitu dobře známou mezi milovníky vzácných rostlin v ČR, která leží nepříliš daleko za zámkem.
Cestou zpět z lokality k Vendovu autu, které parkovalo poblíž zámku, jsme přecházeli přes jeho rozlehlý zadní park s pěkným oválným umělým rybníkem. Jeho hladinu zdobily kvetoucí lekníny ve dvou barvách (bílá a bledě žlutá). Zatímco moji společníci pokračovali dál, já se zastavil, abych si vyfotil ty lekníny. Tak jsem získal všechny čtyři fotografie.


The Fig.4: Flowers of a water lily (the white sort) at the closer view. The castle in Liblice.
5.27. 2017, taken with my smart phone.
Obr,4: Květy leknínu (bílá sorta) v bližším pohledu. Zámek v Liblici. 27.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat